Skapa en fil där du kan spara din information

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Det finns dock tillfällen när du vill skapa ytterligare datafiler. Arkiverade objekt kan till exempel sparas i en annan Outlook-datafil (.pst) (Outlook-datafil (.pst): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn. Du kan tilldela en PST-fil som standardleveransplats för e-postmeddelanden. Du kan använda en PST-fil för att organisera och säkerhetskopiera objekt.). Du kan också ha olika projekt i olika Outlook-datafiler (.pst).

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto, behövs en Outlook-datafil (.pst) vanligtvis inte eftersom dina objekt levereras till och sparas på Exchange-servern. Exchange-konton fungerar dock även i Outlook så att du kan arbeta med dina meddelanden även när du inte är ansluten till e-postservern. När du arbetar offline används en särskild Outlook-datafil (.ost) för att behålla en synkroniserad kopia av Exchange-kontot.

Om Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Outlook-datafiler (.pst och .ost) skapas med Microsoft Outlook 2010 och sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Det som skiljer de två Outlook-datafiltyperna är i huvudsak:

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa en Outlook-datafil (.pst)

  1. På fliken Start i gruppen Nytt klickar du på Nya objekt och pekar på Fler objekt. Klicka sedan på Outlook-datafil.
  2. Skriv namnet som du vill att det ska visas i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.) i Outlook i rutan Filnamn i dialogrutan Skapa eller öppna en Outlook-datafil och klicka sedan på OK.
  3. Som standard är datafiler inte lösenordsskyddade. Om du vill lägga till ett lösenord anger du lösenordet som du vill använda i textrutorna Lösenord och Bekräfta lösenord under Lösenord.

 Viktigt   Microsoft, Internetleverantören (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.) och e-postadministratören har inte tillgång till lösenordet. Ingen kan öppna eller hämta information från Outlook-datafilen (.pst) om du glömmer lösenordet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010