Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA

Byta till Outlook 2010

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


I övningen lärde du dig hur du visar sökverktygen. När verktygen försvinner, hur får du sedan tillbaka dem igen?

Klicka i rutan Sök.

Stäng och starta Outlook igen.

Dubbelklicka på menyfliksområdet.

Den plats på menyfliksområdet där du snabbt kan lägga till de kommandon som du använder mest är:

Backstage-vyn

Menyfliken

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Att göra-fältet

Hur expanderar du en konversation med flera meddelanden så att du kan se alla meddelanden i konversationen?

Dubbelklicka på namnet för konversationen.

Klicka på den lilla pilen eller triangeln till vänster om namnet för konversationen.

Klicka på en av de stora orange punkterna.

Dra konversationen till läsfönstret.

Vilket kommando raderar alla meddelanden i en konversation, inklusive alla eventuella framtida meddelanden?

Rensa

Ignorera

Ta bort

Skräppost

Hur visar du genvägarna till de nya snabbtipsen?

Tryck på CTRL+Q.

Tryck på ALT+Q.

Tryck på CTRL.

Tryck på ALT.

Om du vill komma till fliken Skriv ut, fliken Hjälp och fliken Info, vilken flik i menyfliksområdet ska du då klicka på först?

Vy

Mapp

Arkiv

Skicka/ta emot

Start

Var hittar du den knapp som öppnar dialogrutan Outlook-alternativ?

I gruppen Layout på fliken Visa i menyfliksområdet.

Start-menyn i Windows.

I det vänstra fönstret i Backstage-vyn.

I verktygsfältet Snabbåtkomst.

Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA