Allt om teman, snabbformat, cellformat och bakgrundsformat

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Teman för Office-dokument

Förut tog det tid att formatera Microsoft Office-dokument så att de liknade varandra, eftersom du måste välja färg och format separat för tabeller, diagram och figurer. I Microsoft Office 2007-systemet förenklas den processen med hjälp av teman (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.), så att du kan skapa professionella dokument som liknar varandra i flera program. Samma teman finns nu i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office Outlook 2007, och du behöver bara klicka en gång om du vill använda ett tema. Använd teman så får din organisations kommunikation ett profilerat utseende.

Exempel på ett tema som används i flera program

Samma tema använt i Office PowerPoint 2007, Office Excel 2007 och Office Word 2007

Allt innehåll länkas till temat. Om du ändrar temat används en hel uppsättning med nya färger, teckensnitt och effekter på hela Office 2007-dokumentet. Även om teman har ett liknande namn som en tidigare funktion i Word så är de ett helt nytt sätt att ge alla Office 2007-dokument ett professionellt och modernt utseende.

Om du vill testa olika teman håller du pekaren över en miniatyr i temagalleriet, så visas det hur dokumentet ändras.

Olika teman som används på samma SmartArt-grafik

Fyra teman som används på samma SmartArt-grafik. Medsols från övre vänstra hörnet: Metro, standardtemat i Office, Apex och Trek.

 Tips!   Du kan hämta fler teman från Microsoft Office Online. Klicka på länken Fler teman i Microsoft Office Online i temagalleriet.

När du använder ett nytt tema ändras de viktigaste detaljerna i dokumentet. WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.)-effekter används på rubriker, förutom i Office Word 2007-dokument. Tabeller, diagram, SmartArt-grafik, figurer och andra objekt (objekt: En tabell, ett diagram, ett grafiskt objekt, en ekvation eller annan typ av information. Objekt som skapas i ett program, till exempel ett kalkylprogram, och länkas eller bäddas in i ett annat program är OLE-objekt)uppdateras så att de kompletterar varandra. I Office PowerPoint 2007 kan till och med layouterna och bildbakgrunderna ändras dramatiskt mellan olika teman. Om du tycker om dokumentets utseende när du har använt ett tema på det, har du formaterat om dokumentet med ett enda klick. Om du vill ändra dokumentets utseende mer kan du ändra temafärgerna, temateckensnitten och temaeffekterna.

Använd fördefinierade dokumentteman eller skapa egna teman genom att anpassa ett befintligt dokumenttema och sedan spara det som ett eget dokumenttema.

 Obs!   Om du använder Microsoft Office Outlook 2007 utan att ha installerat Microsoft Office Word 2007 på datorn finns inga teman tillgängliga.

Teman och mallar

Teman visas i temagalleriet. Ett tema kan vara en fristående filtyp, men varje dokument som du skapar med Office 2007 har ett inbyggt tema – även tomma, nya dokument. Inbyggda teman innehåller inte text eller data, men temafärger, temateckensnitt och temaeffekter gäller för alla delar av dokumentet, även för text och data.

Temafil, dokumentfil och mallfil

En mall är en speciell typ av "startdokument". När du öppnar en mall öppnas ett nytt dokument med innehåll, layout, format (i Office Word 2007-dokument) och teman från mallen.

När du har skapat och sparat en mall kan du sedan komma åt den i dialogrutan Programnamn Nytt i programmet som du skapade den i. När du skapar och sparar ett tema visas det i temagalleriet.

Skillnaden mellan teman och formgivningsmallar i PowerPoint

I Office PowerPoint 2007 är mallar "startdokument" precis som i Office Word 2007 och Office Excel 2007, och kan innehålla startinnehåll och standardtext. Teman ersätter bildformgivningen i PowerPoint och kan innehålla en eller flera bildbakgrunder (bildbakgrund: Den huvudbild som innehåller information om en presentations tema och layouter, t.ex. bakgrund, färg, teckensnitt, effekter och platshållares storlekar och placeringar.). Varje presentation har en bakgrund för varje nyckelkomponent: bilder, rubrikbilder, anteckningar och åhörarkopior.

