Ange uppspelningsalternativen för ett videoklipp i presentationen

Innan du kan ange alternativen för att Spela upp ett videoklipp måste du först bädda in eller länka till ett videoklipp från din presentation.

I den här artikeln


Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

 Tips!   Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. När du ändrar det här alternativet tas animeringar som är kopplade till ditt videoklipp bort.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

Videoalternativ

Ange hur du vill att videon ska starta under presentationen
 1. På fliken Uppspelning, underVideoverktyg, gör du något av följande i listan Starta i gruppen Videoalternativ:
  • Om du vill spela upp videon när bilden (som innehåller videon) visas i vyn Bildspel klickar du på Automatiskt.
  • Om du vill kontrollera när videon startas genom att klicka med musen klickar du på Vid klickning. I vyn Bildspel klickar du sedan bara på videobildrutan när du vill spela upp videon.

 Tips!   Du kan pausa en video medan den spelas upp genom att klicka på den. När du vill fortsätta spela upp videon klickar du på den igen.

Överst på sidan Överst på sidan

Spela upp en video på helskärm

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

 Obs!   Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.
 2. På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen Videoalternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Förhandsgranska en video

 • I vyn Normal klickar du på videobildrutan.
 • Klicka på Spela upp.

 Obs!   Alternativet Spela upp finns även i gruppen Förhandsgranska, både på fliken Format och på fliken Uppspelning, under Videoverktyg.

Överst på sidan Överst på sidan

Ange volymen för en video

 Tips!   Du kan också ange volymen med volymreglaget på kontrollfältet för uppspelning.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, klickar du på Volym i gruppen Videoalternativ och väljer sedan ett av följande alternativ:
  • Låg
  • Mellan
  • Hög
  • Ljud av

Överst på sidan Överst på sidan

Dölja en video när den inte spelas upp

När du håller presentationen kan du dölja videon tills du ska spela upp den. Du bör dock skapa en automatisk eller utlöst animering som startar uppspelningen, annars ser du inte videon spelas upp under bildspelet. Mer information om att skapa en automatisk eller utlöst animering finns i Animera text eller objekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Spela upp en video som en slinga

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Spola tillbaka en video efter uppspelning

Om du vill att videon ska spolas tillbaka efter uppspelning under presentationen gör du så här:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

Visa mediekontrollerna

Om du vill visa mediekontrollerna under presentationen gör du så här:

 • På fliken Bildspel markerar du kryssrutan Visa mediekontroller i gruppen Konfigurera.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
PowerPoint 2010