Kopiera namnlistan för Komplettera automatiskt till en annan dator

Gäller:
Microsoft Office Outlook® 2003

Saknar du funktionen i Outlook som automatiskt kompletterar namnen när du börjar skriva dem? Har du uppgraderat till en ny dator och inte vill förlora alla namn som lagrats i funktionen Komplettera automatiskt? Skulle det inte vara bra om Outlook som är installerat på den nya datorn "kom ihåg" namnen och fyllde i dem åt dig?

Komplettera e-postadresser automatiskt

Du kan kopiera namnen för funktionen Komplettera automatiskt från den gamla datorn till en ny.

Så här kopierar du namnen för Komplettera automatiskt till en annan dator:

 Viktigt!   Du måste avsluta Outlook innan du börjar med den här proceduren. Namnen infogas i Komplettera automatiskt när du startar om Outlook.

 1. På datorn där namnen för Komplettera automatiskt finns, går du till enhet:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook.

 Obs!   Beroende på filinställningarna kan mappen vara dold. Du visar filerna i den här mappen genom att göra något av följande:

VisaMicrosoft Windows XP

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Visning. Klicka sedan på Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar under Dolda filer och mappar.

VisaMicrosoft Windows 2000

 1. Dubbelklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Visning och markera Visa dolda filer och mappar.
 1. Högerklicka på profilnamn.nk2 och klicka sedan på Kopiera.

 Tips!   Du kan kopiera filen till ett flyttbart media, till exempel en diskett eller CD, och sedan kopiera filen till rätt plats på den andra datorn. Du kan också skicka filen som en bilaga i ett e-postmeddelande till dig själv. På den nya datorn öppnar du bilagan i Outlook och sparar den sedan på rätt plats.

 1. På den dator där du vill använda funktionen Komplettera automatiskt, kopierar du filen till enhet:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Outlook.
 2. Om Outlook-användarprofilen inte är densamma som på datorn du flyttar filen .nk2 från, måste du byta namn på filen med samma Outlook-användarnamn efter att du har kopierat den till rätt mapp. Om du till exempel flyttar Kim Akers.nk2 från den ursprungliga datorn med Outlook-användarprofilen Kim Akers, och du kopierar filen Kim Akers.nk2 till den nya datorn, måste du ändra namn på den med hjälp av det Outlook-profilnamn som används på den nya datorn.
 3. Klicka på Ja när du får en fråga om du vill ersätta den befintliga filen.
 4. Öppna Outlook när du vill visa ändringarna.
 
 
Gäller:
Outlook 2003