Filtrera poster i Business Contact Manager

Du kan filtrera (filter: Ett filter kan definiera vilka poster eller kolumner som returneras från en fråga. Ett filter begränsar alltid den resulterande informationen på något sätt.) de data som visas i listor och rapporter om du vill ta fram beslutsunderlag för företaget. Du kan till exempel filtrera data i standardrapporten Konton efter ort om du vill visa endast de konton (konto: Ett företag eller en organisation som du gör affärer med. Om det handlar om en tjänst, t.ex. tand- eller läkarvård, kan kontot även vara en kund.) som är aktiva och har klassificeringen Utmärkt. Spara den filtrerade listan och använd den som en samtalslista, en adresslista för en marknadsföringsaktivitet (marknadsföringsaktivitet: En åtgärd som syftar till att sälja eller identifiera produkter och tjänster för en viss grupp mottagare. Marknadsföringsaktiviteter kan omfatta samtalslistor, e-postmeddelanden och utskrivna flygblad.) med direktutskick eller som en lista för en säljare som ringer upp konton. Mer information om marknadsföringsaktiviteter finns i Marknadsföra produkter och tjänster i Business Contact Manager.

Vad vill du göra?


Filtrera data i listor

Du kan filtrera listor över konton, affärskontakter (affärskontakt: En person på ett företag eller i en organisation som du gör affärer med.), affärsprojekt (affärsprojekt: Ett projekt som skapas i Business Contact Manager för Outlook. Ett affärsprojekt består av en eller flera projektaktiviteter.) och andra poster (post: Ett fullständigt konto-, affärskontakts- eller affärsmöjlighetsformulär. Posten innehåller information om konto, affärskontakter eller affärsmöjligheter och dessutom andra poster och objekt som är länkade till den. på många platser i Business Contact Manager för Outlook:

Med filtreringsfunktionen kan du visa just de poster du vill se eller arbeta med. Du kan till exempel filtrera listan Affärskontakter så att du endast visar affärskontakter som har kontaktklassificeringen Utmärkt, eller de som bor på en viss ort.

 Anteckning   Listor i mappen Affärsposter i navigeringsfönstret kan inte filtreras. Här ingår Affärskontakter, Konton, Affärsmöjligheter, Marknadsföringsaktiviteter, Affärsprojekt och Projektuppgifter samt Kommunikationshistorik.

I det här avsnittet


Ändra en lista med ett filter

Ändra vilken information som visas på flikarna på arbetsytorna i Business Contact Manager för Outlook genom att skapa ett filter för listan. Filtret tillämpas på alla poster i en lista, samt på alla nya poster som läggs till i listan.

Du kan avgöra om en flik redan har filtrerats genom att högerklicka på fliken och sedan klicka på Ändra. I dialogrutan Ändra flik visas orden Filter har tillämpats bredvid knappen Filtrera.

Flik med tillämpat filter

 Anteckning   Listorna i mapparna under Affärsposter i navigeringsfönstret kan inte filtreras. Det omfattar Affärskontakter, Konton, Affärsmöjligheter (affärsmöjlighet: En möjlighet att sälja dina produkter eller tjänster till ett konto eller en affärskontakt.), Marknadsföringsaktiviteter (marknadsföringsaktivitet: En åtgärd som syftar till att sälja eller identifiera produkter och tjänster för en viss grupp mottagare. Marknadsföringsaktiviteter kan omfatta samtalslistor, e-postmeddelanden och utskrivna flygblad.) och Affärsprojekt. De kan däremot filtreras från arbetsytorna.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på en av följande mappar om du vill visa arbetsytan:
  • Kontakthantering.
  • Försäljning.
  • Marknadsföring.
  • Projektledning.
 1. På arbetsytan klickar du på den flik du vill filtrera.
 2. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet (menyfliksområdet: Ett element som ersätter de flesta menyer, verktygsfält och åtgärdsfönster. Menyfliksområdet innehåller åtgärdsbaserade flikar med verktyg och alternativ som är ordnade i logiska grupper.).
 3. Klicka på Filtrera i gruppen Filtrera. Knappen Filtrera

 Tips   I gruppen Filtrera i menyfliksområdet finns även fördefinierade filter som Tilldelad och Aktiv. Klicka på filtret och sedan på den information du vill filtrera efter. Alternativen i gruppen Filtrera kan ändras beroende på aktuell arbetsyta och posttyp. Filtret Försäljningsfaser är till exempel bara tillgängligt för affärsmöjlighetsposter.

