Komma åt e-posten med hjälp av Outlook Web Access

Gäller:
Microsoft Office Outlook® Web Access
Microsoft Outlook® Web Access

Med hjälp av Office Outlook Web Access kan du använda en webbläsare för att komma åt din postlåda på en Microsoft Exchange-server från alla datorer med Internet-anslutning. Du kan använda Outlook Web Access med Microsoft Internet Explorer och många andra webbläsare för UNIX, Apple Macintosh eller datorer som kör Microsoft Windows®. Outlook Web Access är en effektiv lösning för dig som har behov av roaming, fjärråtkomst eller plattformsoberoende funktioner.

Mer information

Outlook Web Access finns i många versioner, var och en med specifika funktioner. Outlook Web Access konfigureras av administratören för e-postservern eller av en Internet-leverantör. Mer information finns på webbplatsen Microsoft Exchange Server.

 
 
Gäller:
Outlook 2003