Tangentbordsgenvägar i Microsoft Outlook 2013

Om du vill skriva ut det här hjälpavsnittet trycker du på Tabb för att markera Visa alla överst i avsnittet. Tryck sedan på Retur och sedan på Ctrl+P.

Grundläggande navigering

Om du vill Trycker du på
Växla till E-post. Ctrl+1
Växla till Kalendern. Ctrl+2
Växla till Kontakter. Ctrl+3
Växla till Uppgifter. Ctrl+4
Växla till Anteckningar. Ctrl+5
Växla till mapplistan i mappfönstret. Ctrl+6
Växla till Genvägar. Ctrl+7
Gå till nästa meddelande (med ett meddelande öppet). Ctrl+Punkt
Gå till föregående meddelande (med ett meddelande öppet). Ctrl+Komma
Gå mellan mappfönstret, huvudfönstret i Outlook, läsfönstret och Att göra-fältet. Ctrl+Skift+Tabb eller Skift+Tabb
Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet. Tabb
Flytta mellan Outlook-fönstret, de mindre fönsterrutorna i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i Att göra-fältet, och visa snabbtangenterna i menyfliksområdet i Outlook. F6
Flytta runt raderna i meddelanderubriken i mappfönstret eller ett öppet meddelande. Ctrl+Tabb
Flytta runt i mappfönstret. Piltangenter
Gå till en annan mapp. Ctrl+Y
Gå till rutan Sök. F3 eller Ctrl+E
Gå till föregående meddelande i läsfönstret. Alt+Uppil eller Ctrl+Komma eller Alt+Page Up
Flytta en sida ned genom texten i läsfönstret. Blanksteg
Flytta en sida upp genom texten i läsfönstret. Skift+Blanksteg
Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan. Vänsterpil eller högerpil
Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret i Outlook. Alt+B eller Alt+Vänsterpil
Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret i Outlook. Alt+Högerpil
Markera informationsfältet om det är tillgängligt, och visa menyn med kommandon. Ctrl+Skift+W


Söka

Om du vill Trycker du på
Söka efter ett meddelande eller annat objekt. Ctrl+E
Rensa sökresultatet. Esc
Utvidga sökningen till att omfatta Alla e-postobjekt, Alla kalenderobjekt eller Alla kontaktobjekt, beroende på vilket läge du arbetar i. Ctrl+Alt+A
Använda Avancerad sökning. Ctrl+Skift+F
Skapa en sökmapp. Ctrl+Skift+P
Söka efter text i ett öppet objekt. F4
Söka efter och ersätta text, symboler eller vissa formateringskommandon. Fungerar i läsfönstret för ett öppet objekt. Ctrl+H
Utöka sökningen så att den omfattar objekt från den aktuella mappen. Ctrl+Alt+K
Utöka sökningen så att den omfattar undermappar. Ctrl+Alt+Z


Flaggor

Om du vill Trycker du på
Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga. Ctrl+Skift+G


Färgkategorier

Om du vill Trycker du på
Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier. ALT+T


Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill Trycker du på
Skapa en avtalad tid. Ctrl+Skift+A
Skapa en kontakt. Ctrl+Skift+C
Skapa en distributionslista. Ctrl+Skift+L
Skapa ett fax. Ctrl+Skift+X
Skapa en mapp. Ctrl+Skift+E
Skapa en mötesförfrågan. Ctrl+Skift+Q
Skapa ett meddelande. Ctrl+Skift+M
Skapa en anteckning. Ctrl+Skift+N
Skapa ett Microsoft Office-dokument. Ctrl+Skift+H
Anslå i denna mapp. Ctrl+Skift+S
Anslå ett svar i denna mapp. Ctrl+T
Skapa en sökmapp. Ctrl+Skift+P
Skapa en uppgift. Ctrl+Skift+K
Skapa en uppgiftsförfrågan. Ctrl+Skift+U