 1. I dialogrutan Filtrera kan du göra följande:
När du klickar på: Kan du:
Fliken Enkelt filter Klicka på de alternativ du vill ha med i de filtrerade resultaten och avmarkera de alternativ du inte vill visa.
Fliken Avancerat filter Skapa en eller flera frågor som du använder för att ytterligare filtrera resultaten.
Fliken Granska resultat Titta på resultatet av de valda filteralternativen. Om du vill ta bort ett objekt från resultatet avmarkerar du motsvarande kryssruta genom att klicka på den.
Knappen Spara filter Lagra dina val som ett namngett filter som du sedan kan använda igen. Ange ett namn för det filter du har skapat och klicka på Spara.
Knappen Öppna filter Välja och tillämpa en tidigare sparad fråga och filtrera fram resultat med den.
Knappen OK Tillämpa filtret på den post du visar och stänga dialogrutan Filtrera.
 1.  Anteckning   Inställningarna för Enkelt filter och Avancerat filter tillämpas tillsammans på listresultaten, så det är möjligt att omedvetet filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter endast markerar Aktiva poster, men på fliken Avancerat filter endast markerar inaktiva poster, visas inga resultat på fliken Granska resultat.

Mer information om att använda flikarna Enkelt filter och Avancerat filter finns i Använda enkla och avancerade filter längre ned i den här artikeln.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa en ny flik med en filtrerad fråga

Ibland vill du inte visa alla poster (post: Ett fullständigt konto-, affärskontakts- eller affärsmöjlighetsformulär. Posten innehåller information om konto, affärskontakter eller affärsmöjligheter och dessutom andra poster och objekt som är länkade till den. av en viss typ i en lista. En säljare vill kanske till exempel endast visa sina egna konton (konto: Ett företag eller en organisation som du gör affärer med. Om det handlar om en tjänst, t.ex. tand- eller läkarvård, kan kontot även vara en kund.) som har klassificeringen Bra och Utmärkt, eller endast affärskontakter (affärskontakt: En person på ett företag eller i en organisation som du gör affärer med.) i en viss region. Det är enkelt att skapa en ny flik med rätt posttyp, och sedan filtrera den så att du bara visar önskad information i en lista.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på en av följande mappar om du vill visa arbetsytan:
  • Kontakthantering.
  • Försäljning.
  • Marknadsföring.
  • Projektledning.
 1. I listfönstret på den arbetsyta (arbetsyta: Mapparna Kontakthantering, Försäljning, Marknadsföring och Projekthantering där användare kan visa affärsinformation, öppna poster och analysera affärsdata. Arbetsytorna är uppdelade i ett avsnitt för gadgetar och ett avsnitt för flikar.) du vill ändra klickar du på ikonen Skapa ny flik.
 2. I dialogrutan Skapa ny flik anger du ett beskrivande namn för fliken, till exempel Utmärkta affärskontakter.
 3. I listan Objekttyp klickar du på pilen så visas listan med de posttyper du kan lägga till. Klicka på önskad posttyp.

I listan Objekttyp visas standardposttyperna Konto och Affärskontakt samt anpassade posttyper. Mer information om att anpassa posttyper finns i Skapa och anpassa posttyper och listor.

 1. Klicka på knappen Filtrera. I dialogrutan Filtrera klickar du på de villkor du vill använda vid filtrering av informationen på fliken, enligt instruktionerna ovan.
 2. Klicka på OK. Den nya fliken skapas och placeras till höger om de befintliga flikarna i listfönstret. Om du vill flytta en flik drar du den dit du vill ha den.

