Lägga till eller ta bort mappar i Favoriter

I Favoriter, som finns längst upp i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.) finns genvägar till mappar som exempelvis Inkorgen, Skickat och Sökmappar (sökmappar: Virtuella mappar som innehåller vyer av alla e-postobjekt som motsvarar ett visst sökvillkor. Varje objekt lagras i en eller flera Outlook-mappar.). Du kan lägga till, ta bort och ordna mappar i det här avsnittet så att du lättare kommer åt dina mappar. Om du till exempel ofta går till en mapp som du har skapat för ett projekt kan du lägga till mappen i avsnittet Favoriter.

Favoriter i navigeringsfönstret

När en mapp läggs till i Favoriter skapas en genväg, men mappen och dess innehåll finns kvar på den ursprungliga platsen i mapplistan. När en mapp tas bort från Favoriter är det inte mappen eller dess innehåll som tas bort, utan bara den genväg som visas i Favoriter.

 Tips    Dölj och visa avsnittet Favoriter genom att klicka på Ikonen Visad eller på Ikonen Dold bredvid Favoriter. Om avsnittet Favoriter är dolt ser du fler av dina e-postmappar i navigeringsfönstret. Om du inte vill använda avsnittet Favoriter kan du stänga av avsnittet Favoriter.

Lägga till eller ta bort mappar i Favoriter

Om du vill lägga till eller ta bort mappar i avsnittet Favoriter gör du något av följande:

  • Klicka på önskad mapp i navigeringsfönstret och sedan klickar du på Visa i favoriter i gruppen Favoriter på fliken mapp. Kommandot i menyfliksområdet markeras när den valda mappen visas i Favoriter.
  • Högerklicka på den mapp du vill lägga till eller ta bort, och klicka sedan på Visa i favoriter eller Ta bort från favoriter.
  • Klicka på en mapp och dra den till eller från Favoriter.

Dra en mapp till Favoriter i navigeringsfönstret

 Anteckning    Kontrollera att du bara tar bort mappar från Favoriter och inte tar bort dem permanent. När du tar bort en mapp från Favoriter finns den ursprungliga mappen i mapplistan kvar. Om du tar bort en mapp permanent från Favoriter tas mappen och dess innehåll bort från Outlook.

Överst på sidan Överst på sidan

Ordna mappar i Favoriter

Mappar i mapplistan är ordnade i alfabetisk ordning. Men i Favoriter kan du ordna mapparna i den ordning du vill.

När en mapp läggs till i Favoriter visas den som standard längst ned i listan. Om du vill ändra ordning på mapparna klickar du på den mapp du vill flytta och drar den till den nya platsen i listan Favoriter.

Dra en mapp till en annan plats i Favoriter

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010