Förhandsgranska meddelanden

I Microsoft Outlook kan du söka igenom dina e-postmappar och förhandsgranska innehållet utan att öppna meddelandena.

Vad vill du göra?


Förhandsgranska de tre första raderna i meddelanden i huvudfönstret för Outlook

 • Klicka på Automatisk förhandsgranskningVisa-menyn.

 Obs!   Om du bara vill förhandsgranska de tre första raderna i olästa meddelanden pekar du på Aktuell vyVisa-menyn och sedan klickar du på Anpassa aktuell vy. Klicka på Andra inställningar och sedan på Förhandsgranska olästa Outlook-objekt.

Överst på sidan Överst på sidan

Förhandsgranska innehållet i ett meddelande i läsfönstret

I läsfönstret (läsfönster: Ett fönster i Outlook där du kan förhandsgranska ett objekt utan att öppna det. Om du vill visa objektet i läsfönstret klickar du på objektet.) kan du läsa innehållet i ett meddelande, förhandsgranska och öppna bifogade filer, följa en hyperlänk, använda röstknappar, visa uppföljningsinformation i informationsfältet (infofält: En banderoll vid överkanten av ett öppet e-postmeddelande, ett möte, en kontakt eller en uppgift. Visar om ett meddelande har besvarats eller vidarebefordrats tillsammans med en onlinestatus för en kontakt som använder Instant Messaging o.s.v.) och svara på mötesförfrågningar.

Säkerhet  I läsfönstret kan du visa meddelanden på ett säkert sätt. Skript eller objekt som kan vara skadliga aktiveras eller öppnas inte automatiskt i läsfönstret. Även om de flesta skadliga bifogade filerna spärras av Outlook bör meddelanden och bifogade filer från avsändare som du inte känner till eller som är obeställda alltid hanteras med försiktighet.

 • Peka på LäsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Höger eller Botten.

 Obs! 

 • Outlook är som standard konfigurerat att blockera externt material, exempelvis länkar till bilder eller ljud, i HTML-meddelanden som du får. Dessa länkar är referenser i HTML-källkod till en extern plats på Internet. När du öppnar eller förhandsgranskar meddelandet hämtas det externa materialet till datorn så att bilden visas eller ljudet spelas. Skräppostavsändare kan utnyttja att filer hämtas för att kontrollera att din e-postadress är giltig så att de kan lägga till den i sina adresslistor. Mer information finns i Blockerade bifogade filer i Outlook.
 • När du visar ett meddelande i läsfönstret kan du visa e-postegenskaperna för ett namn i fälten Från, Till eller Kopia genom att dubbelklicka på namnet.

Överst på sidan Överst på sidan

Förhandsgranska bifogade filer i läsfönstret

Om du tar emot en bifogad fil i ett meddelande och snabbt vill se vad filen innehåller utan att öppna den kan du förhandsgranska den bifogade filen i läsfönstret (läsfönster: Ett fönster i Outlook där du kan förhandsgranska ett objekt utan att öppna det. Om du vill visa objektet i läsfönstret klickar du på objektet.).

 Obs!   Om du vill förhandsgranska en bifogad fil som har skapats i ett program i Microsoft Office 2007-systemet måste du ha det Office 2007-programmet installerat på datorn. Om du till exempel vill förhandsgranska en bifogad Word-fil måste du ha Word installerat. Om du vill förhandsgranska en bifogad Excel-fil måste du ha Excel installerat.

Förhandsgranskning av bifogade filer stöds för meddelanden som har formatet HTML och oformaterad text, men inte för meddelanden i RTF-format (Rich Text Format). Dessutom är endast förhandsgranskning av bifogade filer tillgänglig när du granskar mottagna meddelanden och inte när du själv skapar nya meddelanden.

VisaVisa program i Microsoft Office 2007-systemet som har stöd för förhandsgranskning av bifogade filer som standard

 • Microsoft Office Outlook 2007-objekt.
 • Microsoft Office Word 2007-dokument.
 • Microsoft Office PowerPoint 2007-presentationer.
 • Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad.
 • Microsoft Office Visio 2007-ritningar.
 • Bilder och textfiler.

Andra programvaruleverantörer kan använda egna förhandsgranskare och tilläggsprogram.

 Viktigt!   För att skydda datorn mot skadlig kod inaktiveras inbäddat aktivt innehåll i bifogade filer (t.ex. skript, makron, och ActiveX-kontroller) under förhandsgranskningen. Du bör bara förhandsgranska och öppna bifogade filer från betrodda källor.

Förhandsgranska en bifogad fil

 1. Välj ett meddelande med en bifogad fil som du vill förhandsgranska i meddelandelistan.
 2. Klicka på den bifogade filen i läsfönstret. Om det finns flera bifogade filer kan du behöva rulla i vågrät riktning för att hitta den bifogade fil du vill granska.

 Obs!   Det är inte säkert att en förhandsgranskning visar det senaste innehållet i filen. Om du vill visa det senast uppdaterade innehållet öppnar du filen. Du kan till exempel dubbelklicka på en bifogad DOCX-fil om du vill öppna den i Word.

 1. Om du vill återgå till meddelandetexten klickar du på knappen Meddelande.

Förhandsgranska bifogade filer

Bildtext 1 Klicka om du vill visa meddelandet
Bildtext 2 Klicka om du vill förhandsgranska bifogade filer
Bildtext 3 Förhandsgranskning av bifogade filer
Bildtext 4 Klicka på PowerPoint-bilden om du vill visa nästa bild i presentationen

Överst på sidan Överst på sidan

Aktivera eller dölja läsfönstret

Gör något av följande:

  Dölja läsfönstret

  • Peka på LäsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Av.

  Aktivera läsfönstret

  • Peka på LäsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Höger eller Botten.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2007