Importera eller exportera en uppsättning regler

När du importerar regler (regel: en eller fler automatiska åtgärder som utförs på e-postmeddelanden och mötesförfrågningar som uppfyller vissa villkor, tillsammans med eventuella undantag till de här villkoren. Regler kallas också för filter.) läggs de till i slutet av den befintliga regellistan. Du kan bara importera en uppsättning regler i taget. När du exporterar regler sparas de i en fil med filnamnstillägget .rwz.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Hantera regler och aviseringar.
 3. Klicka på Alternativ.
 4. Gör något av följande:
 • Importera regler   
 1. Klicka på Importera regler.
 2. Markera de regler som du vill importera.

Om du vill importera en fil som innehåller andra regler än dem i guiden Regler och aviseringar, till exempel regler som är kompatibla med tidigare versioner av Microsoft Outlook, klickar du på filtypen i listan Filformat.

 1. Klicka på Öppna.
 • Exportera regler   
 1. Klicka på Exportera regler.
 2. Markera den mapp som du vill spara regelfilerna i, och skriv sedan ett namn för regeluppsättningen som du vill exportera i rutan Filnamn.
 3. Om du vill exportera en fil som bara innehåller regler som är kompatibla med en tidigare version av Microsoft Outlook markerar du något av följande i listan Filformat:
 • Outlook 2002-kompatibla Regelguiden-regler
 • Outlook 2000-kompatibla Regelguiden-regler
 • Outlook 98-kompatibla Regelguiden-regler
 1. Klicka på Spara.

 Tips    Du kan skapa en säkerhetskopia av reglerna genom att följa samma anvisningar som när du exporterar regler.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2013