Dela ut kalenderinformation

Du kan dela med dig av kalenderinformation till andra med hjälp av Microsoft Office Outlook 2007 på flera sätt. Du kan välja den metod som passar bäst, beroende på vilken typ av servrar som du och mottagarna har tillgång till, och om du använder Microsoft Exchange-, POP3 (POP3: En vanligt protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver på Internet.)- eller IMAP (IMAP (Internet Message Access Protocol): Till skillnad från e-postprotokoll som POP3, som endast tillhandahåller en servermapp för Inkorgen, kan IMAP skapa flera servermappar för att lagra och ordna meddelanden som kan nås från flera datorer.)-konton.

Du kan dela ut en engångskopia av kalendern som inte uppdateras, en så kallad kalenderavbild, eller dela ut kalendrar som uppdateras genom att publicera dem på Microsoft Office Online eller någon annan webbplats som har stöd för protokollet WebDAV.

Vad vill du göra?


Dela ut kalendern till andra Exchange-användare

Ett Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto krävs för att du ska kunna använda den här funktionen. De flesta hemkonton och personliga konton använder inte Microsoft Exchange. Mer information om Microsoft Exchange-konton och hur du kan kontrollera vilken version av Exchange som dina konton ansluter till finns på länkarna i avsnittet Se även.

I det här avsnittetVad är delning av kalender?

När du använder Outlook med ett Exchange-konto kan kalendrar delas av flera personer. Delning av kalender är inte begränsad till standardmappen Kalender som skapas för alla Outlook-profiler. Du kan skapa flera kalendermappar och välja vilken av dessa mappar som du vill dela. Du kan till exempel skapa en mapp med kalendrar för ett specifikt projekt och dela den med dina kollegor. Du kan dessutom ge dem behörighet att ändra händelser och avtalade tider i kalendern.

 Tips!   Meddelanden, kontakter eller uppgifter i Outlook kan markeras som privata, så att andra inte kan se dem i en delad mapp.

Delning av kalendrar fungerar genom e-postmeddelanden med delningsinbjudningar och delningsförfrågningar. Delningsinbjudningar ger mottagaren tillgång till kalendermappen. När du skickar en delningsinbjudan för standardmappen Kalender kan du be om tillgång till mottagarens standardmapp Kalender.

 Obs!   Om du vill be om tillgång till andra kalendermappar som mottagaren har skapat, och inte standardmappen Kalender, skickar du ett e-postmeddelande och ber om åtkomst till den mappen. Mottagaren kan då skicka en delningsinbjudan för den kalendermappen till dig.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela standardmappen för kalender med vissa personer

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Klicka på Dela min kalender i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.).

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Klicka sedan på Dela min kalender.

Skicka ett meddelande om kalenderdelning

Bildtext 1 Skriv namnet på den person som ska få behörighet att visa din kalender.
Bildtext 2 Skriv ett ämne för e-postmeddelandet.
Bildtext 3 Klicka i den här kryssrutan om du vill bevilja mottagaren behörighet att visa din kalender.
Bildtext 4 Klicka i den här kryssrutan om du vill be mottagaren att dela ut sin kalender till dig. Detta är valfritt.
 1. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.
 2. Ange ett ämne för e-postmeddelandet i rutan Ämne.
 3. Du kan begära behörighet att visa mottagarens standardmapp för Kalender. Då markerar du kryssrutan Begär tillstånd att visa mottagarens kalender.

 Obs!   Om du vill be om åtkomst till en annan kalendermapp än standardmappen Kalender skickar du ett e-postmeddelande där du ber om rättighet till den mappen. Med det här alternativet begärs endast åtkomst till mottagarens standardmapp Kalender.

 1. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.
 2. Klicka på Skicka.
 3. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela standardmappen för kalender med alla

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Högerklicka på standardmappen Kalender i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

Den finns vanligtvis under Min kalender och visas som Kalender.

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Dela ut kalendernamn.

Den finns vanligtvis under Min kalender och visas som Kalender.

 1. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.
 2. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.
 3. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

VisaKlicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

Med denna behörighetsnivå (eller roll) kan du
Ägare Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)
Publicerande redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)
Redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.
Publicerande författare Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)
Författare Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.
Deltagare Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)
Granskare Endast läsa objekt och filer.
Anpassad Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)
Ingen Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela en anpassad mapp för kalender med vissa personer

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner till hur du delar kalendermappar som du själv skapar.

