Säkerhetskopiera kontakter

Gäller:
Microsoft Office Outlook® 2003

Om du vill säkerhetskopiera mappen Kontakter måste du exportera mappen till en fil i PST-format (Personlig mappfil (.pst): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn. Du kan tilldela en PST-fil som standardleveransplats för e-post. Du kan använda en PST-fil för att ordna och säkerhetskopiera objekt.) (Personal Folders).

 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.
 2. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) i listan Skapa en fil av typen och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Kontakter i listan Välj en mapp att exportera från.
 5. Om mappen Kontakter innehåller undermappar som ska inkluderas markerar du kryssrutan Inkludera undermappar.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på Bläddra, välj var filen ska sparas, till exempel i mappen Mina dokument, och ange ett namn på säkerhetskopian, till exempel SäkerhetskopiaKontakter.pst.
 8. Klicka på OK.
 9. Klicka på Slutför.
 10. Skriv Säkerhetskopia av mina kontakter i rutan Namn.
 11. Ange inställningar för kryptering och lösenord vid behov och klicka på OK.
 
 
Gäller:
Outlook 2003