Vad är ett Microsoft Exchange Server-konto?

I Outlook finns stöd för flera kontotyper. För e-postkonton är de vanligaste kontotyperna Microsoft Exchange Server, POP3, IMAP och Windows Live Hotmail.

För vissa funktioner i Microsoft Outlook 2010 krävs ett Microsoft Exchange Server-konto. Exchange är en gemensam kommunikationsserver som används av många organisationer. Vissa e-postleverantörer tillhandahåller Exchange-konton för hemkonton och för privata konton.

Om du inte använder ett Exchange-konto kanske inte alla kommandon eller alternativ som nämns i Outlook-hjälpen visas.

För vissa Outlook-funktioner krävs särskilda versioner av Exchange. Mer information om hur du avgör vilken version av Exchange som kontot ansluter till finns i Ta reda på vilken version av Microsoft Exchange mitt konto ansluter till.

Om du vill granska vilken typ av konton som är konfigurerade i Outlook gör du följande:

  1. Klicka på fliken Arkiv.
  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.
    Kontoinställningar i Backstage-vyn
  3. Kolumnen Typ på fliken E-post visar kontotypen för varje objekt.

Ett Exchange-konto visas som Microsoft Exchange.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010