Kommandon i de flesta objekt

Om du vill Trycker du på
Spara (gäller ej i Uppgifter). Ctrl+S eller Skift+F12
Spara och stänga (gäller ej i E-post). Alt+C
Spara som (gäller endast i E-post). F12
Ångra. Ctrl+Z eller Alt+Backsteg
Ta bort ett objekt. Ctrl+D
Skriva ut. Ctrl+P
Kopiera ett objekt. Ctrl+Skift+Y
Flytta ett objekt. Ctrl+Skift+V
Kontrollera namn. Ctrl+K
Kör stavningskontroll. F7
Skapa uppföljningsflagga. Ctrl+Skift+G
Vidarebefordra. Ctrl+F
Skicka eller Anslå eller Bjud in alla. Alt+C
Aktivera redigering i ett fält (gäller ej i E-post eller ikonvy). F2
Vänsterjustera text. Ctrl+L
Centrera text. Ctrl+E
Högerjustera text. Ctrl+R


E-post

Om du vill Trycker du på
Växla till Inkorgen. Ctrl+Skift+I
Växla till Utkorgen. Ctrl+Skift+O
Välja vilket konto som ett meddelande ska skickas från. Ctrl+Tabb (med fokus på rutan Till) och sedan Tabb till knappen Konton.
Kontrollera namn. Ctrl+K
Skicka. Alt+C
Svara på ett meddelande. Ctrl+R
Svara alla. Ctrl+Skift+R
Svara med mötesförfrågan. Ctrl+Alt+R
Vidarebefordra ett meddelande. Ctrl+F
Ange att ett meddelande inte är skräppost. Ctrl+ Alt+J
Visa blockerat innehåll (i ett meddelande). Ctrl+Skift+I
Anslå i en mapp. Ctrl+ Skift+S
Använda formatmallen Normal. Ctrl+Skift+N
Hämta ny e-post. Ctrl+M eller F9
Gå till föregående meddelande. Uppåtpil
Gå till nästa meddelande. Nedåtpil
Skapa ett meddelande (i E-post). Ctrl+N
Skapa ett meddelande (i valfri Outlook-vy). Ctrl+Skift+M
Öppna ett mottaget meddelande. Ctrl+O
Ta bort och ignorera en konversation. Ctrl+Skift+D
Öppna adressboken. Ctrl+Skift+B
Skapa en snabbflagga i ett oöppnat meddelande. Infoga
Visa dialogrutan Meddelandeflagga. Ctrl+Skift+G
Markera som läst. Ctrl+Q
Markera som oläst. Ctrl+U
Öppna e-posttipset i det markerade meddelandet. Ctrl+Skift+W
Söka och ersätta. F4
Söka efter nästa. Skift+F4
Skicka. Ctrl+Retur
Skriva ut. Ctrl+P
Vidarebefordra. Ctrl+F
Vidarebefordra som bifogad fil. Ctrl+Alt+F
Visa det markerade objektets egenskaper. Alt+Retur
Skapa ett multimediemeddelande. Ctrl+Skift+U
Markera för hämtning. Ctrl+Alt+M
Avmarkera för hämtning. Ctrl+Alt+U
Visa förloppet för Skicka och ta emot. Ctrl+B (när processen Skicka/Ta emot pågår)


Kalender

Om du vill Trycker du på
Skapa en avtalad tid (i kalendervyn). Ctrl+N
Skapa en avtalad tid (i valfri Outlook-vy). Ctrl+Skift+A
Skapa en mötesförfrågan. Ctrl+Skift+Q
Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte. Ctrl+F
Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande. Ctrl+R
Svara alla när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande. Ctrl+Skift+R
Visa en dag i kalendern. Alt+1
Visa två dagar i kalendern. Alt+2
Visa tre dagar i kalendern. Alt+3
Visa fyra dagar i kalendern. Alt+4
Visa fem dagar i kalendern. Alt+5
Visa sex dagar i kalendern. Alt+6
Visa sju dagar i kalendern. Alt+7
Visa åtta dagar i kalendern. Alt+8
Visa nio dagar i kalendern. Alt+9
Visa tio dagar i kalendern. Alt+0
Gå till ett datum. Ctrl+G
Växla till månadsvy. Alt+= eller Ctrl+Alt+4
Gå till nästa dag. Ctrl+Högerpil
Gå till nästa vecka. Alt+Nedåtpil
Gå till nästa månad. Alt+Page Down
Gå till föregående dag. Ctrl+Vänsterpil
Gå till föregående vecka. Alt+Uppåtil
Gå till föregående månad. Alt+Page Up
Gå till början på veckan. Alt+Home
Gå till slutet av veckan. Alt+End
Växla till vy med hel vecka. Alt+Minustecken eller Ctrl+Alt+3
Växla till vyn Arbetsvecka. Ctrl+Alt+2
Gå till föregående avtalade tid. Ctrl+Komma eller Ctrl+Skift+Komma
Gå till nästa avtalade tid. Ctrl+Punkt eller Ctrl+Skift+Punkt
Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte. Ctrl+G

Se även Vyer, Vyn Kalender – dag/vecka/månad och Datumbläddring.


