Använda diagram i en presentation

 Viktigt!   Om Microsoft Office Excel 2007 inte är installerat på datorn kan du inte utnyttja de avancerade diagramfunktionerna i Microsoft Office 2007-systemet. Om Office Excel 2007 inte är installerat öppnas Microsoft Graph när du skapar ett nytt diagram i Microsoft Office PowerPoint 2007. Ett diagram visas med tillhörande data i en tabell som kallas för ett datablad. Du kan skriva egna data i databladet, importera data från en textfil till databladet eller klistra in data från ett annat program i databladet.

Office PowerPoint 2007 inkluderar flera olika typer av diagram och grafiska figurer som du kan använda för att illustrera lagernivåer, organisationsförändringar, försäljningsinformation och mycket mer. Du kan lägga till ett diagram i en presentation på två sätt:

Diagram baserat på exempeldata

Ett diagram i PowerPoint som baseras på exempeldata från ett Excel-kalkylblad

 Obs! 

 • Om du öppnar en presentation som skapats i en tidigare version av Microsoft Office och presentationen innehåller ett diagram som skapats med hjälp av Microsoft Graph, bevaras utseendet och funktionaliteten i Office 2007, och du kan fortsätta att uppdatera diagrammet.
 • Mer information om diagram finns i avsnittet Översikt över diagram.
 • Mer information om de olika typer av diagram som du kan lägga till i dina presentationer finns i avsnittet Tillgängliga diagramtyper.

Bädda in och infoga ett diagram i en presentation

Gör följande om du vill behålla informationen som associeras med diagrammet i PowerPoint:

 1. Öppna PowerPoint och klicka på den platshållare (platshållare: Rutor med prickade kantlinjer som finns i de flesta layouter för bildspel. I dessa rutor kan du placera rubriker och brödtext eller objekt som diagram, tabeller och bilder.) som du vill infoga diagrammet i.
 2. Klicka på Diagram i gruppen Bilder på fliken Infoga.
 3. Klicka på ett diagram i dialogrutan Infoga diagram och klicka sedan på OK.

Office Excel 2007 öppnas i ett intilliggande fönster och exempelinformationen visas i ett kalkylblad.

Exempeldata för diagram

Exempeldata i ett Excel-kalkylblad
 1. Om du vill ersätta exempelinformationen klickar du på en cell i kalkylbladet i Excel och skriver önskad information.

Du kan också ersätta axeletiketterna (axel: En linje utmed den ena sidan av ritytan som används som referensram för mätning. Y-axeln är vanligtvis den lodräta axeln och innehåller data. X-axeln är vanligtvis den vågräta axeln och innehåller kategorier.) i Kolumn A och förklaringsposten (förklaring: En ruta som anger vilka mönster och färger som har tilldelats de olika dataserierna eller kategorierna i ett diagram.)Rad 1 i exempelinformationen.

 Obs!   När du har uppdaterat kalkylbladet uppdateras diagrammet automatiskt i PowerPoint med den nya informationen.

 1. Klicka först på Microsoft Office-knappenBild av knapp i Excel och sedan på Spara som.
 2. Välj i vilken mapp eller på vilken enhet som kalkylbladet ska sparas i listan Spara i i dialogrutan Spara som.

 Tips!   Om du vill spara kalkylbladet på en annan enhet eller i en annan mapp väljer du en annan enhet i listan Spara i eller en annan mapp i mapplistan. Om du vill spara kalkylbladet i en ny mapp klickar du på Skapa ny mappBild av knapp .

 1. Skriv ett nytt namn för filen i rutan Filnamn.
 2. Klicka på Spara.
 3. Klicka på StängArkiv-menyn i Excel.

Klistra in ett Excel-diagram i presentationen och länka till data i Excel

Följ stegen nedan om du vill länka till data i ett externt Office Excel 2007-kalkylblad. Du skapar och kopierar diagrammet i Office Excel 2007 och klistrar sedan in det i PowerPoint-presentationen. När du uppdaterar informationen i Office Excel 2007, så uppdateras diagrammet även i PowerPoint.

 1. Markera diagrammet i Excel genom att klicka på diagrammets kantlinje. Klicka på Klipp ut i gruppen Urklipp på fliken Start.
 2. Klicka på platshållaren (platshållare: Rutor med prickade kantlinjer som finns i de flesta layouter för bildspel. I dessa rutor kan du placera rubriker och brödtext eller objekt som diagram, tabeller och bilder.) i den bild eller på den anteckningssida i PowerPoint som du vill infoga diagrammet i.
 3. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka på Klistra in.

 Obs!   Du kan också representera information visuellt med hjälp av så kallad SmartArt-grafik. Mer information finns i avsnittet Skapa SmartArt-grafik.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2007