Blockerade bifogade filer i Outlook

För att skydda din dator tillåter inte Microsoft Outlook 2010 att du tar emot vissa bifogade filer (till exempel EXE-filer) eftersom de skulle kunna smitta datorn med virus. Outlook blockerar dessa filer som standard. I avsnittet Bilagefiltyper som blockeras i Outlook finns en lista över de filtyper som blockeras.

I den här artikeln


Dela filer på ett säkert sätt

Om du vill ta emot en fil av en typ som blockeras i Outlook kan du be avsändaren att antingen göra filen tillgänglig utan att använda Outlook, eller minska risken att den blockeras av Outlook. Här följer några säkra sätt att dela filer med personer du litar på:

Använd en delad server    Du kan be avsändaren att spara bilagan på en server eller en FTP-plats som du har tillgång till. Detta kan vara en skyddad nätverksresursserver, t.ex. SharePoint. Avsändaren kan skicka en länk till bilagan på servern eller FTP-platsen. Du kan klicka på länken för att komma åt filen och spara den på datorn.

Använd ett filkomprimeringsverktyg    Med ett filkomprimeringsverktyg, som t.ex. WinZip, skapas ett komprimerat arkiv med ett annat filnamnstillägg. Outlook ser inte dessa filnamnstillägg som potentiella hot. Därför blockeras inte den nya bilagan. Det finns många tredjepartskomprimeringsverktyg att välja mellan.

Byt namn på filen    Du kan be avsändaren att byta namn på bilagan till ett filnamnstillägg som Outlook inte ser som ett hot. Exempelvis kan en körbar fil med filnamnstillägget EXE få ett nytt namn som en Word 2010-fil med filnamnstillägget DOCX.

Be avsändaren att skicka om bilagan med det nya namnet. Du sparar bilagan och byter namn så att du kan använda det ursprungliga filnamnstillägget genom att göra som följer:

  1. Sök upp bilagan i e-postmeddelandet.
  2. Högerklicka på bilagan och klicka sedan på Kopiera.
  3. Högerklicka på skrivbordet och klicka sedan på Klistra in.
  4. Högerklicka på den inklistrade filen och klicka sedan på Byt namn.
  5. Byt namn på filen till det ursprungliga filnamnstillägget, t.ex. EXE.

Överst på sidan Överst på sidan

Ändra vilka filtyper som blockeras

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto och Exchange Server-administratören har konfigurerat Outlooks säkerhetsinställningar kan administratören kanske hjälpa dig. Be administratören att justera säkerhetsinställningarna för inkorgen så att du kan ta emot den typ av bilagor som Outlook har blockerat.

Om du inte använder ett Exchange Server-konto finns en avancerad procedur som du kan använda för att inaktivera blockering av vissa filtyper. Denna procedur omfattar redigering av registret i Windows. Mer information om inaktivering av blockering av bilagefiltyper finns i Microsoft Support-artikeln om blockerade bilagor i Outlook.

Överst på sidan Överst på sidan

Bifogade filtyper som är blockerade i Outlook

Filnamnstillägg Filtyp
ADE Access-projekttillägg (Microsoft)
ADP Access-projekt (Microsoft)
APP Körbart program
ASP Active Server Page
BAS BASIC-källkod
BAT Satsvis bearbetning
CER Internetsäkerhetscertifikat
CHM Kompilerad HTML-hjälp
CMD Kommandofil i DOS CP/M, kommandofil i Windows NT
COM Kommando
CPL Kontrollpaneltillägg i Windows (Microsoft)
CRT Certifikatfil
CSH CSH-skript
DER DER-kodad X509-certifikatfil
EXE Körbar fil
FXP Kompilerad FoxPro-källfil (Microsoft)
GADGET Windows Vista-gadget
HLP Hjälpfil i Windows
HTA Hypertextprogram
INF Informations- eller installationsfil
INS Internetkommunikationsinställningar för IIS (Microsoft)
ISP Internetleverantörsinställningar för IIS (Microsoft)
ITS Internetdokumentuppsättning, Internetöversättning
JS Källkod i JavaScript
JSE Jscript-skriptfil
KSH UNIX-skalskript
LNK Genväg i Windows
MAD Genväg till Access-modul (Microsoft)
MAF Access (Microsoft)
MAG Genväg till Access-diagram (Microsoft)
MAM Genväg till Access-makro (Microsoft)
MAQ Genväg till Access-fråga (Microsoft)
MAR Genväg till Access-rapport (Microsoft)
MAS Lagrade procedurer i Access (Microsoft)
MAT Genväg till Access-tabell (Microsoft)
MAU Media Attachment Unit
MAV Genväg till Access-vy (Microsoft)
MAW Dataåtkomstsida i Access (Microsoft)
MDA Tillägg till Access (Microsoft), MDA Access 2-arbetsgrupp (Microsoft)
MDB Access-program (Microsoft), MDB Access-databas (Microsoft)
MDE Access MDE-databasfil (Microsoft)
MDT Data för tillägg till Access (Microsoft)
MDW Arbetsgruppinformation i Access (Microsoft)
MDZ Access-guidemall (Microsoft)
MSC Styrfil för snapin-modul till Microsoft Management Console (Microsoft)
.msh Microsoft Shell
.msh1 Microsoft Shell
.msh2 Microsoft Shell
.mshxml Microsoft Shell
.msh1xml Microsoft Shell
.msh2xml Microsoft Shell
MSI Windows Installer-paket (Microsoft)
MSP Windows Installer-uppdateringsfil
MST Installationstransformskript för Windows SDK
OPS Office-profilinställningar
PCD Visual Test (Microsoft)
PIF Programinformationsfil i Windows (Microsoft)
PLG Developer Studio Build Log
PRF Systemfil i Windows
PRG Programfil
PST Adressboksfil för MS Exchange, Personlig mapp i Outlook (Microsoft)
REG Registreringsinformation/nyckel för W95/98, registerdatafil
SCF Kommando i Utforskaren
SCR Skärmsläckare för Windows
SCT Windows-skriptkomponent, Foxpro Screen (Microsoft)
SHB Genväg till ett dokument
SHS Shell Scrap-objektfil
PS1 Windows PowerShell
PS1XML Windows PowerShell
PS2 Windows PowerShell
PS2XML Windows PowerShell
PSC1 Windows PowerShell
PSC2 Windows PowerShell
TMP Temporär fil/mapp
URL Internetgenväg
VB VBScript-fil eller VisualBasic-källkod
VBE VBScript-skriptfil
VBS VBScript-skriptfil, skript i Visual Basic for Applications
VSMACROS Binärt makroprojekt för Visual Studio .NET (Microsoft)
VSW Visio-arbetsyta (Microsoft)
WS Windows Script-fil
WSC Windows Script-komponent
WSF Windows Script-fil
WSH Windows Script Host-inställningsfil
XNK Genväg till gemensam Exchange-mapp

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010