Kontakter

Om du vill Trycker du på
Ringa ett nytt samtal. Ctrl+Skift+D
Söka efter en kontakt eller ett annat objekt (Sök). F3 eller Ctrl+E
Ange ett namn i rutan Sök i adressböcker. F11
Gå till den första kontakten som börjar med en viss bokstav i tabellen eller listvyn med kontakter. Skift+bokstav
Markera alla kontakter. Ctrl+A
Skapa ett meddelande med den markerade kontakten som ämne. Ctrl+F
Skapa en kontakt (i Kontakter). Ctrl+N
Skapa en kontakt (i valfri Outlook-vy). Ctrl+Skift+C
Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt. Ctrl+O
Skapa en distributionslista. Ctrl+Skift+L
Skriva ut. Ctrl+P
Uppdatera medlemmarna i en distributionslista. F5
Gå till en annan mapp. Ctrl+Y
Öppna adressboken. Ctrl+Skift+B
Använda Avancerad sökning. Ctrl+Skift+F
Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt. Ctrl+Skift+Punkt
Söka efter en kontakt. F11
Stänga en kontakt. ESC
Skicka ett fax till den markerade kontakten. Ctrl+Skift+X
Öppna dialogrutan Kontrollera adress. Alt+N
Visa information för E-post 1 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär. Alt+Skift+1
Visa information för E-post 2 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär. Alt+Skift+2
Visa information för E-post 3 under Internet när du befinner dig i ett kontaktformulär. Alt+Skift+3


I dialogrutan Elektroniskt visitkort

Om du vill Trycker du på
Öppna listan Lägg till. Alt+Ä
Markera text i rutan Beteckning när fältet med en tilldelad etikett är markerat. Alt+B
Öppna dialogrutan Lägg till bild för kort. Alt+R
Placera markören i början av rutan Redigera. Alt+A
Markera rutan Fält. Alt+F
Markera listrutan Bildjustering. Alt+S
Välja färgpalett för bakgrunden. Alt+K och sedan Retur
Markera listrutan Layout. Alt+L
Ta bort det markerade fältet från rutan Fält. Alt+T


Uppgifter

Om du vill Trycker du på
Acceptera en uppgiftsförfrågan. Alt+C
Tacka nej till en uppgiftsförfrågan. Alt+D
Söka efter en uppgift eller annat objekt. Ctrl+E
Öppna dialogrutan Gå till mapp. Ctrl+Y
Skapa en uppgiftsförfrågan. Ctrl+N
Skapa en uppgift (i valfri Outlook-vy). Ctrl+Skift+K
Öppna ett markerat objekt. Ctrl+O
Skriva ut ett markerat objekt. Ctrl+P
Markera alla objekt. Ctrl+A
Ta bort markerat objekt. Ctrl+D
Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil. Ctrl+F
Skapa en uppgiftsförfrågan. Ctrl+Skift+Alt+U
Växla mellan mappfönstret, uppgiftslistan och Att göra-fältet. Tabb eller Skift+Tabb
Ångra den senaste åtgärden. Ctrl+Z
Flagga ett objekt eller markera som slutförd. Insert


Formatera text

Om du vill Trycker du på
Visa Format-menyn. Alt+T
Visa dialogrutan Teckensnitt. Ctrl+Skift+P
Växla skiftläge (om text är markerad). Skift+F3
Formatera bokstäver som kapitäler. Ctrl+Skift+K
Formatera bokstäver i fetstil. Ctrl+F
Lägga till punkter. Ctrl+Skift+L
Formatera bokstäver i kursiv stil. Ctrl+K
Öka indrag. Ctrl+T
Minska indrag. Ctrl+Skift+T
Vänsterjustera texten. Ctrl+L
Centrera texten. Ctrl+E
Stryka under texten. Ctrl+U
Öka teckenstorleken. Ctrl+] eller Ctrl+Skift+>
Minska teckenstorleken. Ctrl+[ eller Ctrl+Skift+<
Klipp ut. Ctrl+X eller Skift+Delete
Kopiera.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