I tidigare versioner av PowerPoint hade formgivningsmallarna egna uppsättningar med färgscheman och teckensnittsscheman som bara fungerade för just den mallen. I Office PowerPoint 2007 fungerar temafärger och temateckensnitt med alla Office 2007-dokument. Formgivningsmallar var tänkta att ge dig en snabb och snygg lösning, medan teman ger dig flera alternativ.

Samverkan mellan teman och mallar i Office Word 2007

Mallar innehåller formatering som baseras på temat. Ofta har mallen formaterats med format, som definierar styckeformateringen och delar av texformateringen, till exempel storleken. Format kan också innehålla tabellformat. I Office Word 2007 avgör teman vilka färger och teckensnitt som används i formaten. Definitionerna av formaten som används för text kan ändras oberoende av temat. Mer information finns i Ändra ett format och Skapa ett nytt Snabbformat.

Om du använder en mall för CV eller följebrev som använder ett tema, kan du ändra temat så att ditt CV eller följebrev blir mer personligt. Om till exempel CV-mallen har temat Företagshandbok för kan du använda temat Solstånd för att göra den mer personlig.

Anpassa teman

Du kan skapa många olika egna teman med hjälp av inbyggda teman. Anpassningen för temafärgerna, temateckensnitten och temaeffekterna finns bredvid temagalleriet. Välj ett tema, ändra inställningarna eller ange egna och spara sedan inställningarna som ett nytt tema i galleriet. Du kan också ta bort ett eget tema som du inte behöver längre.

Menyfliksområdet i PowerPoint

Om du vill ha ännu fler nya färger, teckensnitt och effekter gör du något av följande för att hämta nya teman från Microsoft Office Online:

  • Klicka på knappen MerBild på knapp i gruppen Teman på fliken Design i PowerPoint 2007, och klicka sedan på Fler teman i Microsoft Office Online.
  • Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout i Excel 2007, Outlook 2007 och Word 2007, och klicka sedan på Fler teman i Microsoft Office Online.

Steg-för-steg-anvisningar om att ändra eller anpassa temafärger och temateckensnitt finns i Använda eller anpassa ett dokumenttema.

Överst på sidan Överst på sidan

Temafärger

Att ändra temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.) är den mest genomgripande ändringen du kan göra i ett Office-dokument, om du inte vill ändra temat. Med ett klick kan du ändra dokumentets ton från familjär till formell, eller tvärt om, genom att ändra temafärgerna.

Temafärger har tolv färgrutor. De fyra första vågräta färgerna används för text och bakgrunder. Text som skapas med de ljusa färgerna är alltid läsbar ovanpå de mörka färgerna. De följande sex färgerna är accentfärger som alltid är synliga ovanpå de fyra potentiella bakgrundsfärgerna. De två sista färgerna, som inte visas på bilden nedan, är reserverade för hyperlänkar (hyperlänk: Färgad och understruken text eller grafik som du klickar på när du vill gå till en fil, en plats i en fil, en webbsida på Internet eller en webbsida i ett intranät. Hyperlänkar kan också gå till diskussionsgrupper och till Gopher-, Telnet- eller FTP-platser.) och använda hyperlänkar (använd hyperlänk: En hyperlänk till ett mål du har besökt. När du har följt hyperlänken till målet ändrar den färg.).

Temafärger

Temafärgerna hanterar både ljusa och mörka bakgrunder, eftersom sidbakgrunderna i Word 2007-dokument och Excel 2007-arbetsböcker ofta är vita. PowerPoint 2007 använder stor text, ibland ljust färgad på en mörk bakgrund. Word 2007 använder mindre, mörk text, oftast på en vit bakgrund. Vanligtvis använder inte Word 2007 temafärgerna för texten – i stället formateras text i Word 2007 så att färgen Automatisk används, eftersom de flesta Word 2007-dokument läses mot en vit bakgrund. Temat har inbyggda synlighetsregler, så att allt innehåll förblir synligt och snyggt även om du byter färg.

