Sida 6 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Klicka på pilen om du vill visa fler alternativ

Bildtext 1 När ett alternativ som du vill använda inte finns i en grupp, exempelvis gruppen Tecken som visas här, klickar du på pilen i hörnet.
Bildtext 2 En dialogruta med fler alternativ öppnas.

Det finns ett stort antal kommandon och alternativ som inte får plats i en grupp. Endast de vanligaste kommandona visas. Om du vill använda ett kommando som inte är lika vanligt klickar du på pilen längst ned i hörnet av gruppen. Därmed visas fler alternativ.

I gruppen Teckensnitt på fliken Start finns till exempel de vanliga formateringsknapparna för teckensnittstyp, storlek, fet stil, kursiv stil, färg o.s.v.

Om du vill använda en annan typ av formatering, till exempel upphöjd text, klickar du på pilen i gruppen varvid dialogrutan Teckensnitt visas.

Pilen visas i gruppen när du arbetar med en bild och kan behöva dessa kommandon. Om du exempelvis klickar i en textplatshållare på en bild visas pilen i alla grupper på fliken Start som innehåller kommandon som rör arbete med text.

Tips! Förminska menyfliksområdet     Om du vill ha mer utrymme i fönstret kan du dölja kommandona i menyfliksområdet. Du kommer att få göra det i övningen.

Sida 6 av 31FÖREGNÄSTA