Skapa en anteckning

Anteckningar är ett praktiskt sätt att hålla ordning på alla de små informationsuppgifterna du får varje dag. Anteckningar kan innehålla alla typer av textbaserad information, och de kan sparas i Microsoft Outlook 2010, på skrivbordet eller i andra mappar på datorn.

Du kan skapa en anteckning från alla mappar i Outlook 2010.

  1. På fliken Start klickar du i gruppen NyttNya objekt. Klicka sedan på Fler objekt och sedan på Anteckning.

Kortkommando  Du kan skapa en anteckning genom att trycka på Ctrl+Skift+N.

  1. Skriv texten i anteckningen. Alla ändringar du gör i anteckningen sparas automatiskt.
  2. Om du vill stänga anteckningen klickar du på anteckningsikonen Bild av ikon längst upp till vänster i anteckningsfönstret och klickar sedan på Stäng.

Du kan lämna anteckningen öppen medan du arbetar, och du kan dra den till en annan plats på skärmen så att du ser den bättre. Om du vill kopiera en anteckning till skrivbordet drar du den från mappen Anteckningar till önskad plats.

Om du vill läsa eller göra ändringar i en anteckning går du till mappen Anteckningar och dubbelklickar på den anteckning du vill öppna. Du kan anpassa anteckningar så att du enklare kan hitta och ordna dem.

 Tips!   Om du vill koppla anteckningar till andra relaterade Outlook-objekt, till exempel e-postmeddelanden, kontakter eller kalenderobjekt, tilldelar du dem färgkategorier (färgkategori: En färg som kan associeras med ett nyckelord eller en fras för att hjälpa dig sortera, gruppera och hålla reda på objekt som meddelanden, uppgifter, kontakter och avtalade tider.).

 
 
Gäller:
Outlook 2010