Överst på sidan Överst på sidan

Filtrera en kommunikationshistoriklista

Du kan filtrera listan med objekt som visas i kommunikationshistoriklistan över enskilda poster om du vill visa endast önskade poster.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på en av följande mappar om du vill visa arbetsytan:
  • Kontakthantering.
  • Försäljning.
  • Marknadsföring.
  • Projektledning.
 1. På arbetsytan klickar du på den flik som innehåller den post du vill öppna.
 2. Öppna en post (post: Ett fullständigt konto-, affärskontakts- eller affärsmöjlighetsformulär. Posten innehåller information om konto, affärskontakter eller affärsmöjligheter och dessutom andra poster och objekt som är länkade till den. genom att dubbelklicka på den.
 3. Klicka på Historik i gruppen Visa i menyfliksområdet.
 4. Klicka på fliken Visa.
 5. I menyfliksområdet klickar du i gruppen FiltreraFiltrera.

 Tips   I gruppen Filtrera finns även fördefinierade filter, som varierar beroende på vilken posttyp du väljer. Klicka på filtret och klicka sedan på ett alternativ om du vill förfina resultatet.

 1. Dialogrutan Filtrera öppnas. Där visas alla kommunikationshistorikobjekt som kan kopplas till den posttyp du har valt.
 2. I dialogrutan Filtrera kan du göra följande:
När du klickar på: Kan du:
Fliken Enkelt filter Klicka på de alternativ du vill ha med i de filtrerade resultaten och avmarkera de alternativ du inte vill visa. I avsnittet Ta med kommunikationshistorik från anger du namnen på poster eller klickar på ytterligare poster som du vill ha med i resultatet (se illustration). De här valen tillämpas tillsammans med valen på fliken Avancerat filter.
Fliken Avancerat filter Skapa en eller flera frågor som du använder för att ytterligare filtrera resultaten. De här valen tillämpas tillsammans med valen på fliken Enkelt filter.
Fliken Granska resultat Titta på resultatet av de valda filteralternativen. Om du vill ta bort ett objekt från resultatet avmarkerar du motsvarande kryssruta genom att klicka på den.
Knappen Spara filter Lagra dina val som en namngiven fråga som du sedan kan använda igen. Ange ett namn för det filter du har skapat och klicka på Spara.
Knappen Öppna filter Välja och tillämpa en tidigare sparad fråga och filtrera fram resultat med den.
Knappen OK Tillämpa filtret på den post du visar och stänga dialogrutan Filtrera.
 1. Filtrera kommunikationshistorik, bildtext
 2. Lägg till kommunikationshistorikobjekt från ytterligare kontakter i det här avsnittet av dialogrutan Filtrera.
 3.  Anteckning   Om du planerar att återanvända den filtrerade vyn som du har skapat ska du se till att spara den som ett namngett filter. De valda filtreringsalternativen bevaras bara så länge den visade posten är öppen. När du stänger posten rensas alla filterval.

Överst på sidan Överst på sidan

Filtrera en mottagarlista i en marknadsföringsaktivitet

 1. I navigeringsfönstret klickar du på knappen Business Contact Manager.Knappen Business Contact Manager i navigeringsfönstret
 1. Klicka på Marknadsföring så visas den arbetsytan.
 2. På arbetsytan klickar du på den flik som motsvarar den typ av marknadsföringsaktivitet du vill uppdatera.
 3. Öppna en marknadsföringsaktivitetspost genom att dubbelklicka på aktivitetens namn.

 Anteckning   Endast marknadsföringsaktiviteter som inte har startats eller genomförts kan filtreras.

 1. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Granska och filtrera. Dialogrutan Filtrera öppnas där fliken Granska resultat visas.
 2. I dialogrutan Filtrera kan du göra följande:
När du klickar på: Kan du:
Fliken Enkelt filter Klicka på de alternativ du vill ha med i de filtrerade resultaten och avmarkera de alternativ du inte vill visa.
Fliken Avancerat filter Skapa en eller flera frågor som du använder för att ytterligare filtrera resultaten. Du kan till exempel skapa en lista med endast leads i Kalifornien genom att markera Region - arbete och ändra värdet till Kalifornien (se illustration).
Fliken Granska resultat Titta på resultatet av de valda filteralternativen. Om du vill ta bort ett objekt från resultatet avmarkerar du motsvarande kryssruta genom att klicka på den.
Knappen Spara filter Lagra dina val som en namngiven fråga som du sedan kan använda igen. Du kan återanvända det här filtret när du skapar mottagarlistor för en annan marknadsföringsaktivitet.
Knappen Öppna filter Välja och tillämpa en tidigare sparad fråga och filtrera fram resultat med den.
Knappen OK Tillämpa filtret på den post du visar och stänga dialogrutan Filtrera.

