Sida 5 av 6FÖREGNÄSTA

Använda e-postsignaturer i Outlook 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


Skapa en e-postsignatur genom att:

Skanna in din handskrivna signatur.

Starta dialogrutan Signaturer och mallar.

Skapa ett nytt e-postmeddelande.

Bestäm hur du vill formatera texten i signaturen.

När du har skapat din första e-postsignatur används den automatiskt i alla nya meddelanden.

Sant.

Fel.

Snygg formatering, som till exempel större eller snyggare teckensnitt, visas inte för dem som tar emot e-post i det här formatet:

Oformaterad text.

RTF.

HTML.

Du ändrar storleken på en bild med dialogrutan Signaturer och mallar .

Sant.

Fel.

Byta från en signatur till en annan i ett meddelande:

Radera standardsignaturen och kopiera och klistra in den nya från ett annat meddelande.

Byt signatur via dialogrutan Signaturer och mallar.

Använd knappen Signaturer i menyfliksområdet och välj en annan i listan.

Sida 5 av 6FÖREGNÄSTA