Vad är min e-postadress?

Gäller:
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

I Outlook fungerar din e-postadress som ditt namn och din adress och används för att identifiera dig unikt på Internet. I den här artikeln koncentrerar vi oss på e‑postadresser med formatet jon@contoso.com.

En e-postadress utfärdas av en Internetleverantör (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.). Den innehåller två viktiga delar av information som gör att ett e‑postmeddelande som skickas till dig via Internet hittar fram. Den första delen är användarnamnet, d.v.s. den del som visas före @-symbolen, t.ex. "jon" i e-postadressen jon@contoso.com. Efter @-symbolen kommer domän- eller värdnamnet. Domännamnet kan liknas vid din gata eller stad. Det anger vart ett e-postmeddelande ska dirigeras. När e-postmeddelandet når din domän, fungerar användarnamnet som din specifika gatuadress. Det gör att Internetleverantören kan dirigera meddelandet till just din postlåda.

Visa din e-postadress i Outlook

  1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
  2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa.
  3. Markera kontot hos din Internetleverantör och klicka på Ändra.

Din e-postadress visas i rutan E-postadress under Användarinformation. Det här är den adress som du ger till andra så att de kan skicka e-postmeddelanden till dig.

Dialogrutan E-postkonton

 
 
Gäller:
Outlook 2003