Avancerat filter

Exempel på fliken Avancerat filter där frågeresultat begränsas till leadposter i Kalifornien.

 Anteckning   Inställningarna för Enkelt filter och Avancerat filter tillämpas tillsammans på listresultaten, så det är möjligt att omedvetet filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter endast markerar aktiva poster, men på fliken Avancerat filter endast markerar inaktiva poster, visas inga resultat på fliken Granska resultat.

Filtrera data i rapporter

Ett filter är helt enkelt ett sätt att välja vilka poster (post: Ett fullständigt konto-, affärskontakts- eller affärsmöjlighetsformulär. Posten innehåller information om konto, affärskontakter eller affärsmöjligheter och dessutom andra poster och objekt som är länkade till den. som ska ingå i en rapport som bygger på de data du redan har angivit i affärsposterna. När du skapar och tillämpar ett filter genomsöks Business Contact Manager-databasen (Business Contact Manager-databas: Databasen där information om konton, affärskontakter, affärsmöjligheter, företagsprojekt och andra objekt lagras.). Det resultat som sedan visas utgörs endast av de poster som innehåller den information du angav i filtret.

 1. Gör något av följande:

VisaÖppna en standardrapport

 1. Klicka på Business Contact Manager i navigeringsfönstret.
 2. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet och klicka sedan på den grupp som innehåller den rapporttyp du vill öppna. Om du till exempel vill visa en rapport om affärskontakterna klickar du i gruppen KontakthanteringAffärskontakter.

Fliken Rapporter i menyfliksområdet

 1. Klicka på den rapport du vill filtrera.

VisaÖppna en sparad rapport

 1. Klicka på Business Contact Manager i navigeringsfönstret.
 2. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet.
 3. I gruppen Öppna klickar du på Sparade rapporter och sedan på den typ av rapport du vill öppna. Om du till exempel sparade en rapport över affärskontakter klickar du på Affärskontakter.
 4. I dialogrutan Öppna sparade rapporter klickar du på den rapport du vill filtrera och sedan på Öppna.

 1. I rapporten klickar du i menyfliksområdet på Filtrera i gruppen Sortera och filtrera.
 2. I dialogrutan Filtrera gör du något av följande:
 • På fliken Enkelt filter markerar du eller avmarkerar önskade alternativ. Mer information om alternativen för Enkelt filter finns i avsnittet Använda fliken Enkelt filter längre ned i det här ämnet.
 • Om du vill förfina rapportresultatet ytterligare genom att ange fler villkor klickar du på fliken Avancerat filter och anger vilken information du vill ha med i rapporten. Mer information om att välja villkor och bygga ett avancerat filter, eller en fråga, finns i Använda fliken Avancerat filter längre ned i den här artikeln.
 1. Klicka på fliken Granska resultat om du vill visa informationen som kommer att visas i rapporten. Mer information om resultatet finns i Använda fliken Granska resultat längre ned i den här artikeln.
 2. När du har filtrerat rapporten så att du endast tar med önskade data kan du spara den och använda den igen senare. Gör i så fall något eller båda av följande alternativ:
 • Spara rapporten. Klicka på Spara som och skriv sedan ett namn på rapporten.
 • Spara filtret. Om dialogrutan Filtrera inte är öppen kan du öppna den genom att klicka på Filtrera i menyfliksområdet. I dialogrutan visas valda filtreringsalternativ. Klicka på Spara filter och skriv ett namn för filtret.


 Anteckningar 

När du sparar rapporten sparas endast formatet. Rapportdata uppdateras varje gång du öppnar rapporten. Om du sparar det filter du skapade kan du använda det igen på andra rapporter av samma posttyp.

Som standard sparas ett filter i formatet Business Contact Manager-fråga (.bcmq).

