Visa, öppna och spara bifogade filer

Bifogade filer är filer eller objekt (objekt: Ett objekt är grundelementet som innehåller information i Outlook (liknar en fil i andra program). Objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och dokument.) som kan skickas i ett e-postmeddelande. Den här artikeln innehåller information om hur du förhandsgranskar, öppnar eller sparar bifogade filer som du tar emot. Med förhandsgranskning av bifogade filer, en ny funktion i Microsoft Office 2007-systemet, kan du förhandsgranska vissa bifogade filtyper utan att öppna dem. Information om hur du skickar bifogade filer med ett e-postmeddelande finns i Bifoga en fil eller ett annat objekt i ett e-postmeddelande.

 Viktigt!   Microsoft Outlook spärrar som standard bifogade filer som kan vara skadliga och innehålla virus (inklusive BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer). Du kan inte granska eller få åtkomst till en spärrad bifogad fil, men en lista med spärrade bifogade filer visas i informationsfältet (infofält: En banderoll vid överkanten av ett öppet e-postmeddelande, ett möte, en kontakt eller en uppgift. Visar om ett meddelande har besvarats eller vidarebefordrats tillsammans med en onlinestatus för en kontakt som använder Instant Messaging o.s.v.) högst upp i meddelandet. Du bör dock endast förhandsgranska eller öppna bifogade filer från betrodda källor.

Informationsfältet

Artikelinnehåll


Visa en bifogad fil utan att öppna den (förhandsgranska)

Om du tar emot en bifogad fil i ett meddelande och snabbt vill se vad filen innehåller utan att öppna den kan du förhandsgranska den bifogade filen. Du kan förhandsgranska en bifogad fil i läsfönstret eller i ett öppet meddelande. Förhandsgranskningen i Office 2007 är aktiverad som standard.

 Obs!   Om du vill förhandsgranska en bifogad fil som har skapats i ett program i Microsoft Office 2007-systemet måste du ha det Office 2007-programmet installerat på datorn. Om du till exempel vill förhandsgranska en bifogad Word-fil måste du ha Word installerat. Om du vill förhandsgranska en bifogad Excel-fil måste du ha Excel installerat.

Förhandsgranskning av bifogade filer stöds för meddelanden som har formatet HTML och oformaterad text, men inte för meddelanden i RTF-format (Rich Text Format). Dessutom är endast förhandsgranskning av bifogade filer tillgänglig när du granskar mottagna meddelanden och inte när du själv skapar nya meddelanden.

VisaJag vill veta mer om förhandsgranskning av bifogade filer

Med förhandsgranskningen av bifogade filer i Office 2007 kan du förhandsgranska följande filer i Microsoft Office Outlook 2007:

 • Microsoft Office Outlook 2007-objekt.
 • Microsoft Office Word 2007-dokument
 • Microsoft Office PowerPoint 2007-presentationer
 • Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad
 • Microsoft Office Visio 2007-ritningar
 • Bilder och textfiler

Andra programleverantörer kan tillhandahålla egna förhandsgranskare som har stöd för ytterligare filtyper för bifogade filer. Använd webbläsaren om du vill söka efter ytterligare information. Du kan hämta och installera sådana program om du vill förhandsgranska andra filtyper i Outlook.

 Viktigt!   För att skydda datorn mot skadlig kod inaktiveras inbäddat aktivt innehåll i bifogade filer (t.ex. skript, makron, och ActiveX-kontroller) under förhandsgranskningen. Du bör bara förhandsgranska och öppna bifogade filer från betrodda källor.

Aktivera och inaktivera förhandsgranskning av bifogade filer

Den förhandsgranskning av bifogade filer som ingår i Office 2007 är aktiverad som standard. Om du inte vill använda förhandsgranskning av bifogade filer inaktiverar du funktionen på följande sätt:

 1. Klicka på SäkerhetscenterVerktyg-menyn i Outlook och sedan på Hantera bilagor.
 2. Gör något av följande:
  • Inaktivera all förhandsgranskning av bifogade filer genom att klicka på Inaktivera förhandsgranskning av bifogad fil.
  • Om du vill inaktivera en specifik förhandsgranskning av bifogade filer klickar du på Förhandsgranskare för bifogade filer och dokument, avmarkerar kryssrutan för den förhandsgranskning som du vill inaktivera och klickar sedan på OK.

Om du vill aktivera dem markerar du Inaktivera förhandsgranskning av bifogad fil eller specifika alternativ för förhandsgranskning,


Förhandsgranska en bifogad fil i:Förhandsgranska bifogade filer i läsfönstret

 1. Välj ett meddelande med en bifogad fil som du vill förhandsgranska i meddelandelistan.
 2. Klicka på den bifogade filen i läsfönstret (läsfönster: Ett fönster i Outlook där du kan förhandsgranska ett objekt utan att öppna det. Om du vill visa objektet i läsfönstret klickar du på objektet.). Om det finns flera bifogade filer kan du behöva rulla i vågrät riktning för att hitta den bifogade fil du vill granska.

