Importera Outlook-objekt från en Outlook-datafil (.pst)

Det enklaste sättet att migrera Outlook-meddelanden, ‑kontakter, ‑kalenderposter, ‑uppgifter och ‑anteckningar från en dator till en annan eller att återställa en säkerhetskopia med Outlook-data är att använda Import-/exportguiden.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Öppna .
 3. Klicka på Importera.
 4. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil i Import-/exportguiden och klicka på Nästa.

Import-/exportguiden med alternativet Importera från ett annat program eller en fil

 1. Klicka på Outlook-datafil (.pst) och sedan på Nästa.

Import-/exportguiden med vald Outlook-datafil (.pst)

 1. Klicka på Bläddra och välj vilken fil du vill importera.

 Anteckning    Under Alternativ rekommenderar vi att du klickar på Importera inte dubbletter såvida du inte vill att den importerade informationen ska ersätta eller duplicera objekt som redan finns i Outlook.Import-/exportguiden med alternativet Importera inte dubbletter

 1. Klicka på Nästa.
 2. Om Outlook-datafilen (.pst) har tilldelats ett lösenord uppmanas du att ange lösenordet och klicka på OK.
 3. Ange alternativen för importen av objekten. Vanligtvis behöver du inte ändra standardinställningarna.

Import-/exportguiden med standardalternativen

 • Den översta mappen, vanligtvis Personliga mappar, Outlook-datafil eller din e-postadress , väljs automatiskt.
 • Inkludera undermappar är valt som standard. Alla mappar under den valda mappen importeras.
 • Med standardinställningen Importera objekt till samma mapp i matchas mapparna från den importerade filen med mapparna i Outlook. Om en mapp inte finns i Outlook så skapas den.
 1. Klicka på Slutför.

 Tips    Om du bara vill importera eller återställa ett fåtal objekt från en Outlook-datafil (.pst) är det enklast att öppna Outlook-datafilen och sedan klicka och dra objekten från mapparna med Outlook-datafiler till dina befintliga Outlook-mappar med hjälp av navigeringsfönstret (Navigeringsfönstret: Kolumnen till vänster om Outlook-fönstret innehåller fönster som Genvägar eller E-post och genvägar eller mappar inom varje fönster. Klicka på en mapp för att visa objekten i den mappen.). Mer information om hur du öppnar en Outlook-datafil finns i avsnittet Öppna, ändra eller stänga Outlook-datafiler.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook 2010