 Anteckning   Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Klistra in. Ctrl+V eller Skift+Insert
Ta bort formatering. Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg
Ta bort nästa ord. Ctrl+Skift+H
Sträcka ut ett stycke så att det justeras mellan marginalerna. Ctrl+Skift+J
Använda formatmallar. Ctrl+Skift+S
Skapa ett hängande indrag. Ctrl+T
Infoga en hyperlänk. Ctrl+K
Vänsterjustera ett stycke. Ctrl+L
Högerjustera ett stycke. Ctrl+R
Minska ett hängande indrag. Ctrl+Skift+T
Ta bort styckeformatering. Ctrl+Q


Lägga till webbinformation i objekt

Om du vill Trycker du på
Redigera en URL i brödtexten. Håll ned Ctrl och klicka med musen.
Infoga en hyperlänk. Ctrl+K


Skriva ut

Om du vill Trycker du på
Öppna fliken Skriv ut i Backstage-vyn. Tryck på Alt+F och sedan på P
Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster. Alt+F, tryck på P och sedan på F och på 1
Öppna utskriftsformat när du förhandsgranskar ett dokument. Alt+T
Välja en skrivare från Förhandsgranska. Alt+F, tryck på P och sedan på I
Definiera formatmallar. Alt+F, tryck på P och sedan på L
Öppna Utskriftsalternativ. Alt+F, tryck på P och sedan på R


Skicka/ta emot

Om du vill Trycker du på
Starta Skicka/ta emot för alla grupper där Inkludera den här gruppen i Skicka och ta emot (F9) är markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination. F9
Starta Skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (meddelandehuvuden, objekt samt bifogade filer). Skift+F9
Starta Skicka/ta emot. Ctrl+M
Definiera grupper för skicka/ta emot. Ctrl+Alt+S


Visual Basic Editor

Om du vill Trycker du på
Öppna Visual Basic Editor. Alt+F11


Makron

Om du vill Trycker du på
Spela upp ett makro. Alt+F8


Formulär

Om du vill Trycker du på
Skapa ett Office InfoPath-formulär. Klicka på en InfoPath-mapp och tryck sedan på Ctrl+N.
Välja ett Microsoft InfoPath-formulär. Ctrl+Skift+Alt+T


Vyer

Tabellvy

Om du vill Trycker du på
Öppna ett objekt. Retur
Markera alla objekt. Ctrl+A
Gå till objektet längst ned på sidan. Page Down
Gå till objektet överst på sidan. Page Up
Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt. Skift+Uppil respektive Skift+Nedpil
Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen. Ctrl+Uppil respektive Ctrl+Nedpil
Markera eller avmarkera det aktiva objektet. Ctrl+Blanksteg


När en grupp är markerad

Om du vill Trycker du på
Expandera en markerad grupp. Högerpil
Komprimera en markerad grupp. Vänsterpil
Markera föregående grupp. Uppil
Markera nästa grupp. Nedåtpil
Markera den första gruppen. Home
Markera den sista gruppen. End
Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger. Högerpil


Vyn Kalender – dag/vecka/månad

Om du vill Trycker du på
Visa 1 till 9 dagar. Alt+siffra för antal dagar
Visa 10 dagar. Alt+0 (noll)
Växla till veckor. Alt+Minus
Växla till månader. Alt+=
Växla mellan Kalender, Uppgiftslista och Mapplista. Ctrl+Tabb eller F6
Markera föregående avtalad tid. Skift+Tabb
Gå till föregående dag. Vänsterpil
Gå till nästa dag. Högerpil
Gå till samma veckodag i nästa vecka. Alt+Nedåtpil
Gå till samma veckodag i föregående vecka. Alt+Uppåtil


Dagsvy

Om du vill Trycker du på
Markera det klockslag då arbetstiden börjar. HOME
Markera det klockslag då arbetstiden slutar. END
Markera föregående tidsblock. Uppil
Markera nästa tidsblock. Nedåtpil
Markera tidsblocket överst på skärmen. Page Up
Markera tidsblocket längst ned på skärmen. Page Down
Utöka eller minska den markerade tiden. Skift+Uppil respektive Skift+Nedpil
Flytta en avtalad tid. Alt+Skift+Uppil eller Alt+Skift+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid
Ändra den avtalade tidens start- eller sluttid. Alt+Uppil eller Alt+Nedpil när markören är placerad på en avtalad tid
Flytta det markerade objektet till samma dag nästa vecka. Alt+Nedåtpil
Flytta det markerade objektet till samma dag föregående vecka. Alt+Uppåtil