När du klickar på Färger (eller Temafärger i Word 2007) i gruppen Teman motsvarar färgerna bredvid temanamnet temats accent- och hyperlänksfärger. Om du ändrar någon av färgerna för att skapa en egen uppsättning med temafärger uppdateras färgerna på knappen Färger (eller Temafärger i Word 2007) och bredvid Tema-namnet.

Temafärger

Temafärgerna visas i alla färggallerier tillsammans med en uppsättning nyanser och skuggningar som baseras på temafärgerna. Genom att välja färger från den här utökade, matchande uppsättningen kan du formatera enskilda delar av innehållet så att de följer temat. När temafärgerna ändras, ändras också färggalleriet och allt dokumentinnehåll som använder temafärgerna.

Temafärgsväljare

I galleriet med temafärger visas alla färguppsättningar från alla inbyggda teman. Om du vill skapa egna temafärger klickar du på Färger (eller Temafärger i Word 2007) i gruppen Teman och klickar sedan på Skapa nya temafärger.

Steg-för-steg-anvisningar om att anpassa temafärger finns i Använda eller anpassa ett dokumenttema.

Överst på sidan Överst på sidan

Temateckensnitt

Att välja ett enda teckensnitt för ett helt dokument är alltid ett smakfullt och säkert val. Två teckensnitt är ett ännu bättre val, om de används försiktigt för att få en kontrastverkan. Alla Office-teman definierar två teckensnitt,  ett för rubriker och ett för brödtext. De kan ha samma teckensnitt (används överallt) eller två olika teckensnitt. Varje Office 2007-program använder de här teckensnitten för att skapa automatiska textformat. Dessutom använder Snabbformat (snabbformat: Uppsättningar av formateringsalternativ som gör det enklare att formatera dokument och objekt.)-gallerier för text och WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) samma temateckensnitt (temateckensnitt: En uppsättning större och mindre teckensnitt som används i en fil. Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter utgör ett tema.).

Om du ändrar temateckensnitten i Office PowerPoint 2007 uppdateras all rubrik- och punkttext i presentationerna. I föregående versioner av PowerPoint var du tvungen att göra den här typen av global ändring i en bildbakgrund (bildbakgrund: Den huvudbild som innehåller information om en presentations tema och layouter, t.ex. bakgrund, färg, teckensnitt, effekter och platshållares storlekar och placeringar.).

När du klickar på Teckensnitt i gruppen Teman visas namnen på rubrikteckensnittet och brödtexteckensnittet som används för olika temateckensnitt nedanför temats namn. Du kan ändra båda de här teckensnitten om du vill skapa en egen uppsättning med temateckensnitt.

Temateckensnittsväljare

Dessutom har dialogrutanSkapa nya temateckensnitt uppdaterats så att de temateckensnitt som används för tillfället visas.

Dialogrutan Skapa nya temateckensnitt

Stegvisa instruktioner för anpassning av temateckensnitt finns i artikeln Använda och anpassa dokumentteman.

Överst på sidan Överst på sidan

Temaeffekter

Temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temaeffekter, temafärger och temateckensnitt utgör ett tema.) anger hur effekter ska användas på diagram, SmartArt-grafik, figurer och bilder (och även på tabeller, WordArt (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalternativ i.) och text i Office PowerPoint 2007). Genom att använda galleriet med temaeffekter kan du byta ut olika uppsättningar med effekter och snabbt ändra utseendet på de här objekten (objekt: En tabell, ett diagram, ett grafiskt objekt, en ekvation eller annan typ av information. Objekt som skapas i ett program, till exempel ett kalkylprogram, och länkas eller bäddas in i ett annat program är OLE-objekt). Du kan inte skapa en egen uppsättning med temaeffekter, men du kan välja vilken effekt du vill använda i ditt eget tema.

