Flytta kontakter till en annan dator

Gäller:
Microsoft Office Outlook® 2003

När du köper en ny dator vill du säkert använda Outlook med din befintliga kontaktlista i stället för att ange alla namnen på nytt. Eller hur? Om du vill flytta innehållet i mappen Kontakter måste du genomföra en process i tre steg.

Först måste du exportera dina kontakter till en personlig mappfil (.pst) (Personlig mappfil (.pst): En datafil som lagrar meddelanden och andra objekt på datorn. Du kan tilldela en PST-fil som standardleveransplats för e-post. Du kan använda en PST-fil för att ordna och säkerhetskopiera objekt.) med hjälp av Import-/exportguiden i Outlook.

VisaHur?

 Viktigt!   Du bör inte exportera objekt (objekt: Ett objekt är grundelementet som innehåller information i Outlook (liknar en fil i andra program). Objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och dokument.) som har skapats på flera språk eller på ett språk som inte stöds av systemets teckentabell till ett filformat som inte stöder Unicode. Om du t.ex. har objekt som har skapats på flera språk i en personlig mappfil (.pst) i Microsoft Outlook bör du inte exportera objekten till en personlig mappfil (.pst) i Microsoft Outlook 97–2002. Det filformatet stöder inte Unicode. Alla objekt som innehåller tecken på ett annat språk än dem som stöds av systemets teckentabell i textfält, utom brödtexten i sådana objekt som Till eller Ämne samt egenskaperna Kontaktnamn och Telefon, arbete i kontaktobjekt, kommer därför att tolkas felaktigt och visas som frågetecken (?) eller annan obegriplig text.

 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.
 2. Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) i listan, och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på mappen Kontakter. Om mappen innehåller en undermapp som du vill inkludera markerar du kryssrutan Inkludera undermappar och klickar på Nästa.
 5. Klicka på Bläddra under Spara exporterad fil som, och ange sedan en sökväg, t.ex. Mina dokument, och ett namn för säkerhetskopian, t.ex. Kontakter – kopia.
 6. Om du säkerhetskopierar en PST-fil som du har säkerhetskopierat tidigare klickar du på något av följande alternativ:

Ersätt dubbletter med exporterade objekt    Befintliga data skrivs över med informationen i den fil som exporteras.

Tillåt att dubbletter av objekt skapas    Befintliga data skrivs inte över, utan dubblettinformation läggs till i säkerhetskopian.

Exportera inte dubbletter av objekt    Befintliga data skrivs inte över, och dubblettinformation i mappen kopieras inte till säkerhetskopian.

 1. Klicka på Slutför.

Nu ska du kopiera Kontakter – kopia.pst till en CD, en nätverksenhet eller något annat flyttbart medium, t.ex. en flyttbar hårddisk eller en DVD, i Utforskaren. Därefter ska du överföra filen till en plats på den nya datorns hårddisk, t.ex. Mina dokument.

VisaTips!

Du kan spara dina datafiler i vilken mapp som helst, men standardplatsen som används av Outlook för PST-datafiler är mappen enhet:\Documents and Settings\användare\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Outlook. Detta är en dold mapp. Om du vill leta upp mappen i Utforskaren måste du först aktivera visning av dolda mappar. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn i Utforskaren. Markera Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar under Filer och mappar under Avancerade inställningar på fliken Visning. Om du vill visa alla filnamnstillägg avmarkerar du kryssrutan Dölj filnamnstillägg för kända filtyper. Dolda mappar visas nedtonade för att du ska se att det inte är vanliga mappar.

Slutligen måste du importera innehållet i Kontakter – kopia.pst i den nya mappen Kontakter med hjälp av Import-/exportguiden.

VisaHur?

 1. Klicka på Importera och exporteraArkiv-menyn.
 2. Klicka på Importera från ett annat program eller en annan fil och klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) och sedan på Nästa.
 4. Ange sökvägen och filnamnet för den PST-fil som ska importeras i rutan Fil som ska importeras.
 5. Klicka på något av följande alternativ:

Ersätt dubbletter med importerade objekt    Befintliga data skrivs över med informationen i den fil som importeras.

Tillåt att dubbletter skapas    Befintliga data skrivs inte över, och dubblettinformation läggs till i den aktuella Outlook-mappen.

Importera inte dubbletter av objekt    Befintliga data skrivs inte över och inga dubbletter i filen kopieras till den aktuella Outlook-mappen.

 1. Följ resten av anvisningarna i Import-/exportguiden.

 Viktigt!   Du bör inte exportera objekt som har skapats på flera språk eller på ett språk som inte stöds av systemets teckentabell till ett filformat som inte stöder Unicode. Om du t.ex. har objekt som har skapats på flera språk i en personlig mappfil (.pst) i Microsoft Outlook bör du inte exportera objekten till en personlig mappfil (.pst) i Microsoft Outlook 97–2002. Det filformatet stöder inte Unicode. Alla objekt som innehåller tecken på ett annat språk än dem som stöds av systemets teckentabell i textfält, utom brödtexten i sådana objekt som Till eller Ämne samt egenskaperna Kontaktnamn och Telefon, arbete i kontaktobjekt, kommer därför att tolkas felaktigt och visas som frågetecken (?) eller annan obegriplig text.

 
 
Gäller:
Outlook 2003