Om att importera och exportera

Fördelen med att importera och exportera data med hjälp av Import-/exportguiden är att du slipper att manuellt ange de data som du behöver på nytt.

VisaImportera

Du kan kopiera data från flera program och sedan använda dessa data i Outlook. Du kan till exempel hämta befintlig information som namn och adresser från något av följande program: Eudora, Lotus Organizer eller Microsoft Schedule+.

Du kan även konvertera den Personliga adressboken (Personlig adressbok: En anpassningsbar adressbok som används för att lagra personliga e-postadresser som du använder ofta. Kontakter har dock mer avancerade egenskaper för denna funktion. Adressboksfilen har filtillägget .pab och kan kopieras till en disk.), som innehåller kontaktinformation (kontakt: En person, i eller utanför organisationen, som du kan spara olika sorters information om, till exempel adress och e-postadress, telefonnummer och faxnummer samt webbadresser.), till en kontaktmapp. Detta gör du genom att importera kontaktinformationen till Kontakter-mappen. Outlook-kontakter är fullt integrerade i Outlook, vilket ger en flexibilitet som inte går att uppnå med den personliga adressboken.

 Obs!   Du bör inte importera objekt som har skapats i flera språk eller i ett språk som inte stöds av systemets teckentabell till en filtyp som inte stöder Unicode. Om du exempelvis har objekt som har skapats i flera språk i en fil för personliga mappar (.pst) i Microsoft Outlook, bör du inte importera objekten till en fil för personliga mappar (.pst) för Microsoft Outlook 97-2002. Den senare filtypen stöder inte Unicode och objekt som innehåller tecken på ett annat språk än de språk som har stöd i systemets teckentabell i andra textfält än objekt (objekt: Ett objekt är grundelementet som innehåller information i Outlook (liknar en fil i andra program). Objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och dokument.) som textraderna för till och ämne och kontaktpersonegenskaperna för kontaktnamn och företagstelefonnummer kommer därför att tolkas på ett felaktigt sätt och visas som '?' och annan oläslig text.

Använd Import-/exportguiden när du importerar information och flyttar innehållet i filen till en mapp som du anger i Outlook.

VisaExportera

Du kan kopiera data som exempelvis namn och adresser till flera andra program, inklusive Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word och Microsoft PowerPoint. Du kan till exempel exportera kontakter till Excel så att du kan sortera namn och adresser med hjälp av ett kalkylblad.

Du kan också exportera objekt till en personlig mappfil (.pst) (Personlig mappfil (.pst): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn. Du kan tilldela en PST-fil som standardleveransplats för e-post. Du kan använda en PST-fil för att ordna och säkerhetskopiera objekt.) för att de ska sparas på ett säkert sätt, men spara filen någon annanstans. En .PST-fil kan bara läsas i Outlook. Egenskaper för mappdesign som exempelvis behörighet, regler, beskrivning, formulär och vyer bevaras inte när du exporterar till en personlig mappfil. Det är bara själva innehållet som exporteras.

 Obs!   Du bör inte exportera objekt som har skapats i flera språk eller i ett språk som inte stöds av systemets teckentabell till en filtyp som inte stöder Unicode. Om du exempelvis har objekt som har skapats i flera språk i en fil för personliga mappar (.pst) i Microsoft Outlook, bör du inte exportera objekten till en fil för personliga mappar (.pst) för Microsoft Outlook 97-2002. Den senare filtypen stöder inte Unicode och objekt som innehåller tecken på ett annat språk än de språk som har stöd i systemets teckentabell i andra textfält än objekt (objekt: Ett objekt är grundelementet som innehåller information i Outlook (liknar en fil i andra program). Objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och dokument.) som textraderna för till och ämne och kontaktpersonegenskaperna för kontaktnamn och företagstelefonnummer kommer därför att tolkas på ett felaktigt sätt och visas som '?' och annan oläslig text.

Använd Import-/exportguiden när du exporterar objekt från Outlook.

 
 
Gäller:
Outlook 2003