Funktioner som har utgått och förändringar i Outlook 2013

Om du känner till Microsoft Outlook 2010 eller tidigare versioner av Microsoft Outlook kan du ha nytta av följande lista som beskriver vilka funktioner som har utgått eller ändrats i Microsoft Outlook 2013.

 • Kalenderpublicering på Office.com      Funktionen Publicera på Office.com och den tillhörande tjänsten tas ur bruk den 5 april 2014. Efter det här datumet är inte längre publicerade kalendrar tillgängliga på Office.com. Trots att vi tar bort kalendrar på Office.com finns det andra sätt att publicera din kalender online och vi i rekommenderar att du väljer en annan metod för att publicera kalendrar före den 5 april 2014. Om du använder Outlook och det är anslutet till Exchange Server kan du läsa Dela en Outlook-kalender med andra och följa instruktionerna för att dela din kalender med hjälp av ett Microsoft Exchange Server-konto. Om du använder Outlook med ett internt e-postkonto kan du läsa Dela en Outlook-kalender på Outlook.com.
 • Exchange-leverans till Outlook-datafiler (PST-filer)    När du uppgraderar till Outlook 2013 fortsätter du att se profiler som är konfigurerade för leverera objekt på Exchange-serverkonton till en Outlook-datafil (PST-fil) i navigeringsfönstret. Men alla nya objekt levereras till en Outlook-datafil (OST-fil) som är offline, och cachelagrat Exchange-läge inaktiveras för Exchange-kontot.
 • Importera/exportera från program    Alternativen Importera kontoinställningar för Internet-e-post och Importera Internet-e-post och Internetadresser gäller inte längre. När du exporterar Outlook 2013-data till en fil stöds inte formaten tabbavgränsade värden, Microsoft Access och Microsoft Excel. Om du vill exportera till Excel är det rekommenderade sättet att exportera data till en CSV-fil med kommaavgränsade värden och att du sedan importerar den CSV-filen i Excel.
 • Journal    Journalen visas inte i menyfliksområdet i det nya Navigeringsfältet (Navigeringsfält: Kommandon längst ner på Outlook-fönstret så att du snabbt kan komma till E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter.). Standardspecialmappen Journal finns fortfarande och kan väljas från vyn Mappar i mappfönstret (Mappfönster: Kolumnen till vänster om Outlook-fönstret innehåller mappar för varje vy, som E-post och Kalernder. Klicka på en mapp för att visa objekten i den mappen. Tidigare navigeringsfönstret i tidigare versioner.). Befintliga journalmappar visas i Mappfönster i listvyn Mappar. Anteckningar och journal har tagits bort från Outlook-alternativ. Knappen Journalalternativ och den relaterade dialogrutan är inte längre tillgängliga. Journalföringsfunktionen är alltid inaktiverad.
 • Anteckningar    Anteckningar visas inte i menyfliksområdet eller i det nya navigeringsfältet (Navigeringsfält: Kommandon längst ner på Outlook-fönstret så att du snabbt kan komma till E-post, Kalender, Kontakter och Uppgifter.). Standardspecialmapp Anteckningar finns fortfarande och kan väljas från vyn Mappar i mappfönstret (Mappfönster: Kolumnen till vänster om Outlook-fönstret innehåller mappar för varje vy, som E-post och Kalernder. Klicka på en mapp för att visa objekten i den mappen. Tidigare navigeringsfönstret i tidigare versioner.). Befintliga anteckningsmappar visas i Mappfönster i listvyn Mappar. Anteckningar och journal har tagits bort från Outlook-alternativ. Nya anteckningar har standardfärgen gul, standardstorleken medium, standardtypsnittet Calibri med 11 punkter, datum och tid då anteckningen senast ändrades visas också. De här alternativen är skrivskyddade och kan inte ändras från några preferenser eller registernycklar.
 • Skapa ANSI PST    Alternativet Outlook 97-2002-datafil (*.pst) är inte tillgängligt om du skapar en Outlook-datafil. Den här ändringen påverkar inte automatisk generering av Outlook-datafiler offline av ANSI-typ (.ost) som används till att stödja alternativa visningsnamn för asiatiska språk.
 • Grupp för Skicka och ta emot    På fliken Skicka och ta emot i gruppen Skicka och ta emot har kommandot Grupper för Skicka och ta emot ersatts med Skicka/ta emot. Kommandot Hämta adressbok som tidigare fanns i listan Grupper för Skicka och ta emot finns nu på menyfliksområdet i gruppen Server. Grupper för Skicka och ta emot som tidigare har anpassats konverteras till en enda grupp, tidigare kallades det Alla konton. Om ett anpassat serveranslutningsintervall har konfigurerats för gruppen Alla konton gäller fortfarande inställningen för Outlook 2013.
 • Stöd för fjärranslutningar    Fjärranslutningar ska konfigureras i Windows. Efter att du har uppgraderat till Outlook 2013 tillämpas standardinställningarna för anslutningen (LAN). På fliken Skicka/ta emot i gruppen Inställningar har kommandot Fjärranslutning tagits bort. I Outlook-alternativen under Avancerat har avsnittet Fjärranslutningar tagits bort. När du ändrar ett Exchange-serverkonto öppnar Fler inställningar dialogrutan Microsoft Exchange. Fliken Anslutning har tagits bort. Konfigurationen Outlook överallt som tidigare nåddes via fliken Anslutning finns nu under fliken Allmänt.
 • Exchange-server – läget Hämta rubriker och sedan fullständiga objekt    Den här funktionen har utgått. Efter att du har uppgraderat till Outlook 2013 ändras alternativet (om det var aktiverat) till Hämta fullständiga objekt.
 • Exchange-server – klassiskt offlineläge    Den här funktionen har utgått. Exchange-serverkonton kan användas online eller i Cachelagrat Exchange-läge.
 • Hämtning av gemensam mapp för offlineadressboken    Den här funktionen har utgått. Det finns fortfarande stöd för hämtning av en lokal offlineadressbok.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2013