Lägga till personer i Adressboken

Adressboken (adressbok: Samlingen av adressböcker som du använder för att lagra namn, e-postadresser, faxnummer och distributionslistor. Adressboken kan innehålla en global adresslista, en Outlook-adressbok och en personlig adressbok.) är en behållare för alla kontakter. Det betyder att varje mapp med Kontakter, till exempel för arbete, hemma, vänner, säljmöjligheter och så vidare är en underuppsättning i adressboken.

Kontaktmappar visas i Outlook-adressboken

Gör något av följande om du vill lägga till namn i Adressboken:

  • Skapa en kontakt för personen i Outlook-kontakter. När kontakten har sparats visas ändringarna i Adressboken.
  • Du kan importera personer från andra listor eller adressböcker, till exempel listor från webbaserade e-postkonton. Klicka på fliken Arkiv. Klicka på Öppna och på Importera och använd sedan Import-/exportguiden.

När kontakten har lagts till i huvudmappen för Outlook-kontakter, som är standardmappen för kontakter som visas i Outlook-adressboken, kan den kopieras till andra kontaktmappar som du har skapat. Nya kontaktmappar läggs automatiskt till i adressboken och den nya informationen blir tillgänglig där.

 Obs! 

 
 
Gäller:
Outlook 2010