Infoga en signatur i ett meddelande

Gör något av följande:

VisaInfoga en signatur automatiskt i alla nya meddelanden eller i alla meddelanden som du svarar på eller vidarebefordrar

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn i huvudfönstret i Microsoft Outlook och klicka sedan på fliken E-postformat.
 2. Klicka på det meddelandeformat som du vill använda tillsammans med signaturen i listan Skriv meddelanden i formatet.
 3. Markera ett e-postkonto under Signaturer och välj sedan de signaturer som du vill använda i nya meddelanden och i de meddelanden som du svarar på och vidarebefordrar. Du kan använda olika signaturer i olika meddelanden.

VisaInfoga manuellt en signatur i ett enskilt meddelande

VisaAnvända Microsoft Word som e-postredigerare

 1. Klicka på den plats i meddelandet där du vill infoga signaturen.
 2. Peka på Autotext och sedan på SignaturInfoga-menyn och välj en signatur.

 Obs! 

 • Om du redigerar e-post med Word är signaturen som du kan infoga manuellt en text som består av namnet och informationen som du angav då du installerade Microsoft Office. Om du vill se informationen i Word väljer du AlternativVerktyg-menyn och klickar sedan på Användarinformation.
 • Om du redigerar e-post med Word och låter Outlook automatiskt infoga din signatur i alla brev som du skickar, vidarebefordrar eller svarar på, hämtas signaturen från e-postsignaturen som du skapade på något av följande ställen:
  • Välj AlternativVerktyg-menyn i Word. Klicka sedan på Allmänt och E-postalternativ.
  • Välj AlternativVerktyg-menyn i Outlook. Klicka sedan på E-postformat och Signaturer.

VisaAnvända Microsoft Outlook som e-postredigerare

 1. Klicka på den plats i meddelandet där du vill infoga signaturen.
 2. Peka på SignaturInfoga-menyn och välj en signatur.

Om signaturen som du vill använda inte finns med i listan klickar du på Fler och markerar signaturen i rutan Signatur.

 
 
Gäller:
Outlook 2003