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna ett filter

Du kan återanvända ett sparat filter genom att öppna det från dialogrutan Filtrera. Sparade filter kan vara användbara om du vill återskapa samma resultat på olika uppsättningar data. Om du till exempel har skapat ett filter där du tar fram alla telefonloggar i kommunikationshistoriken för ett försenat konto, kan du använda samma filter på en egen typ av post (post: Ett fullständigt konto-, affärskontakts- eller affärsmöjlighetsformulär. Posten innehåller information om konto, affärskontakter eller affärsmöjligheter och dessutom andra poster och objekt som är länkade till den. som bygger på posttypen Konto, till exempel Leverantör.

Du kan använda ett filter på alla poster av samma typ som den posttyp du skapade filtret för. Ett rapportfilter för leads kan användas på andra leadslistor.

Du kan också vilja öppna ett filter om du vill ändra villkoren eller redigera resultatet.

 1. Under Business Contact Manager i navigeringsfönstret klickar du på en av följande mappar om du vill visa arbetsytan:
  • Kontakthantering.
  • Försäljning.
  • Marknadsföring.
  • Projektledning.
 1. Gör något av följande om du vill öppna ett filter:
  • Flikar på en arbetsyta    
   1. Klicka på en flik. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet.
   2. Klicka på Filtrera i gruppen Filtrera.
  • Kommunikationshistoriklista    
   1. Öppna en post genom att dubbelklicka på den.
   2. Klicka på Historik i gruppen Visa i menyfliksområdet.
   3. Klicka på fliken Visa i menyfliksområdet. Klicka på Filtrera i gruppen Filtrera.
  • Marknadsföringsaktivitet    
   1. Öppna en marknadsföringsaktivitetspost genom att dubbelklicka på den.

 Anteckning   Du kan inte ändra filter i marknadsföringsaktiviteter som har startats eller genomförts.

 1. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Granska och filtrera.
 • Rapport    
  1. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet för en arbetsyta eller i Välkomstcenter.
  2. I menyfliksområdet klickar du i gruppen ÖppnaSparade rapporter. Klicka sedan på den typ av rapport du vill öppna. Om du till exempel sparade en rapport över affärskontakter klickar du på Affärskontakter.
  3. I dialogrutan Öppna sparade rapporter klickar du på den rapport du vill öppna och sedan på Öppna. Data uppdateras när rapporten öppnas.
  4. I rapporten klickar du i menyfliksområdet på Filtrera i gruppen Sortera och filtrera.
 1. Klicka på Öppna filter i dialogrutan Filtrera. Alla sparade filter visas i listan, men du kan endast använda de filter som har skapats för samma posttyp som den du använder för närvarande.
 2. Klicka på det filter du vill öppna och sedan på Öppna.
 3. Granska resultatet. Klicka på fliken Granska resultat om du vill visa resultatet i dialogrutan eller klicka på OK om du vill visa de filtrerade posterna.
 4. Om du vill kan du göra fler ändringar av filtret i dialogrutan. När du är klar klickar du på Spara filter om du vill spara inställningar, eller på OK om du vill stänga dialogrutan utan att spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Ångra filtrering

Det är enkelt att ångra en filtrering som du har tillämpat på en lista. Du kan se efter om listor har filtrerats på flera olika sätt:

 • Fliken på en arbetsyta     Listflikarna på arbetsytorna visas inte filtrerade om du inte högerklickar på fliken och klickar på Ändra. Fältet Filtrera är markerat med Filter har tillämpats om listan har filtrerats.
 • Listan Kommunikationshistorik     De här listorna filtreras endast när posten som innehåller historikobjekten är öppen. Ingen indikering anger om de har filtrerats.
 • Marknadsföringsaktivitet     (Ändrad) visas efter namnet på mottagarlistorna i marknadsföringsaktivitetsposter.
 • Rapport     En grön filterikon visas under under rapporttiteln för rapporter som har filtrerats. Endast sparade rapporter filtreras.
 1. Klicka på Business Contact Manager i navigeringsfönstret.
 2. Navigera till listan med det filter du vill ta bort.