 1. Högerklicka på den kalendermapp som du vill dela i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Dela ut kalendernamn.

 1. Klicka på Dela ut mappnamn.
 2. Ange namnet på mottagaren i rutan Till i delningsinbjudan.
 3. Om du vill kan du ändra texten i rutan Ämne.
 4. Om du vill kan du ge mottagaren behörighet att ändra kalenderobjekten genom att markera kryssrutan Mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i denna kalendermapp.
 5. Skriv den information du vill ta med i meddelandet.
 6. Klicka på Skicka.
 7. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela en anpassad kalendermapp med alla

Standardmappen Kalender i Outlook skapas i alla Outlook-profiler. Du kan inte byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och byta namn på eller ta bort sådana mappar. I det här avsnittet finns instruktioner om hur du delar kalendermappar som du själv skapar.

 1. Högerklicka på den kalendermapp som du vill dela i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Dela ut kalendernamn.

 1. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.
 2. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.
 3. Ange behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå i avsnittet Behörigheter.

VisaKlicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

Med denna behörighetsnivå (eller roll) kan du
Ägare Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)
Publicerande redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)
Redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.
Publicerande författare Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)
Författare Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.
Deltagare Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)
Granskare Endast läsa objekt och filer.
Anpassad Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)
Ingen Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Överst på sidan Överst på sidan

Återkalla eller ändra andras åtkomst till kalendermappen

Du kan när som helst ändra eller återkalla någons åtkomstbehörighet till kalendermappen.

 1. Högerklicka på den kalendermapp som du vill ändra behörighet för i avsnittet Kalender i navigeringsfönstret.

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill ändra åtkomstbehörigheter för och klicka sedan på Ändra delningsbehörigheter.

 1. Gör något av följande:
  • Återkalla eller ändra åtkomstbehörigheter för alla    
   1. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.
   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

VisaKlicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

Med denna behörighetsnivå (eller roll) kan du
Ägare Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)
Publicerande redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)
Redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.
Publicerande författare Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)
Författare Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.
Deltagare Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)
Granskare Endast läsa objekt och filer.
Anpassad Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)
Ingen Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

 • Återkalla eller ändra behörigheter för en enstaka person    
 1. Klicka på namnet på den person vars åtkomstbehörighet du vill ändra i rutan Namn på fliken Behörigheter.
 2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

VisaKlicka här om du vill visa beskrivningar av behörighetsnivåerna

Med denna behörighetsnivå (eller roll) kan du
Ägare Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)
Publicerande redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)
Redaktör Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.
Publicerande författare Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)
Författare Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.
Deltagare Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)
Granskare Endast läsa objekt och filer.
Anpassad Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)
Ingen Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen. 

Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

 1. Upprepa steg 2 för varje person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela kalendern via ombud

På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Outlook låta en annan person, som kallas för ombud (ombud: Någon som är behörig att öppna en annan persons mappar, skapa objekt och svara på frågor för den personen. Personen som utfärdar behörigheten bestämmer vilka mappar som ombudet har åtkomst till och vilka ändringar denne kan göra.), ta emot och svara på mötesförfrågningar och skicka e-postmeddelanden för din räkning. Du kan också tilldela ombudet ytterligare behörigheter, så att han eller hon kan läsa, skapa och ha full kontroll över objekten i din Exchange-postlåda (postlåda: Plats på en Microsoft Exchange-server där din e-post levereras. Administratören anger en postlåda för varje användare. Om du anger en personlig mappfil som e-postplats, överförs meddelandena från postlådan till mappen.).

Funktionen Ombud är en mer avancerad samarbetsmetod än att bara dela mappar. Om du vill tilldela någon extra behörighet, t.ex. om du vill ge ett ombud tillstånd att skapa e-postmeddelanden eller svara på mötesförfrågningar för din räkning, måste du använda funktionen Ombud.

 Obs! 

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Ombud.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Ange namnet på ombudet som du vill ge behörigheter till i rutan Skriv ett namn eller välj från listan.

Om du vill lägga till flera ombud samtidigt håller du ned CTRL och klickar på deras namn i listan Namn. De behörigheter som du markerar gäller för alla ombuden.

 1. Klicka på Lägg till, sedan på OK och därefter på den behörighetstyp för respektive Outlook-mapp som du vill att ombudet ska ha tillträde till.
 2. Om du vill att ombudet ska kunna se privata objekt markerar du kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt.