Veckovy

Om du vill Trycker du på
Gå till början av arbetstiden för vald dag. Home
Gå till slutet av arbetstiden för vald dag. End
Flytta upp en sidvy i markerad dag. Page Up
Flytta ned en sidvy i markerad dag. Page Down
Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket. Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppil eller Skift+Nedpil eller Skift+Home eller Skift+End


Månadsvy

Om du vill Trycker du på
Gå till första dagen i veckan. Home
Gå till samma dag i veckan på föregående sida. Page Up
Gå till samma dag i veckan på nästa sida. Page Down


Datumbläddring

Om du vill Trycker du på
Gå till första dagen i innevarande vecka. Alt+Home
Gå till sista dagen i innevarande vecka. Alt+End
Gå till samma veckodag i föregående vecka. Alt+Uppåtil
Gå till samma veckodag i nästa vecka. Alt+Nedåtpil


Vyerna Visitkort och Adresskort

Om du vill Trycker du på
Markera ett visst kort i listan. En eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller namnet på fältet som du sorterar efter
Markera föregående kort. Uppil
Markera nästa kort. Nedåtpil
Markera det första kortet i listan. Home
Markera det sista kortet i listan. End
Markera det första kortet på den aktuella sidan. Page Up
Markera det första kortet på nästa sida. Page Down
Markera det närmaste kortet i nästa kolumn. Högerpil
Markera det närmaste kortet i föregående kolumn. Vänsterpil
Markera eller avmarkera det aktiva kortet. Ctrl+Blanksteg
Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera alla kort efter startpunkten. Skift+Uppil
Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera alla kort innan startpunkten. Skift+Nedpil
Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt. Ctrl+Skift+Uppil
Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt. Ctrl+Skift+Nedpil
Utöka markeringen till första kortet i listan. Skift+Home
Utöka markeringen till sista kortet i listan. Skift+End
Utöka markeringen till första kortet på föregående sida. Skift+Page Up
Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan. Skift+Page Down


Flytta mellan fälten i ett öppet kort

När du ska använda följande kortkommandon måste ett fält i ett kort vara markerat. Du markerar ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält.

Om du vill Trycker du på
Flytta till nästa fält och kontroll. Tabb
Flytta till föregående fält och kontroll. Skift+Tabb
Stänga det aktiva kortet. Retur


Flytta mellan tecken i ett fält

När du ska använda följande tangentbordsgenvägar måste ett fält i ett kort vara markerat. Du markerar ett fält i ett öppet kort genom att klicka på ett fält.

Om du vill Trycker du på
Lägga till en rad i ett flerradsfält. Retur
Flytta markören till början av en rad. Home
Flytta markören till slutet av en rad. End
Flytta markören till början av ett flerradsfält. Page Up
Flytta markören till slutet av ett flerradsfält. Page Down
Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält. Uppil
Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält. Nedåtpil
Flytta markören till föregående tecken i ett fält. Vänsterpil
Flytta markören till nästa tecken i ett fält. Högerpil


Vyn Tidslinje (Uppgifter)

När ett objekt är markerat

Om du vill Trycker du på
Markera föregående objekt. Vänsterpil
Markera nästa objekt. Högerpil
Markera flera intilliggande objekt. Skift+Vänsterpil eller Skift+Högerpil
Markera fler objekt som inte ligger bredvid varandra. Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg
Öppna markerade objekt. Retur
Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen. Home
Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen. End
Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen. Ctrl+Home
Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen. Ctrl+End


När en grupp är markerad

Om du vill Trycker du på
Expandera en grupp. Retur eller högerpil
Komprimera en grupp. Retur eller vänsterpil
Markera föregående grupp. Uppil
Markera nästa grupp. Nedåtpil
Markera den första gruppen på tidslinjen. Home
Markera den sista gruppen på tidslinjen. End
Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger. Högerpil


När en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill Trycker du på
Gå bakåt i så stora intervall som visas på tidsskalan. Vänsterpil
Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan. Högerpil
Växla mellan den aktiva vyn, Att göra-fältet, Sök och tillbaka till den aktiva vyn. Tabb och Skift+Tabb
 
 
Gäller:
Outlook 2013