Gör något av följande om du vill ta bort ett filter:

 Anteckning   Du kan inte ändra eller ta bort filter i marknadsföringsaktiviteter som har startats eller genomförts.

 1. I avsnittet Mottagarlista klickar du på Granska och filtrera.
 2. Klicka på fliken Enkelt filter i dialogrutan Filtrera.
 • Rapport    
  1. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet för en arbetsyta eller i Välkomstcenter.
  2. Klicka på Öppna sparade rapporter i menyfliksområdet och sedan på den typ av rapport du vill öppna. Om du till exempel sparade en rapport över affärskontakter klickar du på Affärskontakter.
  3. I dialogrutan Öppna sparade rapporter klickar du på den rapport du vill öppna och sedan på Öppna.
  4. I rapporten klickar du i menyfliksområdet på Filtrera i gruppen Sortera och filtrera.
 1. På fliken Enkelt filter markerar du varje kryssruta och klickar på varje alternativ om du vill återställa sidan till de ofiltrerade standardinställningarna.

 Anteckning   Standardinställningen i avsnittet Senaste ändringsdatum på fliken Enkelt filter är Alla datum.

 1. Klicka på fliken Avancerat filter och sedan på Avmarkera alla.
 2. Klicka på fliken Granska resultat och sedan på Markera alla.
 3. Klicka på OK om du vill stänga dialogrutan och ta bort filtret.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda enkla och avancerade filter

Du kan använda både enkla och avancerade filter på data. I ett enkelt filter används en uppsättning fördefinierade villkor eller kriterier, och med ett avancerat filter kan du själv skapa en egen fråga för varje möjligt datafält för den typ av post (post: Ett fullständigt konto-, affärskontakts- eller affärsmöjlighetsformulär. Posten innehåller information om konto, affärskontakter eller affärsmöjligheter och dessutom andra poster och objekt som är länkade till den. du filtrerar. De två filtrena kan användas fristående eller tillsammans.

När du har använt ett filter kan du med fliken Granska resultat i dialogrutan Filtrera bekräfta att du har fått önskat resultat.

I det här avsnittet


Använda fliken Enkelt filter

På fliken Enkelt filter är alla fältvärden markerade som standard. Klicka på ett alternativ om du vill avmarkera det och utesluta poster med den typen av data från resultatet.

Några av listorna som du kan välja bland innehåller ett <Ospecificerat> alternativ. Det här alternativet returnerar poster som inte innehåller någon information för ett värde. Om du vill filtrera fram endast dessa värden avmarkerar du de andra alternativet i listan. Alternativet Ospecificerat är markerat som standard.

Dialogrutan Enkelt filter

Om du filtrerar en post som har anpassats med användardefinierade fält (användardefinierat fält: Ett fält som du kan skapa och definiera för att spåra och följa upp företagsspecifik information.) visas de värdena även på fliken Enkelt filter.

 Anteckning   Inställningarna för Enkelt filter och Avancerat filter tillämpas tillsammans på listresultaten, så det är möjligt att omedvetet filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter endast markerar Aktiva poster, men på fliken Avancerat filter endast markerar inaktiva poster, visas inga resultat på fliken Granska resultat.

Dialogrutan Filtrera konton visas när du filtrerar kontolistor och kontorapporter. Markera i varje avsnitt det värde du vill ta med i resultatet.

Värde Åtgärd
Ta med Markera ett värde om du vill ta med kontoposttyperna. Avmarkera en kryssruta om du vill utesluta värdet.
Kontostatus Markera ett värde om du vill ta med konton som är aktiva eller inaktiva.
Källa Markera ett värde i listan.
Område Markera ett värde i listan.
Senast ändrad Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast konton som ändrats inom den period som angetts kommer att tas med.
Betalningsstatus Markera ett värde i listan.
Kontoklassificering Markera ett värde i listan.
Företagstyp Markera ett värde i listan.
Tilldelad Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta konton som är tilldelade vissa användare. Användarna i listan är de du delar databasen med.

Dialogrutan Filtrera affärskontakter visas när du filtrerar listor och rapporter med affärskontakter och leads. Markera i varje avsnitt det värde du vill ta med i resultatet.