 Obs!   I förhandsgranskningen visas kanske inte det senaste innehållet i filen. Om du vill visa den senaste informationen öppnar du filen. Du kan till exempel dubbelklicka på en bifogad DOCX-fil om du vill öppna den i Microsoft Word.

 1. Om du vill återgå till meddelandetexten klickar du på knappen Meddelande.

Förhandsgranska bifogade filer

Bildtext 1 Klicka om du vill visa meddelandet
Bildtext 2 Klicka om du vill förhandsgranska bifogade filer
Bildtext 3 Förhandsgranskning av bifogade filer
Bildtext 4 Klicka på PowerPoint-bilden om du vill visa nästa bild i presentationen

Förhandsgranska bifogade filer i ett öppet meddelande

 1. Öppna meddelandet som innehåller den bifogade filen. Meddelanden med bifogade filer markeras med en gemikon i meddelandelistan.
 2. Klicka på den bifogade filen i det öppna meddelandet om du vill förhandsgranska det.
 3. Om du vill återgå till meddelandetexten klickar du på knappen Meddelande.

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna en bifogad fil

Du kan öppna en bifogad fil från läsfönstret (läsfönster: Ett fönster i Outlook där du kan förhandsgranska ett objekt utan att öppna det. Om du vill visa objektet i läsfönstret klickar du på objektet.), från ett meddelande i en meddelandelista, till exempel Inkorgen, eller från ett öppet meddelande.

 Viktigt!   Microsoft Outlook spärrar som standard bifogade filer som kan vara skadliga och innehålla virus (inklusive BAT-, EXE-, VBS- och JS-filer). Du kan inte granska eller få åtkomst till en spärrad bifogad fil, men en lista med spärrade bifogade filer visas i informationsfältet (infofält: En banderoll vid överkanten av ett öppet e-postmeddelande, ett möte, en kontakt eller en uppgift. Visar om ett meddelande har besvarats eller vidarebefordrats tillsammans med en onlinestatus för en kontakt som använder Instant Messaging o.s.v.) högst upp i meddelandet. Du bör dock endast förhandsgranska eller öppna bifogade filer från betrodda källor.

Informationsfältet

Öppna en bifogad fil från:Öppna bifogade filer från läsfönstret

 1. Markera meddelandet med en bifogad fil i meddelandelistan.
 2. Dubbelklicka på den bifogade filen i läsfönstret.

 Obs!   Om du kan välja mellan att öppna eller spara den bifogade filen bör du tänka på att det kan vara bra att spara filen först och sedan söka igenom den med ett antivirusprogram innan du öppnar den.

Öppna en bifogad fil från meddelandelistan

 1. Högerklicka på meddelandet som innehåller den bifogade filen i meddelandelistan.
 2. Klicka på Visa bifogade filer i snabbmenyn och klicka sedan på den bifogade filens namn.

Öppna bifogade filer från ett öppet meddelande

 1. Öppna meddelandet som innehåller den bifogade filen.
 2. Dubbelklicka på den bifogade filen.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara en bifogad fil

När du har öppnat och visat en bifogad fil kan du välja att spara den på hårddisken. Om ett meddelande innehåller mer än en bifogad fil kan du spara flera bifogade filer som en grupp eller en i taget.

Spara en enstaka bifogad fil från ett meddelande

 1. I ett öppet eller förhandsgranskat meddelande högerklickar du på den bifogade filen du vill spara.
 2. På snabbmenyn klickar du på Spara som.
 3. Välj en sökväg till mappen och klicka sedan på Spara.

Spara flera bifogade filer i ett meddelande

Gör något av följande:

 • Spara alla bifogade filer i ett öppet meddelande    
  1. Klicka på Andra åtgärder i gruppen Åtgärder på fliken Meddelande i det öppna meddelandet och klicka sedan på Spara bifogade filer.
  2. Klicka på OK, välj en sökväg till mappen och klicka sedan på OK igen.
 • Spara alla bifogade filer från meddelandelistan    
 1. Markera meddelandet med en bifogad fil i meddelandelistan.
 2. Arkiv-menyn pekar du på Spara bifogade filer och klickar sedan på Alla bifogade filer.
 3. Klicka på OK, välj en sökväg till mappen och klicka sedan på OK igen.

Överst på sidan Överst på sidan

Var i ett meddelande visas bifogade filer?

Meddelanden med bifogade filer markeras med en gemikon Ikonen Bifogad fil  i meddelandelistan. Beroende på det mottagna meddelandets format visas bifogade filer på två olika ställen i meddelandet.

 • Om meddelandet har formatet HTML eller oformaterad text visas de bifogade filerna i rutan för bifogade filer under raden Ämne.

Raden Bifogade filer

 • Om meddelandet har formatet RTF (Rich Text Format) visas den bifogade filen i meddelandets textområde. Även om filen ser ut att vara inbäddad i meddelandet är det en separat bifogad fil.

Bifogad fil i meddelandetext

Det format som använts för att skapa meddelandet visas i namnlisten högst upp i meddelandet.

Meddelande

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2007