Skapa en uppgift

Du har säkert en lista på saker att göra, på papper eller i ett kalkylblad, eller kanske båda. Du kan skapa uppgifter, få påminnelser och följa upp ditt arbete på ett och samma ställe i Outlook.

  1. Klicka på Uppgifter > Ny uppgift eller tryck på Ctrl+Skift+K.

Kommandot Ny uppgift i menyfliksområdet

  1. Ge uppgiften ett namn i rutan Ämne. Om du har mycket information håller du ämnet kort och lägger till detaljerna i uppgiftens brödtext.
  2. Om det finns ett fast start- eller slutdatum ställer du in Startdatum eller Förfallodatum.
  3. Ställ in uppgiftens prioritet genom att använda funktionen Prioritet.
  4. Om du vill ha en påminnelse i ett popup-fönster markerar du Påminnelse och ställer in datum och tid.
  5. Klicka på Uppgift > Spara och stäng.

Det finns ett snabbt sätt att skapa en uppgift baserat på ett mottaget meddelande. Mer information finns i Skapa en uppgift från ett meddelande.

 
 
Gäller:
Outlook 2013