I alla teman finns en effektmatris som används till att generera temaeffekten. Effektmatrisen har tre formatnivåer med rad-, fyllnings- och specialeffekter, till exempel skuggningseffekter och 3D-effekter. Professionella designers kallar ofta de här formatnivåerna för "linje", "ton" och "djup". Genom att kombinera de här tre formateringsdimensionerna – linjer, fyllningar och effekter – kan du skapa visuella framställningar som alla matchar samma effekter.

Nedan visas effektmatrisen för Office-temat (standardtemat).

Effektmatris för Office-temat

Alla teman har olika effektmatriser för olika utseende. Ett tema kan till exempel ha ett metalliskt utseende, och ett annat kan se ut som frostat glas.

När du klickar på Effekter (eller Temaeffekter i Word 2007) i gruppen Teman kan du se linje- och fyllningseffekterna som används i de olika uppsättningarna med temaeffekter i galleriet som visas med temat.

Steg-för-steg-anvisningar om att anpassa temaeffekter finns i Använda eller anpassa ett dokumenttema.

Överst på sidan Överst på sidan

Snabbformat

Teman ändrar de övergripande färgerna, teckensnitten och effekterna som används, men Snabbformat (snabbformat: Uppsättningar av formateringsalternativ som gör det enklare att formatera dokument och objekt.) (eller Format) ändrar hur de olika teckensnitten, färgerna och effekterna kombineras, och vilket teckensnitt, vilken färg och vilken effekt som är dominant. När du håller pekaren över en snabbformatminiatyr kan du se hur snabbformatet påverkar tabellen, SmartArt-grafiken, diagrammet eller figuren.

Olika temans designbeskrivningar (temafärger (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.), temateckensnitt (temateckensnitt: En uppsättning större och mindre teckensnitt som används i en fil. Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter utgör ett tema.) och temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temaeffekter, temafärger och temateckensnitt utgör ett tema.)) utgör gallerier med snabbformat som alltid matchar temat i dokumentet. Teman och snabbformat har båda skapats av bilddesigners, så att alla dina dokument ser ut som de har skapats professionellt. När du väljer i de olika snabbformatgallerierna matchar innehållet det övergripande temat.

Galleriet Snabbformat för figur

Galleriet Snabbformat för figur

Alla Office 2007-program har unika formateringsfunktioner som har utformats för dokumenttypen som de skapar. Office Word 2007-snabbformat, Office Excel 2007-cellformat och bakgrundsformat för Office PowerPoint 2007 gör liknande saker på väldigt olika sätt. Temafärgerna, temateckensnitten och temaeffekterna kan liknas vid en lista med formateringsingredienser, och varje snabbformat är som ett recept.

Word-snabbformat

I Office Word 2007 kan du välja en uppsättning med dokumenttextformat, eller fördesignade uppsättningar med snabbformat (till exempel Distinkt) som är utformade så att de fungerar tillsammans och skapar ett snyggt dokument med professionellt utseende. Till exempel kan en uppsättning med Office Word 2007-snabbformat innehålla format för flera rubriknivåer, brödtext, ett citat och en titel. Alla formatfärgerna och formaten i en formatmall är utformade för att användas tillsammans och skapa ett snyggt och övertygande dokument.

Galleri med Word-snabbformat

Allt du behöver göra är att välja den uppsättning med snabbformat som lämpar sig för dokumentet du skapar och sedan använda formaten från snabbformatsgalleriet när du skapar dokumentet.

