Reparera Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Om du inte kan öppna din Outlook-datafil (.pst) (Outlook-datafil (.pst och .ost): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn.) eller om du tror att datafilen är skadad, kan du använda reparationsverktyget för Inkorgen (scanpst.exe) för att diagnostisera och reparera fel i filen. Reparationsverktyget för Inkorgen söker endast igenom Outlook-datafiler (.pst eller .ost) på datorn och analyserar filstrukturens integritet.

Om du använder ett Microsoft Exchange-konto och objekt saknas i din offline-Outlook-datafil (.ost) (offline-Outlook-datafil (.ost): Filen på hårddisken som innehåller en kopia av e-postmeddelanden och Outlook-objekt. Filen synkroniseras med informationen som finns sparad på en e-post- eller Exchange-server. Offline-Outlook-datafiler har filnamnstillägget OST.) eller inte är synkroniserade med Exchange-postlådan kan du återskapa filen.

Reparationsverktyg för Inkorgen (scanpst.exe)

Scanpst.exe installeras på datorn när du installerar Microsoft Outlook 2010. Reparationsverktyget för Inkorgen försöker åtgärda problem genom att återställa datafilens struktur och återskapa rubrikerna för Outlook-objekten. Om du använder ett Exchange-konto ansluter inte verktyget till eller analyserar data på Exchange-servern.

 Viktigt!    Du måste avsluta Outlook innan du använder reparationsverktyget för Inkorgen. Det går inte att starta från Outlook.

 1. Öppna Utforskaren och gå till enhet:\Program\Microsoft Office\OFFICE14.
 2. Dubbelklicka på Scanpst.exe.
 3. Skriv filnamnet i rutan Ange namnet på filen som du vill genomsöka eller klicka på Bläddra för att välja en fil.
 4. Om du vill ange alternativ för loggningen klickar du på Alternativ och gör inställningarna.
 5. Klicka på Starta.
 6. Om några fel hittas uppmanas du att starta reparationsprocessen för att åtgärda felen.

En säkerhetskopia skapas under reparationen. Om du vill ändra standardnamnet på eller platsen för säkerhetskopian skriver du ett nytt filnamn i rutan Ange namnet på säkerhetskopian eller klickar på Bläddra och väljer en fil.

 1. Klicka på Reparera.
 2. Starta Outlook med den profil som innehåller den PST-fil du har försökt att reparera.
 3. Klicka på Mapplista i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.).

Kortkommando  Tryck på CTRL + 6 om du vill växla till mapplistan.

I Mapplista visas antingen mappen Återskapade personliga mappar som innehåller standardmapparna i Outlook, eller mappen Borttappat och upphittat. De återskapade mapparna är oftast tomma, eftersom detta är en återskapad PST-fil. Mappen Borttappat och upphittat innehåller de mappar och objekt som reparationsverktyget har återskapat.

Du kan skapa en Outlook-datafil (.pst) och sedan dra objekt från mappen Borttappat och upphittat till den nya datafilen. När du har flyttat alla objekt kan du ta bort filen Återskapade personliga mappar (.pst) som innehåller mappen Borttappat och upphittat från din profil.

 Obs! 

Överst på sidan Överst på sidan

Återskapa en offline-Outlook-datafil (.ost)

Offline-Outlook-datafiler (.ost) är kopior av din Exchange-information. Det är inte nödvändigt att säkerhetskopiera den här filen. Du kan skapa en ny kopia när som helst.

 1. Avsluta Outlook.
 2. Klicka eller dubbelklicka på E-post på Kontrollpanelen.

VisaVar finns E-post på Kontrollpanelen?

E-post visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken vy du har valt för Kontrollpanelen och om du använder 32-bitars eller 64-bitars operativsystem eller Outlook 2010-version.

 Obs!   E-postikonen på Kontrollpanelen visas bara om du har installerat Outlook och har öppnat det minst en gång.

Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och gå till rutan Sök högst upp i fönstret. Där skriver du E-post. I Kontrollpanelen i Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.


Namnet på den aktuella profilen visas på namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 1. Markera Exchange-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.
 2. Avmarkera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge.
 3. Klicka på Fler inställningar.
 4. Klicka på Inställningar för offlinemappfil på fliken Avancerat.
 5. Klicka på Inaktivera offlineanvändning och sedan på Ja i dialogrutan som visas.

 Obs!   Om det inte går att klicka på Inaktivera offlineanvändning betyder det att kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge inte avmarkerats i steg 4. Den här kryssrutan måste avmarkeras.

 1. Klicka igen på Inställningar för offlinemappfil.
 2. Klicka på OK.
 3. Klicka på Ja i dialogrutan som visas.
 4. Markera kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge under Inställningar för cachelagrat Exchange-läge.
 5. Klicka på OK, Nästa och sedan på Slutför.
 6. Klicka på Stäng i dialogrutorna Kontoinställningar och Konfigurera E-post.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010