Öppna eller stänga Outlook-datafiler (.pst)

När du kör Outlook för första gången skapas de nödvändiga datafilerna automatiskt. Det finns dock tillfällen när du vill skapa ytterligare datafiler. Arkiverade objekt kan till exempel sparas i en annan Outlook-datafil (.pst) (Outlook-datafil (.pst): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn. Du kan tilldela en PST-fil som standardleveransplats för e-postmeddelanden. Du kan använda en PST-fil för att organisera och säkerhetskopiera objekt.). Du kan också ha information om olika projekt samlade i olika Outlook-datafiler (.pst).

 Obs!   Microsoft Exchange-konton kan vanligtvis inte använda Outlook-datafiler (.pst). Informationen sparas på den server som kör Exchange, men arkiv som du skapar använder Outlook-datafiler (.pst) som sparas på datorn.

Öppna en Outlook-datafil (.pst)

Om du har en Outlook-datafil (.pst) som inte visas i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.) kan du lägga till den så att du kan arbeta med objekten i datafilen.

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen Microsoft Backstage-knappen.
 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Info och klicka sedan på Kontoinställningar.
 2. Klicka på Lägg till på fliken Datafiler.
 3. Klicka på den Outlook-datafil (.pst) som du vill öppna och klicka sedan på OK.

Sökvägar

Outlook-datafiler (.pst) skapas med Microsoft Outlook 2010 och sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP skapas filerna i mappen Mina dokument\Outlook-filer.

Filer som skapats i tidigare versioner av Outlook sparas i en annan plats i en dold mapp.

 • Windows 7 och Windows Vista    enhet:\Användare\användare\AppData\Local\Microsoft\Outlook
 • Windows XP    enhet:\Documents and Settings\användare\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

 Tips!   Mer information om dolda mappar i Windows finns i Hjälp och support.

Ändra visningsnamn för en Outlook-datafil (.pst)

Filnamnet som du anger för en Outlook-datafil (.pst) är det som visas i navigeringsfönstret. I tidigare versioner av Outlook var standardnamnet för Outlook-datafiler (.pst) Personliga mappar. Detta kan vara förvirrande om du arbetar med flera Outlook-datafiler (.pst) som har skapats i versioner tidigare än Outlook 2010. Vi rekommenderar att du använder ett beskrivande namn för varje Outlook-datafil (.pst).

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen Microsoft Backstage-knappen.
 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Info och klicka sedan på Kontoinställningar.
 2. Klicka på Outlook-datafilen (.pst) på fliken Datafiler och sedan på Inställningar.
 3. Ange ett beskrivande namn för Outlook-datafilen (.pst) i rutan Namn.

Dialogrutan Outlook-datafil

 Obs!   När du byter visningsnamn ändras inte filnamnet. Endast namnet som visas i navigeringsfönstret ändras.

Överst på sidan Överst på sidan

Stänga en Outlook-datafil (.pst)

Om du inte längre behöver använda Outlook-datafilen (.pst) så ofta kan du stänga den. Om du stänger filen visas den inte längre i navigeringsfönstret, men den finns fortfarande kvar på datorn.

 • Högerklicka på namnet på den Outlook-datafil (.pst) som du vill ta bort från navigeringsfönstret och klicka sedan på Stäng filnamn.

Kommandot Stäng Outlook-datafil (.pst)

Om alternativet Stäng inte är tillgängligt försöker du antagligen ta bort den standard-Outlook-datafil (.pst) som Outlook sparar nya meddelanden i. Om du skulle ta bort den datafilen finns ingen plats för nya meddelanden.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010