 Obs!   Mer information om funktionen Ombud finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela kalendrar med alla

Oavsett om du använder ett Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- eller Windows Live Mail-konto kan du dela ut kalenderinformation till alla som har tillgång till e-post eller Internet.

I det här avsnittetÖverst på sidan Överst på sidan

Spara en kalender som en iCalendar-fil

 1. Markera en kalender i Kalender så att den är den aktiva kalendern i vyn.
 2. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 3. Ange ett namn för iCalendar-filen i textrutan Filnamn. Namnet bör vara lätt att känna igen och betyda något för dig och mottagarna.

En sammanfattning av kalenderns namn, datumintervall och detaljnivå visas bredvid Fler alternativ. Om du är nöjd med sammanfattningen fortsätter du till steg 8. Annars fortsätter du med steg 4.

 1. Klicka på Fler alternativ.
 2. Välj den mängd kalenderdata som ska tas med i iCalendar-filen i listan Datumintervall eller klicka på Ange datum om du vill ange ett anpassat datumintervall.

 Obs!   Om du väljer ett brett datumintervall eller markerar Hel kalender kanske du skapar en stor iCalendar-fil.

 1. Välj hur detaljerad information mottagarna ska kunna visa i listan Information. Som standard är alternativet Tillgänglighet det enda som är markerat. Inga av alternativen omfattar de objekt som du markerat som privata såvida du inte ändrar sekretessalternativet under Avancerat.
 2. Du kan också klicka på Visa om du vill visa alternativen under Avancerat.
  • Inkludera information om objekt som markerats som privata     Med det här alternativet måste Information vara angett till Begränsad information eller All information. Information om att det finns privata objekt tas med, men någon ytterligare information delas inte.
  • Inkludera bifogade filer i kalenderobjekt     Med det här alternativet måste Information vara angett till All information. Alla bifogade filer i kalenderobjekt, till exempel kalkylblad, omfattas.

 Obs!   Detta kan öka storleken på iCalendar-filen markant.

 1. Klicka på OK och klicka sedan på Spara.

Om kalendern inte innehåller några objekt visas en dialogruta där du får möjlighet att avbryta att spara iCalendar-filen.

Överst på sidan Överst på sidan

Publicera en kalender på Microsoft Office Online

 1. Högerklicka på den kalender som du vill publicera i Kalender i navigeringsfönstret.

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret. Klicka sedan på Navigeringsfönster och högerklicka på den kalender som du vill publicera.

 Tips!   Om du vill publicera standard-kalendern klickar du på Publicera min kalender i navigeringsfönstret och fortsätter med steg 3.

 1. Peka på Publicera på Office Online på snabbmenyn.
 2. Om det är första gången som du publicerar en kalender på Office Online måste du registrera dig på Office Online med hjälp av Windows Live ID-kontot. Om du inte redan har ett kostnadsfritt Windows Live ID-konto, kan du skapa ett. Följ instruktionerna på skärmen.
 3. Välj antalet dagar du vill dela din kalender bredvid Tidsintervall.

Skärmbild på datumintervall

 1. Klicka på pilen bredvid Information och välj hur mycket information du vill dela med dig av. Om du vill kan du markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid så att endast information som faller inom din arbetstid i Outlook delas.

Kalenderinformation

 1. Vid Behörighet väljer du om kalenderinformationen bara ska kunna visas av vissa personer eller av alla som använder Office Online.
  • Endast inbjudna användare kan visa den här kalendern    Om du markerar det här alternativet öppnas ett delningsmeddelande i Outlook efter att kalendern har publicerats på Office Online. Du kan skicka delningsmeddelandet till de personer som du vill ska få åtkomst till din kalender. En länk till kalendern infogas automatiskt i meddelandet, och du kan skriva en meddelandetext om du vill.
  • Alla kan visa och söka efter den här kalendern på Office Online     Om du markerar det här alternativet kan vem som helst som har länken till kalendern visa den. Användaren behöver inte ha ett Windows Live ID-konto och behöver inte logga in på någon tjänst. Dessutom kan Office Online-användare hitta den här kalendern när de söker efter kalendrar.
 2. Om du publicerar en kalender som alla kan visa och söka efter bör du ange en beskrivning av kalendern i rutan Beskrivning. Det här information hjälper andra Office Online-användare att hitta kalendern.

