Skriva ut objekt i Outlook

När du skriver ut i Microsoft Outlook 2013 skriver du ut på samma sätt i mapparna E-post, Kalender och alla andra mappar – alla utskriftsinställningar och funktioner finns i Project. Klicka på fliken Arkiv för att öppna Project Server.

När du klickar på Skriv ut i Backstage-vyn visas förhandsgranskningsfönstret automatiskt så att du kan välja de inställningar och alternativ du vill.

 1. Klicka på ett objekt eller en mapp i Outlook som du vill skriva ut.
 2. Klicka på fliken Arkiv.
 3. Klicka på Skriv ut.
 4. Gör något av följande:
  • Klicka på Skriv ut.
  • Markera de formatmallar och alternativ som du vill använda.
   • Klicka på den formatmall som du vill använda under Inställningar. En förhandsgranskning visas i förhandsgranskningsfönstret, men om du skriver ut flera objekt uppmanas du först att klicka på Förhandsgranska i förhandsgranskningsfönstret. Klicka på Skriv ut när du vill skriva ut.
   • Om du vill ändra teckensnitt, rubrik eller annan formatmallsinställning går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan i dialogrutan Skriv utDefiniera formatmallar under Formatmallar. Klicka på Skriv ut.
   • Om du vill skriva ut enskilda sidor eller uppsättningar med sidor går du till Skrivare, klickar på Utskriftsalternativ och klickar sedan på önskade alternativ under Skriv ut i dialogrutan Skriv ut. Klicka på Skriv ut.

 Anteckning    Om du vill ha hjälp med felsökning för skrivaren tittar du i handboken för skrivaren eller går till tillverkarens webbplats.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2013