Söka efter arkiverade objekt

Funktionen Arkivera automatiskt i Outlook tar regelbundet bort gamla objekt och objekt som upphört att gälla från mappar. Du kan konfigurera funktionen så att gamla objekt flyttas eller kopieras till en särskild arkivmapp, eller så att objekten tas bort automatiskt. Om du inte tar bort de arkiverade objekten är de tillgängliga i arkivmappen.

Du kan söka efter enskilda arkiverade objekt med Snabbsökning i Outlook eller med Windows Search.

Gör något av följande om du vill söka efter och visa mappen med arkiverade objekt:

 Obs!    Arkivfilen har samma mappstruktur som den fil den arkiverar. Om arkivmappen är tom betyder det att inga objekt har arkiverats i mappen än.

Mer information om hur du arkiverar objekt, t.ex. hur du arkiverar objekt manuellt och hur du inaktiverar funktionen Arkivera automatiskt, finns i avsnittet Säkerhetskopiera och ta bort objekt med Arkivera automatiskt.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010