Sida 19 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Använda en animering i en grafik


Om du vill lägga till en enkel animering till ditt organisationsschema går du till fliken Animeringar.

Bildtext 1 Markera schemat och klicka på pilen bredvid rutan Animera för att hämta listan med effekter som Tona, Svep och Flyg in.
Bildtext 2 Välj ett alternativ för att låta delarna av organisationsschemat visas på bilden. De kan tonas in alla på en gång, efter varje gren i schemat, efter varje nivå eller figur för figur.
Bildtext 3 När du pekar på ett alternativ visas en förhandsgranskning av animeringen på bilden. På bilden här ser du en figur som tonas in.

Om du vill skapa mer komplexa animeringar eller ändra hastighet på den du just använt klickar du på Anpassad animering på den här fliken. Här finns även övergångseffekter för bilder. Exempel på dessa är schackrutemönstret eller svepet som visas när du byter från en bild till en annan.

Sida 19 av 31FÖREGNÄSTA