Använda en formgivningsmall

  1. Klicka på Design i verktygsfältet Formatering bild av knapp. (Om åtgärdsfönstret Bilddesign redan är öppet och visar Färgscheman (färgschema: En uppsättning med åtta balanserade färger som du använder för bilder, anteckningssidor och åhörarkopior. Ett färgschema består av bakgrundsfärg, en färg för linjer och text samt sex andra färger som har valts för att göra bilderna lätta att läsa.) eller Animeringsscheman (animeringsscheman: Lägger till visuella effekter till text i bilder. Effekterna är allt ifrån diskreta till spännande. Varje schema innehåller vanligtvis en effekt för bildrubriken och en effekt som används för punkter eller stycken i en bild.) klickar du överst på Formgivningsmallar.)
  2. Gör något av följande:

 Obs!   Formgivningsmallar som du har använt visas i åtgärdsfönstret Bilddesign under Används i den här presentationen. Alla tillgängliga formgivningsmallar visas under Tillgängliga för användning.

VisaTips!

  • Om du vill se formgivningsmallarna i större storlek, pekar du på en mall, klickar på pilen och sedan på Visa stora förhandsgranskningar.
  • Om du vill leta efter en mall som inte visas i åtgärdsfönstret klickar du på Bläddra längst ned i åtgärdsfönstret.
  • Om du vill använda en "blank" formgivningsmall, klickar du på den första designen i åtgärdsfönstret Standardformgivning under Tillgängliga för användning.
 
 
Gäller:
PowerPoint 2003