Ändra teckensnitt

Du kan ändra teckensnitten (teckensnitt: En grafisk design som används på alla siffror, symboler och bokstäver. Kan ibland kallas för typsnitt. Arial och Courier New är exempel på teckensnitt. Teckensnitt finns ofta i olika storlekar, till exempel 10 punkter, och olika stilar, till exempel fetstil.) i en enskild bild eller ändra teckensnitt i hela presentationen.

Ändra teckensnitt i en enskild bild

  1. Gör något av följande:
  2. Välj ett teckensnitt i listan Teckensnitt i gruppen Tecken på fliken Start.

Ändra teckensnitt i hela presentationen

Om du använder en bildbakgrund och du ändrar teckensnittet för den bildbakgrunden visas det nya teckensnittet i hela presentationen.

Om du använder flera bildbakgrunder (till exempel om du använder mer än en mall (formgivningsmallar: En fil som innehåller formatmallar i en presentation, inklusive typ och storlek på punkter och teckensnitt; platshållares storlek och placering; bakgrundsdesign och fyllning, färgscheman samt en bildbakgrund och valfri rubrikbakgrund.) i presentationen) måste du ändra teckensnittsstil för varje bildbakgrund.

  1. Klicka på Bildbakgrund i gruppen Bakgrundsvyer på fliken Visa.
  2. I det vänstra fönstret som innehåller bildbakgrunder och layouter (layout: Hur element som rubrik- och underrubriktext, listor, bilder, tabeller, diagram, figurer och filmer ordnas i en bild.) klickar du på miniatyren av den bildbakgrund eller layout som innehåller det teckensnitt du vill ändra.
  3. På bildbakgrunden eller layouten klickar du på den rubriktext eller den brödtextnivå där du vill använda en ny teckensnittsstil.
  4. Klicka på Teckensnitt i gruppen Bakgrund på fliken Bildbakgrund och välj ett teckensnitt i listan.

Upprepa steg 1 till 4 för övriga teckensnitt du vill ändra. Om du vill återgå till att redigera dina bilder klickar du på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng på fliken Bildbakgrund.

 
 
Gäller:
PowerPoint 2013