Ignorera konversation

Du kan stoppa oönskade konversationer från att hamna i Inkorgen genom att använda funktionen Ignorera konversation. När funktionen är aktiverad tas alla meddelanden som är relaterade till en markerad konversation bort, och framtida meddelanden i konversationen skickas direkt till mappen Borttaget.

  1. Klicka på konversationen du vill ignorera i meddelandelistan, eller något av dess meddelanden.
  2. Klicka på Ignorera i gruppen Ta bort på fliken Start.

Om du vill göra detta från ett öppet meddelande klickar du på Ignorera i gruppen Ta bort på fliken Meddelande.

  1. Klicka på Ignorera konversation.

Om du vill sluta ignorera en konversation gör du följande:

  1. Klicka på konversationen som du vill återställa i mappen Borttaget, eller något av meddelandena i konversationen. Som standard är mappen Borttaget ordnad efter datum. Om du vill ändra till konversationsvyn klickar du på Ordna efter och sedan på Konversation.
  2. Gå till fliken Start och klicka på Ignorera i gruppen Ta bort och sedan på Sluta ignorera konversation. Konversationen flyttas tillbaka till Inkorgen och framtida meddelanden kommer till Inkorgen.

 Obs!   Du kan bara återställa en ignorerad konversation om den fortfarande finns kvar i mappen Borttaget.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010