Visa alltid uppkommande uppgifter i vyn

När du pekar på Uppgifter i Navigeringsfältet (Navigeringsfält: Kommandon längst ner på Outlook-fönstret så att du snabbt kan komma till E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter.) visar Uppgiftsöversikten dina kommande uppgifter och flaggade att göra-objekt. Om du vill behålla båda i din vy fäster du Uppgiftsöversikten på Outlook-fönstret.

  • Klicka på Knappen Fäst översikten.

Uppgiftsöversikten i navigeringsfältet

Om du vill stänga översikten klickar du på Knappen Ta bort översikt högst upp på den fästa Uppgiftsöversikten.

Fäst Uppgiftsöversikt

När en översikt fästs eller tas bort påverkas bara den specifika vyn. Om du till exempel är i E-postvyn och fäster Uppgiftsöversikten där visas den inte när du byter till Kalendervyn. Du kan fästa eller ta bort Uppgiftsöversikten i varje vy genom att klicka på Knappen fäst översikten eller Knappen ta bort översikten .

 
 
Gäller:
Outlook 2013