Som standard uppdateras kalendern regelbundet. Ändringar publiceras på Office Online under den närmast följande manuella eller automatiska sessionen för att skicka/ta emot. Vanligtvis är intervallet för att skicka/ta emot 30 minuter för respektive Skicka och ta emot-grupp. Om du ändrar det automatiska intervallet till mindre än 20 minuter skickas kalenderuppdateringar till Office Online med 20 minuters intervall, som är det minsta intervallet.

Om du vill överföra kalendern men inte uppdatera den klickar du på Avancerat och sedan på Enskild överföring: Uppdateringar överförs inte.

 1. Klicka på OK.

När du har delat en kalender ändras kalenderikonen i navigeringsfönstret så som visas nedan.

Delad kalender

Överst på sidan Överst på sidan

Publicera en kalender på en WebDAV-server

Du kan publicera och dela dina kalendrar med andra genom att publicera dem på en WebDAV-server. Det här är användbart om du vill dela kalendrar och tillgänglighetsinformation med andra, men inte använder ett program som exempelvis Exchange.

Servern som du publicerar en kalender på måste ha stöd för protokollet WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Alla webbservrar har inte stöd för WebDAV. Även om du kan använda FTP (File Transfer Protocol) (FTP: Ett kommunikationsprotokoll som gör det möjligt för en användare att överföra filer mellan fjärranslutna platser i ett nätverk. Med det här protokollet kan användarna också använda FTP-kommandon, till exempel lista filer och mappar, när de arbetar med filer på en fjärransluten plats.) eller direkt spara filer i en UNC (universal naming convention (UNC): En namngivningskonvention för filer som tillhandahåller ett maskinvaruoberoende sätt för att hitta filer. I stället för att ange en enhetsbeteckning och sökväg, använder UNC-namn syntaxen \\server\resurs\sökväg\filnamn.)-sökväg (Universal Naming Convention) som \\server\gruppdokument, innebär detta inte att WebDAV kan användas.

WebDAV är ett tillägg till HTTP (HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Ett protokoll som används när du öppnar webbsidor från Internet. Outlook använder HTTP som ett e-postprotokoll.) som gör det möjligt att skapa och ändra dokument på en webbserver. Kontakta serveradministratören eller Internet-leverantören (ISP) (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.) om du vill ta reda på om WebDAV stöds på den server som du vill använda.

 1. Högerklicka på den kalender som du vill dela ut i Kalender i navigeringsfönstret (Navigeringsfönster: En kolumn som ger åtkomst till mappar som används för att organisera informationen. Klicka på en mapp om du vill se vilka objekt den innehåller. Fönstret innehåller också avsnittet Favoritmappar och knappar för att växla mellan E-post, Kalender, Uppgifter och andra vyer.).
 2. Peka på Publicera på Internet på snabbmenyn och klicka sedan på Publicera på WebDAV-server.
 3. Skriv platsen för WebDAV-servern och mappen i rutan Plats.
 4. Välj antalet dagar du vill dela din kalender bredvid Tidsintervall.
 5. Klicka på pilen bredvid Information och välj hur mycket information du vill dela med dig av. Om du vill kan du markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid så att endast information som faller inom din arbetstid i Outlook delas.

Kalenderinformation

Som standard uppdateras kalendern regelbundet. Ändringar publiceras på Office Online under den närmast följande manuella eller automatiska sessionen för att skicka/ta emot. Vanligtvis är intervallet för att skicka/ta emot 30 minuter för respektive Skicka och ta emot-grupp. Om du ändrar det automatiska intervallet till mindre än 20 minuter skickas kalenderuppdateringar till WebDAV-servern med 20 minuters intervall, som är det minsta intervallet.

Om du vill överföra kalendern men inte uppdatera den klickar du på Avancerat och sedan på Enskild överföring: Uppdateringar överförs inte.

 1. Klicka på OK.

När du har delat en kalender ändras kalenderikonen i navigeringsfönstret så som visas nedan.

Delad kalender

Överst på sidan Överst på sidan

Spara en kalender som webbsida

Du kan spara en kalender som en webbsida och på så sätt dela den med andra. Du kan till exempel anslå en kalender med viktiga projektdatum som en sida i företagets intranät eller ta med fotbollslagets matchschema på din webbsida. Sedan kan du enkelt referera till sidan genom att distribuera sidans URL-adress.

 Tips!   En bättre lösning är att använda publiceringstjänsten för kalendrar på Microsoft Office Online. Du kan spara och publicera kalendrar direkt från Outlook så att uppdateringarna hantera automatiskt.

