Exportera kontakter

Du kan exportera kontakter till en fil så att du sedan kan importera dem till andra program, till exempel webbaserade e-postklienter, Excel-kalkylblad eller databasprogram.

Det vanligaste exportformatet är en kommateckenavgränsad fil (CSV-fil). Om du ska använda de exporterade kontakterna i ett annat exemplar av Outlook rekommenderar vi att du använder en Outlook-datafil (PST-fil) i steg 6 nedan.

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Avancerat.

Kommandot Avancerat i dialogrutan Outlook-alternativ

 1. Klicka på Exportera under Exportera.

Kommandot Exportera i Backstage-vyn

 1. Klicka på Exportera till en fil i Import-/exportguiden och sedan på Nästa.
 2. Klicka på önskat exportalternativ underSkapa en fil av typen och sedan på Nästa.

Det vanligaste alternativet är Kommaavgränsade värden (Windows) (CSV-fil).

 1. Under Välj den mapp du vill exportera från markerar du kontaktmappen du vill exportera. Klicka sedan på Nästa.

 Obs!    Om du väljer ett annat alternativ än att exportera till en Outlook-datafil (PST-fil) kan du bara exportera en mapp åt gången.

 1. Klicka på Bläddra under Spara exporterad fil som, välj en målmapp och skriv namnet på filen i rutan Filnamn.
 2. Klicka på OK.
 3. Klicka på Nästa i dialogrutan Exportera till en fil.
 4. Klicka på Slutför.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010