Importera kontakter

Kontakter kan importeras i Outlook från andra program eller från exporterade Outlook-kontakter. I de här anvisningarna förutsätts det att du redan har exporterat kontakterna från det andra programmet, till exempel en webbklient, ett Excel-kalkylblad eller ett databasprogram.

 Obs!    Mer information om att exportera kontakter finns i Exportera kontakter.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Öppna.
 3. Klicka på Importera.
 4. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Nästa.
 5. Under Välja filtyp som ska importeras klickar du på filtypen för den fil du vill importera och klickar sedan på Nästa.

Den vanligaste är Kommaavgränsade värden (Windows), som även kallas för en CSV-fil. Om du importerar kontakter som har exporterats från Outlook till en Outlook-datafil (PST) klickar du på Outlook-datafil (PST).

 1. Under Importfil klickar du på Bläddra, markerar filen du vill importera och klickar sedan på OK.
 2. I dialogrutan Importera en fil klickar du på något av följande under Alternativ:
 • Ersätt dubbletter med importerade objekt    Om en Outlook-kontakt redan finns ersätts den av informationen som du importerar.
 • Tillåt att dubbletter skapas    Om en Outlook-kontakt finns skapas den importerade kontakten som en andra kontakt.
 • Importera inte dubbletter av objekt    Om en Outlook-kontakt finns importeras inte informationen för den importerade kontakten.
 1. Klicka på Nästa.
 2. I dialogrutan Importera en fil klickar du på en mapp för de importerade kontakterna under Välj målmapp och klickar sedan på Nästa.

Detta är vanligtvis mappen Kontakter, såvida du inte har flera konton, eller har skapat flera kontaktmappar för ett konto.

 1. Klicka på Slutför.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010