Värde Åtgärd
Ta med Markera ett värde om du vill ta med affärskontakter, leads och andra affärskontaktposttyper. Avmarkera en kryssruta om du vill utesluta värdet.
Betalningsstatus Markera ett värde i listan.
Källa Markera ett värde i listan.
Senast ändrad Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärskontakter som har ändrats inom den period som angetts kommer att tas med.
Kontaktstatus Markera ett värde om du vill ta med affärskontakter som är aktiva eller inaktiva.
Klass Markera ett värde i listan.
Tilldelad Avmarkera kryssrutorna när du vill utesluta de konton som tilldelats vissa användare. Användarna i listan är de som du delar databasen med.

Dialogrutan Filtrera kommunikationshistorikobjekt visas när du filtrerar kommunikationshistoriken för en post, eller när du filtrerar rapporter för Aktivitet efter affärskontakt, Aktivitet efter konto eller Aktivitet efter affärsmöjlighet. Markera i varje avsnitt det värde du vill ta med i resultatet.

Värde Åtgärd
Skapat Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast kommunikationshistorikobjekt som skapats under markerad period eller markerade datum tas med.
Senast ändrad Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast kommunikationshistorikobjekt som ändrats inom den period som angetts kommer att tas med.
Kommunikationshistorikobjekt att ta med Avmarkera kryssrutorna när du vill utesluta specifika typer av historikobjekt.
Ta med kommunikationshistorikobjekt från

Skriv ett namn i rutan Ange ett namn om du vill leta upp en post, eller markera den i listan.

Markera kryssrutan Ta med all kommunikationshistorik från kopplade poster om du vill ta med alla kommunikationshistorikobjekt för de poster som är kopplade till de konton eller affärskontakter du valde för rapporten.

Dialogrutan Filtrera affärsmöjligheter visas när du filtrerar listor och rapporter med affärsmöjligheter. Markera i varje avsnitt det värde du vill ta med.

Värde Åtgärd
Försäljningsfas Markera ett värde i listan.
Stängningsdatum att ta med Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsmöjligheter som stängs under den markerade perioden eller de markerade datum tas med.
Typer av affärsmöjligheter som ska tas med Markera ett värde i listan.
Senast ändrad Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsmöjligheter som ändrats inom den period som angetts kommer att tas med.
Källa Markera ett värde i listan.
Sannolikhet Markera kryssrutan om du endast vill ta med affärsmöjligheter som med en viss sannolikhetsgrad kommer att resultera i en försäljning. Markera ett villkor och ange ett värde för sannolikhet. Värdet måste vara ett tal mellan 0 och 100.
Produktartiklar och tjänster Avmarkera kryssrutorna om du vill utesluta affärsmöjligheter med eller utan produktartiklar och tjänster.
Tilldelad Avmarkera kryssrutorna när du vill utesluta de konton som tilldelats vissa användare. Användarna i listan är de som du delar databasen med.

Dialogrutan Filtrera affärsprojekt visas när du filtrerar listor och rapporter med affärsprojekt. Markera i varje avsnitt det värde du vill ta med.

Värde Åtgärd
Startdatum Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som startades inom den markerade perioden eller de markerade datumen tas med.
Status Markera ett värde i listan.
Projekttyp Markera ett värde i listan.
Senast ändrad Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som har ändrats inom den period som angetts kommer att tas med.
Förfallodatum Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som förfaller inom den period som angetts kommer att tas med.
Prioritet Markera ett värde i listan.
Slutfört i procent Markera kryssrutan om du endast vill ta med affärsprojekt som slutförts till en viss grad (procent). Markera ett villkor och ange ett procentvärde. Värdet måste vara ett tal mellan 0 och 100.

Dialogrutan Filtrera projektuppgifter visas när du filtrerar listor och rapporter med projektuppgifter. Markera i varje avsnitt det värde du vill ta med.

