Jag kan inte komma åt mitt MSN-konto

I MSN Internet Access version 5.3 och tidigare skapas POP3 (POP3: En vanligt protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver på Internet.)-konton. Nya MSN-konton är HTTP-e-postkonton. De äldre kontona kan emellertid konverteras till nya HTTP-konton. Om du vill ha mer information om vilken typ av e-postkonto du använder kontaktar du MSN Support.

VisaMSN:s HTTP-konton

 1. Välj E-postkontonVerktyg-menyn
 2. Klicka på Lägg till ett nytt e-postkonto och klicka sedan på Nästa.

Om du redan har lagt till ditt MSN-konto i Microsoft Outlook klickar du på Visa eller ändra befintliga e-postkonton, klickar på Nästa, markerar MSN-kontot och klickar på Ändra. Fortsätt sedan med steg 4.

 1. Klicka först på HTTP och sedan på Nästa.
 2. Skriv ditt namn i rutan Ditt namn. Det är detta andra personer ser.
 3. Skriv din fullständiga adress i rutan E-postadress, inklusive @msn.com.

Rutan HTTP-e-posttjänst ändras automatiskt till MSN när du skriver in en e-postadress som slutar med msn.com.

 1. Skriv ditt kontonamn i rutan Användarnamn. Ta inte med @msn.com.
 2. Skriv lösenordet för ditt MSN-konto i rutan Lösenord. Du kan ange att Outlook ska spara lösenordet genom att markera kryssrutan Kom ihåg lösenord.

Använd starka lösenord som innehåller både gemener, versaler, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör innehålla minst 8 tecken. En lösenfras som innehåller minst 14 tecken är bättre. För mer information, se Hjälp till att skydda din personliga information med starka lösenord.

Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma ditt lösenord kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe på någon annan plats än den information som de ska skydda.

 Viktigt!   Du bör inte använda det här alternativet om någon annan har tillgång till ditt Windows-konto.

 1. Kryssrutan Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA) ska inte vara markerad.
 2. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.

VisaMSN:s POP3-konton

 1. Välj E-postkontonVerktyg-menyn
 2. Klicka på Lägg till ett nytt e-postkonto och sedan på Nästa.

Om du redan har lagt till ditt MSN-konto i Microsoft Outlook klickar du på Visa eller ändra befintliga e-postkonton, klickar på Nästa, markerar MSN-kontot och klickar på Ändra. Fortsätt sedan med steg 4.

 1. Klicka på POP3 och därefter på Nästa.
 2. Skriv ditt namn i rutan Ditt namn. Det är detta andra personer ser.
 3. Skriv din fullständiga adress i rutan E-postadress, inklusive @msn.com.
 4. Skriv pop3.email.msn.com i rutan Server för inkommande e-post (POP3).
 5. Skriv smtp.email.msn.com i rutan Utgående e-post (SMTP).
 6. Skriv ditt kontonamn i rutan Användarnamn. Ta inte med @msn.com.
 7. Skriv lösenordet för ditt MSN-konto i rutan Lösenord. Du kan ange att Outlook ska spara lösenordet genom att markera kryssrutan Kom ihåg lösenord.

 Viktigt!   Du bör inte använda det här alternativet om någon annan har tillgång till ditt Windows-konto.

 1. Markera kryssrutan Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA).
 2. Klicka på Fler inställningar.
 3. Klicka på fliken Utgående server och markera sedan kryssrutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.
 4. Klicka på Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post.
 5. Klicka på OK.

Kontrollera att kontot fungerar genom att klicka på Testa kontoinställningar. Om det saknas information eller om du har angett felaktig information, till exempel fel lösenord, uppmanas du att komplettera eller korrigera. Glöm inte att datorn måste vara ansluten till Internet.

 1. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
 
 
Gäller:
Outlook 2003