Var sparas information och konfigurationer i Microsoft Outlook 2010?

Följande är en lista över platser där information sparas i Microsoft Outlook 2010.

Det kan hända att alla filerna inte finns i din konfiguration. Vissa av dem skapas bara när du anpassar funktioner i Outlook.

VisaJag hittar inte mapparna som nämns i den här artikeln

Vissa av mapparna kan vara dolda. Gör så här om du vill visa dolda mappar i Windows:

  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Öppna Mappalternativ.

Om du vill söka efter Mappalternativ skriver du Mappalternativ i sökrutan överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du Mappalternativ i rutan Adress.

  1. Välj Visa dolda filer och mappar på fliken Visa, under Avancerade inställningar, under Filer och mappar, under Dolda filer och mappar.

Outlook-datafil (.pst)

Outlook-datafiler (.pst) (Outlook-datafil (.pst): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn. Du kan tilldela en PST-fil som standardleveransplats för e-postmeddelanden. Du kan använda en PST-fil för att organisera och säkerhetskopiera objekt.) innehåller dina e-postmeddelanden, kalendrar, kontakter, uppgifter och anteckningar. Du måste använda Outlook för att arbeta med objekt i PST-filer.

När du arkiverar informationen i Outlook sparas objekten i en PST-fil.

 Obs!   I Microsoft Exchange Server-konton sparas informationen på e-postservern. Om du vill arbeta i cachelagrat Exchange-läge (Cachelagrat Exchange-läge: En kopia av brevlådan för ditt Exchange Server-konto sparas på datorn i en offline-Outlook-datafil (.ost). Kopian ger snabb åtkomst till data, även när du arbetar offline, och synkroniseras med e-postservern.) eller offline sparas kopior av dina objekt i en offline-Outlook-datafil (.ost) (offline-Outlook-datafil (.ost): Filen på hårddisken som innehåller en kopia av e-postmeddelanden och Outlook-objekt. Filen synkroniseras med informationen som finns sparad på en e-post- eller Exchange-server. Offline-Outlook-datafiler har filnamnstillägget OST.). Mer information finns i avsnittet om Outlook-datafiler (.ost). Beroende på Microsoft Exchange-servern kan du ibland även exportera och arkivera dina objekt till PST-filer.

Du öppnar snabbast mappen där Outlook-datafilen (.pst och .ost) sparas på följande sätt:

  1. Klicka på fliken Arkiv i Outlook 2010.
  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar igen.
  3. Klicka på en post på fliken Datafiler och sedan på Öppna filplats.

Outlook-datafiler (.pst) som skapats med Outlook 2010 sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Om du uppgraderar till Outlook 2010 på en dator som redan har datafiler som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas dessa filer på en annan plats i en dold mapp.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

 Tips!   Information om dolda mappar i Windows finns i Windows Hjälp och support.

Outlook-datafil (.ost)

OST-filen synkroniseras med objekten på Exchange-servern. Eftersom dina data är kvar på Exchange-servern kan du återskapa OST-filen på den nya datorn utan att behöva säkerhetskopiera OST-filen.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Personlig adressbok (.pab)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

 Obs!   Personliga adressböcker (.pab) stöds inte längre i Outlook 2010. När du uppgraderar till Outlook 2010 blir du tillfrågad om du vill importera eventuella PAB-filer till Kontakter. Om du väljer att inte importera PAB-filen första gången du kör Outlook 2010 kan du importera den senare med kommandot Importera i Project.

Offlineadressbok (.oab)

Offlineadressboken (.oab) används med Microsoft Exchange Server-konton. Den innehåller information som namn, e-postadresser, titlar och kontorsplatser från den globala adresslistan (global adresslista: Adressboken som innehåller alla användares, gruppers och distributionslistors e-postadresser i organisationen. Administratören skapar och underhåller adressboken. Den kan också innehålla e-postadresser för gemensamma mappar.) på den server som kör Exchange.

Du behöver inte säkerhetskopiera eller återställa den här filen. Filen skapas och uppdateras automatiskt.

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Inställningar för navigeringsfönster (.xml)

Den här filen innehåller information om innehållet i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.).

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Outlook\profilnamn.xml

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook\profilnamn.xml

Registrerade Microsoft Exchange Server-tillägg (.dat)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook

Listan Komplettera automatiskt i Kontakter i Outlook

Listan Komplettera automatiskt är en funktion som visar förslag på namn och e-postadresser när du börjar skriva dem. Dessa förslag är möjliga matchningar från en lista med namn och e-postadresser i e-postmeddelanden som du har skrivit tidigare.

Filen för listan Komplettera automatiskt (.nk2) finns inte längre i Outlook 2010. Posterna i listan Komplettera automatiskt sparas nu i din Microsoft Exchange Server-postlåda eller i Outlook-datafilen (.pst) för ditt konto.

Exchange Server-konton

Om du använder ett Exchange Server-konto sparas listan för Komplettera automatiskt i din postlåda på servern som kör Exchange. Det gör att du alltid har tillgång till listan Komplettera automatiskt från datorer där du kan köra Outlook med ditt Exchange-konto.

VisaHur vet jag om jag har ett Microsoft Exchange Server-konto?

Klicka på fliken Arkiv, Kontoinställningar och sedan Kontoinställningar igen. På fliken E-post finner du typen för varje konto i listan.

Exempel på ett Exchange-konto i dialogrutan med kontoinställningar


POP3-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Se avsnittet Outlook-datafil (.pst) för information om plats.

IMAP- och Windows Live Hotmail-konton

Listan Komplettera automatiskt sparas i Outlook-datafilen (.pst). Outlook-datafilerna (.pst) för dessa konton skiljer sig från andra Outlook-datafiler (.pst) i Outlook. De här filerna används som kopior med information på din e-postserver och ska inte flyttas eller återställas. En ny Outlook-datafil (.pst) skapas när du konfigurerar ett IMAP- eller Windows Live Hotmail-konto för en annan Outlook-profil eller på en annan dator. Listan Komplettera automatiskt är därför unik för varje dator och profil där kontot har konfigurerats och posterna visas inte i andra profiler eller med andra datorer som du använder.

Regler (.rwz)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

 Obs!   Om du uppgraderar till Outlook 2010 från en tidigare Outlook-version än Microsoft Outlook 2002 kan det finnas en RWZ-fil på datorns hårddisk. RWZ-filen behövs inte längre och informationen om regler finns nu på Microsoft Exchange-servern, samt i Outlook-datafilen (.pst) för POP3 (POP3: En vanligt protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver på Internet.)- och IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): Till skillnad från e-postprotokoll som POP3, som endast tillhandahåller en servermapp för Inkorgen, kan IMAP skapa flera servermappar för att lagra och ordna meddelanden som kan nås från flera datorer.)-e-postkonton. Du kan ta bort den här filen.

Om du vill använda funktionen för regelimport och -export finns RWZ-filerna som standard i mappen Dokument.

Formatmallar (Outlprnt utan tillägg)

Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Signaturer (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Signatures

Mallar (.htm)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows 7 och 64-bitars Windows Vista med Outlook 2010 32-bitars     enhet:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP     enhet:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Anpassade formulär

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Forms

Ordlista (.dic)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\UProof

Mallar (.oft)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Templates

Skicka/ta emot inställningar (.srs)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Application Data\Microsoft\Outlook

Meddelande (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 och Windows Vista     enhet:\Users\användare\Documents

Windows XP     enhet:\Documents and Settings\användare\Mina dokument

 
 
Gäller:
Outlook 2010