Kopiera Outlook-kontakter till MSN Hotmail

Gäller:
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2000 och 2002

Du kan använda Outlook för att arbeta med dina e-postkonton på MSN® och MSN Hotmail®. Abonnenter på MSN Premium Services kan använda Microsoft Office Outlook Connector for MSN för att få ännu bättre tillförlitlighet och funktioner, bl.a. tillgång till och synkronisering av e-postmeddelanden, kontakter, kalender, uppgifter och anteckningar.

Om du inte har Outlook Connector for MSN kan du importera kontakter från Outlook 2000, Outlook 2002 och Outlook 2003 till MSN Hotmail. Innan du kan kopiera dina Outlook-kontakter till MSN Hotmail måste du exportera dem till en semikolonavgränsad fil (.csv).

 Obs!   Om du använder Outlook 2002 SP2 och abonnerar på MSN Premium Services bör du använda Microsoft Office Outlook Connector for MSN, som ger en tillförlitligare tillgång till e-postmeddelandena, men också till kalendern, kontakter, uppgifter och anteckningar som tillhör kontot.

 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn i Outlook.
 2. Klicka på Exportera till en fil under Välj åtgärd, och klicka på Nästa.
 3. Klicka på Semikolonavgränsade värden (Windows) under Skapa en fil av typen, och klicka på Nästa.

 Obs!   Klicka på Ja i dialogrutan Den här funktionen är inte installerad för tillfället. Vill du installera den nu? om den visas.

 1. Klicka på Kontakter eller på den mapp som innehåller kontakterna som du vill exportera under Välj den mapp du vill exportera från, och klicka på Nästa.
 2. Klicka på Bläddra under Spara exporterad fil som.
 3. Leta upp mappen där du vill spara filen, och ange ett namn för filen i rutan Filnamn i dialogrutan Bläddra.
 4. Klicka på OK, klicka på Nästa och sedan på Slutför.
 5. Öppna webbläsaren och logga in på MSN Hotmail.
 6. Klicka på fliken Kontakter.
 7. Klicka på Importera kontakter under Verktyg.
 8. Klicka på Outlook 2000/XP/2003 och sedan på Nästa.
 9. Klicka på Bläddra, leta upp CSV-filen som du skapade i steg 1 till 7 och klicka på den, klicka på Öppna och klicka på Slutför.
 
 
Gäller:
Outlook 2003