Om blockering av automatiskt hämtade bilder

Meddelanden i HTML-format innehåller många gånger bilder eller ljud. Ibland ingår bilderna eller ljuden inte i själva meddelandet, utan hämtas från en webbserver när e-brevet öppnas eller förhandsgranskas. Så gör vanliga avsändare för att undvika att skicka väldigt stora meddelanden, men de som skickar skräppost kan dra nytta av möjligheten genom att infoga en så kallad "webbfyr" i sina brev. En webbfyr kontaktar webbservern när du läser eller förhandsgranskar meddelandet och verifierar e-postadressen, vilket kan få till följd att du får ännu mer skräppost.

För att skydda dig och bekämpa webbfyrarna är Microsoft Office Outlook 2003 konfigurerat att inte automatiskt hämta bilder och annat material från Internet när du visar ett meddelande i Outlook. Om ett e-brev opåkallat försöker ansluta till en webbserver på Internet, hindrar Outlook anslutningen tills du beslutar att titta på materialet. E-postmeddelanden från eller till e-postadresser eller domännamn i listorna Betrodda avsändare (lista med betrodda avsändare: En lista med domännamn och e-postadresser som du vill ta emot meddelanden från. E-postadresser i kontaktlistan och den globala adressboken läggs till i listan som standard.) och Betrodda mottagare (lista med betrodda mottagare: En lista över domännamn och e-postadresser för utskickslistor eller andra prenumerationer som du tillhör och vill ta emot meddelanden från. Meddelanden som skickas till dessa adresser behandlas inte som skräppost.) behandlas emellertid som undantag, och det blockerade materialet hämtas. Den här funktionen kan även hjälpa dig att undvika eventuellt anstötligt material (i externt material som är länkat till meddelandet), och om du har en långsam anslutning kan du även besluta huruvida det är värt att hämta en bild.

När Outlook blockerar automatisk hämtning av bilder, ersätts vissa delar i meddelandet av en platshållare i form av ett rött X och text som förklarar att Outlook har stoppat den automatiska hämtningen av bilden. Om du för pekaren ovanför bilden, visar bildens alternativtext (alternativ text: Den alternativa texten visas av webbläsaren under hämtning av bilder, när användaren har inaktiverat visning av bilder och för användare som använder speciell programvara som omvandlar bilder på skärmen till tal.) att den automatiska hämtningen stoppades. Meddelandets Informationsfält (infofält: En banderoll vid överkanten av ett öppet e-postmeddelande, ett möte, en kontakt eller en uppgift. Visar om ett meddelande har besvarats eller vidarebefordrats tillsammans med en onlinestatus för en kontakt som använder Instant Messaging o.s.v.) visar också att materialet har blockerats.

Om du tar emot ett legitimt meddelande, till exempel ett nyhetsbrev som du har prenumererat på, kan du hämta bilder och annat material genom att klicka på Informationsfältet eller genom att högerklicka på en blockerad bild. Om du vill se till att materialet hämtas automatiskt varje gång du tar emot nyhetsbrevet, högerklickar du på den blockerade bilden och väljer ett alternativ på snabbmenyn för att uppdatera listan Betrodda avsändare eller Betrodda mottagare med e-postadressen eller domänen som nyhetsbrevet skickades till eller från. Du kan ändra inställningar för automatisk hämtning av bilder för alla HTML-meddelanden som du tar emot genom att välja alternativ på fliken SäkerhetAlternativ-menyn eller genom att välja ett alternativ på en blockerad bilds snabbmeny. Mer information finns i Sluta blockera externt material i ett HTML-meddelande.

Ett annat sätt att se bilder som har blockerats av den här funktionen är att välja Visa i zonen Internet på det öppna meddelandets Visa-meny. Då hämtas allt material som Outlook har blockerat. Innan du tillåter att bilden hämtas, bör du kontrollera att meddelandet kommer från någon du litar på eller är ett meddelande som du har väntat på. När du öppnar ett meddelande i Internet-zonen, visas allt material och eventuella skript i meddelandet körs, även sådana som kan skada filer eller sprida virus. Om du sedan öppnar meddelandet utan att titta på det i zonen Internet, är materialet som Outlook blockerade fortfarande blockerat.

Outlook hämtar normalt inte bilder eller annat material från externa servrar, om materialet inte finns på en webbplats i zonen Betrodda platser. E-postadministratören kan ändra inställningen, så att material från en valfri zon (Betrodda platser, Lokalt intranät och Internet) hämtas eller blockeras automatiskt.

När du redigerar, vidarebefordrar eller svarar på ett meddelande med länkar till externt material, försöker datorn hämta det igen. Om inget annat anges är Outlook konfigurerat att visa ett varningsmeddelande. Om du går vidare, hämtas det blockerade material och infogas i svaret eller det vidarebefordrade meddelandet. Du kan stänga av varningen, men det rekommenderas inte.

När du skriver ut ett meddelande med material som inte har hämtats automatiskt hämtas det och visas i utskriften.

 
 
Gäller:
Outlook 2003