Ta bort ett meddelande

Du kan ta bort meddelanden som du inte längre behöver eller som inte längre ska visas i Inkorgen eller e-postmapparna.

  • När du pekar på eller markerar ett meddelande i meddelandelistan visas ikonen ikonen Ta bort. Om du vill ta bort meddelandet klickar du på ikonen Ta bort.

Kommandot Ta bort meddelande i meddelandelistan

  • Om ett meddelande är öppet i ett eget fönster klickar du på Meddelande > Ta bort.

Kommandot Ta bort i menyfliksområdet

När ett meddelande tas bort i Outlook 2013 flyttas det till mappen Borttaget.

Om du vill åsidosätta mappen Borttaget och i stället ta bort meddelandet permanent trycker du på Skift+Delete, eller håller ned Skift medan du klickar på ikonen Ta bort. Detta innebär att du inte kan återställa meddelandet senare om du ångrar dig.

Stopp! Jag har ångrat mig.

Om meddelandet som du vill behålla fortfarande finns i mappen Borttaget drar du meddelandet från mappen Borttaget till en annan mapp. När mappen töms för POP3- (POP3: En vanligt protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver på Internet.), IMAP- (IMAP (Internet Message Access Protocol): Till skillnad från e-postprotokoll som POP3, som endast tillhandahåller en servermapp för Inkorgen, kan IMAP skapa flera servermappar för att lagra och ordna meddelanden som kan nås från flera datorer.) och Microsoft Hotmail-konton tas meddelandet bort permanent.

Det finns ett undantag för vissa Microsoft Exchange Server-konton. Om detta undantag är aktiverat går det att återställa borttagna meddelanden under en begränsad tidsperiod. Tidsperioden ställs in av din Exchange-administratör.

 
 
Gäller:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2013