Aktivera en regionspecifik version av Microsoft Office hem- och studentutgåva 2007

En regionspecifik version av Microsoft Office hem- och studentutgåva 2007 kan bara aktiveras i vissa länder/regioner. Om du får problem vid aktiveringen av en regionspecifik version av Microsoft Office hem- och studentutgåva 2007 när du aktiverar produkten i avsett land/avsedd region kan du aktivera den via telefon.

Vad vill du göra?


Ta reda på om jag har en regionspecifik version av Microsoft Office hem- och studentutgåva 2007

På förpackningen till en regionspecifik version av Microsoft Office hem- och studentutgåva 2007 finns angivet vilka länder/regioner produkten är avsedd för, samt meddelandet ENDAST FÖR DISTRIBUTION I VISSA REGIONER. Läs på produktförpackningen vilka länder/regioner din version är avsedd för.

Regionspecifik produktförpackning

 Obs!   Om du har fastställt att du inte har en regionspecifk version och ändå har problem med aktiveringen kan du gå till Aktivera Microsoft Office-program.

Överst på sidan Överst på sidan

Aktivera programmet via telefon

Du kan ringa Microsofts aktiveringscenter och aktivera produkten med hjälp av kundtjänst.

 Obs! 

  • Telefonaktivering är inte tillgängligt för utvärderingsversioner och prenumerationsversioner.
  • Telefonaktivering kan ta längre tid än aktivering via Internet. Du bör vara vid datorn när du ringer och du bör ha din produktnyckel tillgänglig. Telefonnumret till aktiveringcentret varierar beroende på produktlicens och land/region. Använd telefonnumret som anges i Aktiveringsguiden om du vill ringa till aktiveringscentret.
  1. I Aktiveringsguiden klickar du på det land/den region som du befinner dig i och där du planerar att använda produkten.

Guiden innehåller ett eller flera telefonnummer.

  1. Ring aktiveringscentret.

Den du talar med på kundtjänst kommer att be dig om ditt installations-ID som visas i Aktiveringsguiden och annan relevant information. När ditt installations-ID har bekräftats får du ett bekräftelse-ID från kundtjänst.

Microsofts tjänster för texttelefon (TT/TTY) är tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. I USA använder du ett TT/TTY-modem och ringer (800) 718-1599. Utanför USA använder du ett TT/TTY-modem och ringer (716) 871-6859. TT/TTY-tjänsterna är endast tillgängliga på engelska.

  1. Skriv in ditt bekräftelse-ID i rutorna längst ner på sidan i Aktiveringsguiden och tryck på RETUR.

 Obs!   Telefonnumren till aktiveringscentren anges inte i den här artikeln eftersom det finns många olika telefonnummer. Vilket som är rätt för dig beror på flera olika faktorer, till exempel land/region och licenstyp. Microsoft-programvara finns med olika licenser, bland annat återförsäljarlicenser, OEM-licenser (original equipment manufacturer) och volymlicenser.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Excel 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Word 2007