När du har sparat en kalender som en webbsida kan du ange startdatum och slutdatum för kalendern. Du kan också ange om detaljer som har angetts i textavsnittet i den avtalade tiden ska innefattas. Du kan också lägga till en bakgrund.

Om Internet-leverantören (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.) tillhandahåller en webbplats där du kan dela ut filer offentligt, kan du dela ut kalendern som en webbsida.

 1. Markera en kalender i Kalender så att den är den aktiva kalendern i vyn.
 2. Klicka på Spara som webbsidaArkiv-menyn.
 3. Ange under Varaktighet ett datum i rutorna Startdatum och Slutdatum. Klicka på nedpilen för en kalender.

Standardvärdet är innevarande och följande månad.

 1. Under Alternativ kan du ta med information om avtalade tider eller välja bakgrundsbild för webbsidan som du skapar.
 2. Skriv en rubrik för webbsidan i textrutan Kalenderrubrik under Spara som.
 3. Vid Filnamn bläddrar du till den plats där du vill spara webbsidan och skriver sedan ett filnamn.
 4. Webbsidan öppnas som standard i webbläsaren när du klickar på Spara. Om du inte vill visa webbsidan avmarkerar du kryssrutan Öppna sparad webbsida i webbläsaren.
 5. Klicka på Spara.

 Obs!   I vissa webbläsare, till exempel Microsoft Windows Internet Explorer, kanske sidan inte visas korrekt på grund av att aktivt innehåll blockeras. Om ett informationsfält visas högst upp klickar du först på texten, sedan på Tillåt innehåll som har blockerats och slutligen på Ja.

Överst på sidan Överst på sidan

Skicka kalendern via e-post

 1. Klicka på Skicka en kalender via e-post i Kalender i navigeringsfönstret.

 Obs!   Om du använder navigeringsfönstret i minimerat läge, klickar du på Bild av knapp i navigeringsfönstret och därefter på Navigeringsfönster. Högerklicka på den kalender som du vill dela och klicka sedan på Skicka kalender via e-post.

 1. Skriv namnet på den person som du vill skicka prenumerationsinformationen till i rutan Till.
 2. Välj kalendern som du vill skicka i listan Kalender. Standard-kalendern väljs automatiskt. Detta är den Outlook-kalender som används för att visa din lediga/upptagna tid för andra och där mötesförfrågningar accepteras.
 3. Välj den mängd kalenderdata som ska tas med i e-postmeddelandet i listan Datumintervall eller klicka på Ange datum om du vill ange ett anpassat datumintervall.

 Tips!   Om du väljer ett brett datumintervall eller markerar Hel kalender kanske ett stort e-postmeddelande skapas.

 1. Välj hur detaljerad information mottagarna ska kunna visa i listan Information. Som standard är alternativet Endast tillgänglighet markerat. Inga av alternativen omfattar de objekt som du markerat som privata såvida du inte ändrar sekretessalternativet under Avancerat.
 2. Om du vill kan du begränsa informationen som tas med i e-postmeddelandet till din arbetstid genom att klicka i kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid. Om du vill ändra arbetstiden klickar du på Ange arbetstid.
 3. Du kan också klicka på Visa om du vill visa alternativen under Avancerat.
  • Inkludera information om objekt som markerats som privata     Med det här alternativet måste Information vara angett till Begränsad information eller All information. Information om att det finns privata objekt tas med, men någon ytterligare information delas inte.
  • Inkludera bifogade filer i kalenderobjekt     Med det här alternativet måste Information vara angett till All information. Alla bifogade filer i kalenderobjekt, till exempel kalkylblad, omfattas.

 Obs!   Detta kan öka storleken på e-postmeddelandet markant.

 • E-postlayout     Du kan ta med ett Dagligt schema eller en Lista över händelser.
 1. Om du vill kan du begära behörighet att visa mottagarens standardkalender. Då markerar du kryssrutan Begär tillstånd att visa mottagarens kalender.

 Obs!   Om du vill begära åtkomst till ytterligare en kalender som mottagaren har skapat, en personlig kalender, måste du skicka ett e-postmeddelande och be om behörighet till denna. Med det här alternativet begärs endast åtkomst till mottagarens standardkalender.

 1. Klicka på Skicka.
 2. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Om kalendern inte innehåller några objekt, visas en dialogruta där du kan avbryta e-postmeddelandet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2007