Lägga till eller ta bort ett e-postkonto

 Gör något av följande:

VisaLägg till ett e-postkonto

 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.

VisaKommandot E-postkonton visas inte

Kommandot E-postkonton finns på Verktyg-menyn i Microsoft Office Outlook 2003 och Microsoft Outlook 2002. Om du använder en tidigare version av Outlook gäller inte instruktionerna nedan. Outlook 2000, Outlook 98 och Outlook 97 utkom innan Microsoft började publicera hjälpinformation på Internet. Därför bör du i stället använda den tillhörande hjälpfunktionen i dessa produkter.

 1. Markera Lägg till ett nytt e-postkonto och klicka sedan på Nästa.
 2. Markera den e-postserver som ska användas för kontot och klicka sedan på Nästa.

 Obs!   Klicka på POP3 om du skapar ett e-postkonto för MSN och vill använda MSN Internet Access version 5.3 eller tidigare, eller klicka på HTTP om du vill använda MSN Explorer.

 1. Ange informationen du har fått av Internetleverantören (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.) eller administratören i lämpliga rutor.

 Obs! 

 • Om du använder ett MSN- eller MSN Hotmail-konto bör du använda Outlook Connector för MSN, som ger säkrare tillgång till kontots e-post, kalender, kontakter, aktiviteter och anteckningar.
 • Markera endast kryssrutan Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA) om din Internetleverantör har angett att lösenordsautentisering används för dina tjänster.
 • Om inget annat har angetts skrivs alla server- och adressposter med gemener. Vissa Internetleverantörer kräver dock att en kombination av gemener och versaler ska användas i lösenorden för att öka säkerheten, exempelvis lösenOrD. Kontrollera om din Internetleverantör använder skiftlägeskänsliga lösenord.

Använd starka lösenord som innehåller både gemener, versaler, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör innehålla minst 8 tecken. En lösenfras som innehåller minst 14 tecken är bättre. För mer information, se Hjälp till att skydda din personliga information med starka lösenord.

Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma ditt lösenord kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe på någon annan plats än den information som de ska skydda.

 • Du kan låta Outlook "komma ihåg" lösenordet genom att skriva det i rutan Lösenord och sedan markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet. Det innebär att du inte behöver skriva lösenordet varje gång som du använder kontot men det innebär också att någon annan som har tillgång till din dator kan använda kontot.
 1. Gör något av följande:
  • Om du lägger till ett Microsoft Exchange Server-konto klickar du på Kontrollera namn för att kontrollera att servern känner igen namnet. Det namn och den server som du anger ska markeras med understrykning. Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket. Kontakta systemadministratören om namnet inte stryks under.
  • Om du lägger till ett POP3 (POP3: En vanligt protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver på Internet.)-konto klickar du på Testa kontoinställningar för att kontrollera att kontot fungerar. Om information saknas eller är felaktig, till exempel lösenordet, uppmanas du ange eller korrigera det. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
 2. Om du vill göra ytterligare inställningar, exempelvis ange hur du vill att datorn ska ansluta till e-postservern, klickar du på Fler inställningar. I annat fall klickar du på Nästa.
 3. Klicka på Slutför.

VisaTa bort ett e-postkonto

 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 2. Markera Visa eller ändra befintliga e-postkonton och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på e-postkontot som du vill ta bort och sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Slutför.
 
 
Gäller:
Outlook 2003