Ändra teckensnittet

Du kan byta det teckensnitt som du använder för text i specifika bilder, eller så kan du använda olika teckensnitt i hela presentationen.

Gör något av följande:

VisaByta teckensnitt i en bild

  1. Markera den text eller platshållaren (platshållare: Rutor med prickade eller rutmarkerade kantlinjer som finns i de flesta layouter för bildspel. I dessa rutor kan du placera rubriker och brödtext eller objekt som diagram, tabeller och bilder.) som innehåller texten som du vill ändra.

VisaHur gör jag? 

  • Om du vill byta teckensnitt i ett enstaka stycke eller i en fras drar du för att markera texten.
  • Om du vill byta teckensnitt för all text i en platshållare drar du för att markera texten, eller så markerar du platshållaren som innehåller texten. Klicka på texten för att markera platshållaren. Platshållarens kantlinje blir skuggad. Peka på kantlinjen och klicka. Kantlinjen ändras till en tjock, prickad linje som nu är markerad.
  1. Klicka på ett teckensnitt i rutan Tecken bild av knapp i verktygsfältet Formatera.

VisaTips!

Du kan även använda dialogrutan TeckenFormat-menyn om du vill byta teckensnitt för text. I denna dialogruta kan du dessutom använda andra format, som t ex teckenstorlek, fetstil eller kursiv och teckenfärg.

VisaAnvända bildbakgrunden för att byta teckensnitt i hela presentationen

Om du använder en bildbakgrund (bildbakgrund: Den huvudbild som innehåller information om en presentations tema och layouter, t.ex. bakgrund, färg, teckensnitt, effekter och platshållares storlekar och placeringar.) kan du byta teckensnittsstil i bakgrunden, och denna ändring återspeglas i hela presentationen. Om du använder flera bildbakgrunder (som t ex när du har använt mer än en formgivningsmall (formgivningsmallar: En fil som innehåller formatmallar i en presentation, inklusive typ och storlek på punkter och teckensnitt; platshållares storlek och placering; bakgrundsdesign och fyllning, färgscheman samt en bildbakgrund och valfri rubrikbakgrund.) i din presentation), måste du ändra teckensnittsstilen för varje bakgrund.

  1. Klicka på BakgrundVisa-menyn och sedan på Bildbakgrund.

I bakgrundsläge visas miniatyrer för varje bildbakgrund (parvis med en rubrikbakgrund (rubrikbakgrund: Bilden som lagrar information från den formgivningsmall som hänförs till formatmallar på rubrikbilder, inklusive platshållares storlekar och placeringar, bakgrundsdesign och färgscheman.) för var och en) till vänster om fliken Bilder.

  1. Om du använder flera bakgrunder väljer du miniatyren för bildbakgrunden eller rubrikbakgrunden vars teckensnittsstil du vill ändra.
  2. På bilden klickar du på rubriktexten eller på den brödtextnivå som du vill använda en ny teckensnittsstil för. 

(Kom ihåg att du på bakgrunden endast ändrar teckensnittet, inte texten.)

  1. Klicka på ett teckensnitt i rutan Tecken bild av knapp i verktygsfältet Formatera.
  2. Upprepa dessa steg för övrig text vars teckensnitt du vill ändra.
  3. När du vill återgå till att redigera dina bilder klickar du på Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet Bildbakgrundsläge.
 
 
Gäller:
PowerPoint 2003