Sida 8 av 31FÖREGNÄSTA

Arbeta mer effektivt med PowerPoint 2007

Visa knappar och zoomningsreglaget

Bildtext 1 Visningsknapparna är desamma som förut. De har bara fått en ny placering i fönstret.
Bildtext 2 Du kan förstora eller förminska visningen av bilden genom att föra zoomningsreglaget åt respektive håll. Motsvarande händer när du klickar på minustecknet (-) och plustecknet (+).
Bildtext 3 Klicka på den här knappen om du vill anpassa bilden efter fönstret igen när du har zoomat klart.

Du behöver ofta ändra vy i PowerPoint, och du har alltid kunnat göra det enkelt med hjälp av knappar. Det har inte ändrats. Knapparna för vyerna Normal, Bildsortering och Bildspel finns kvar, De har bara flyttats från vänster till höger sida i fönstrets nedre del.

De ingår i ett nytt verktygsfält som innefattar ett zoomningsreglage och en knapp som anpassar bilden till fönstret igen när du är klar med in- eller utzoomningen.

Kom ihåg     Du har också tillgång till fliken Visa som bland annat innehåller en rad olika vyer (till exempel vyerna Anteckningssidor och Bakgrund) och en lista över andra öppna presentationer.

Sida 8 av 31FÖREGNÄSTA