Snabbformatsgalleri

Snabbformatsgalleri som har öppnats med Verktygsfältet Mini

Vanligtvis ändrar du inte formaten i en uppsättning med snabbformat, eftersom formaten är avsedda att komplettera varandra och det är enklare att använda en annan uppsättning med snabbformat. I vissa fall kan det hända att du vill ändra attributen för ett format i en uppsättning med snabbformat, eller att du vill lägga till ett helt nytt format, till exempel ett nytt format för en tabell eller en lista. När du sparar en uppsättning med snabbformat som standard för nya dokument blir temat som används i dokumentet standardtema.

Att använda ett annat tema i ett dokument som skapades med ett snabbformat gör det enkelt att skapa ett dokument med ett professionellt och unikt utseende.

Överst på sidan Överst på sidan

Excel-cellformat

Ett cellformat är en definierad uppsättning med formateringsegenskaper, till exempel teckensnitt (teckensnitt: En grafisk design som används på alla siffror, symboler och bokstäver. Kan ibland kallas för typsnitt. Arial och Courier New är exempel på teckensnitt. Teckensnitt finns ofta i olika storlekar, till exempel 10 punkter, och olika stilar, till exempel fetstil.) och teckenstorlekar, talformat, cellkanter och cellskuggning. Om du vill hindra andra från att ändra vissa celler kan du använda ett cellformat som låser celler. Office Excel 2007 har flera inbyggda cellformat som du kan använda eller ändra. Du kan också ändra eller kopiera ett cellformat om du vill skapa ett eget anpassat cellformat.

Cellformat baseras på dokumenttemat (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.) som används i en hel arbetsbok. När du byter till ett annat tema uppdateras cellformaten så att de matchar det nya temat.

Mer information om cellformat finns i Använda, skapa eller ta bort en cellformatmall.

Överst på sidan Överst på sidan

Bakgrundsformat för PowerPoint

Bakgrundsformat är unika för Office PowerPoint 2007 och använder den nya modellen för temafärg (temafärger: Den uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör ett tema.) som definierar två mörka färger och två ljusa färger för text och bakgrunder. De ljusa färgerna är alltid synliga över de mörka färgerna och tvärt om, som när en text med mörk färg används över en ljus bakgrund. Det finns sex accentfärger som ser bra ut över alla de fyra möjliga bakgrundsfärgerna.

Tillgängliga färger för bakgrundsformat

Exempel på färger i bakgrundsformat

Inuti varje tema (tema: En uppsättning enhetliga designelement som skapar en genomgående stil i ditt dokument genom att använda färger, teckensnitt och bilder.) finns tre definitioner för bakgrundsfyllning: diskret, måttlig och intensiv. Genom att kombinera de fyra bakgrundsfärgerna med de tre temabakgrunderna får du tolv möjliga bakgrundsformat.

I inbyggda teman är den övre raden i galleriet med bakgrundsformat alltid hel fyllning. Om du vill komma åt galleriet med bakgrundsformat klickar du på Bakgrundsformat i gruppen Bakgrund på fliken Design.

Galleriet Bakgrundsformat

Exempel på ett galleri med bakgrundsformat

Om du använder bakgrundsformaten från den andra raden i galleriet som visas ovan får du de fyra variationerna som visas i bilden nedan.

Variationer i bakgrundsgalleri

Fyra variationer på bakgrundsformat

Lägg märke till hur den mörka och och ljusa texten och bakgrundsfärgerna byts ut automatiskt beroende på vilken bakgrund du väljer. Många bildspelsprojektorer visar mörka bakgrunder med ljus text bättre än ljusa bakgrunder med mörk text. Genom att ändra bakgrundsformatet kan du snabbt göra om presentationen och förbättra visningen.

Steg-för-steg-anvisningar om att lägga till en bakgrund i en bild finns i Lägga till en bakgrund i en presentation.

 Tips!   Om du bara vill använda ett bakgrundsformat eller tema på vissa bilder i presentationen högerklickar du först på bakgrundsformatet eller temat. Sedan klickar du på Använd på markerade bilder på snabbmenyn.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007