Värde Åtgärd
Startdatum Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som startades inom den markerade perioden eller de markerade datumen tas med.
Status Markera ett värde i listan.
Tilldelad Avmarkera kryssrutorna om du vill utesluta de konton som tilldelats vissa användare. Användarna i listan är de som du delar databasen med.
Senast ändrad Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som har ändrats inom den period som angetts kommer att tas med.
Förfallodatum Markera en förinställd period eller specifika start- och slutdatum. Endast affärsprojekt som förfaller inom den period som angetts kommer att tas med.
Prioritet Markera ett värde i listan.
Behöver kontrolleras Markera om mer arbete krävs eller inte.
Slutfört i procent Markera kryssrutan om du endast vill ta med affärsuppgifter som slutförts till en viss grad (procent). Markera ett villkor och ange ett procentvärde. Värdet måste vara ett tal mellan 0 och 100.

Spara filter     Klicka på Spara filter när du vill spara filtret med de angivna värdena för framtida bruk.

Öppna filter     Klicka på Öppna filter när du vill öppna ett sparat filter.

Fliken Avancerat filter    Använd den här fliken om du vill skapa en fråga som är specifik för dina behov.

Fliken Granska resultat    Använd den här fliken om du vill visa resultatet av filtret, och om du vill granska och ta bort poster.

Använda fliken Avancerat filter

På fliken Avancerat filter kan du förfina vilken information du vill ta med eller utesluta genom att skapa en fråga. Du kan ange ett eller flera villkor eller kriterier som måste uppfyllas för en viss post för att den ska tas med i resultatet. Om du till exempel vill skicka gratulationshälsningar till alla aktiva affärskontakter, vars årsdagar eller födelsedagar inträffar inom de närmsta 60 dagarna, kan du skapa följande fråga med parenteser för att gruppera värdena: Aktiv = är markerat Och (Årsdag = inom 60 dagar eller Födelsedag = inom 60 dagar).

Om du filtrerar en post som har anpassats med användardefinierade fält (användardefinierat fält: Ett fält som du kan skapa och definiera för att spåra och följa upp företagsspecifik information.) kan dessa värden också användas med fliken Avancerat filter.

Dialogrutan Avancerat filter

 Anteckning   Inställningarna för Enkelt filter och Avancerat filter tillämpas tillsammans på listresultaten, så det är möjligt att omedvetet filtrera bort alla poster. Om du till exempel på fliken Enkelt filter endast markerar Aktiva poster, men på fliken Avancerat filter endast markerar inaktiva poster, visas inga resultat på fliken Granska resultat.

Använd Om du vill
Fältnamn Markera det fält som filtreringen ska göras efter.
Jämförelse Välj den operator som du vill jämföra fältet med.
Jämför med Skriv eller välj ett värde att jämföra fältet med.
Gruppera Använd parenteserna när du vill gruppera villkor för att skapa ett enda logiskt resultat. Grupperingarna inom parentes är endast tillgängliga om fler än en rad med värden har angetts.
Och eller  Eller Kombinera enskilda villkor med Och eller med Eller. De här operatorerna är endast tillgängliga när fler än en rad med värden har angetts.
Rensa allt Börja om med att först rensa alla villkor i formuläret.
Ta bort Klicka här om du vill ta bort raden med värden.

 Anteckning   Det maximala antalet villkor du kan skapa är 20.

Spara filter     Klicka på Spara filter när du vill spara filtret med de angivna värdena för framtida bruk.

Öppna filter     Klicka på Öppna filter när du vill öppna ett sparat filter.

Använda fliken Granska resultat

Du kan använda fliken Granska resultat om du vill hantera resultatet av en sökning genom att granska eller ta bort poster i en slutförd rapport eller lista. Som mest 2 000 objekt kan visas i resultatlistan.

De poster som visas på den här fliken är resultatet av att enkelt och avancerat filter har tillämpats.

Fliken Granska resultat

 • Om du vill ta bort en post från resultatlistan avmarkerar du kryssrutan bredvid namnet.
 • Om du vill söka ett objekt utan att behöva läsa igenom hela listan med resultat skriver du ett namn i rutan Skriv eller välj från lista.

Spara filter     Klicka på Spara filter när du vill spara filtret med de angivna värdena för framtida bruk.

 Anteckning    Om fler än 300 objekt utesluts från resultatlistan kan inte rapportfrågan sparas.

Öppna filter     Klicka på Öppna filter när du vill öppna ett sparat filter.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2013, Outlook 2010