Blockerade bifogade filer i Outlook

För att skydda din dator tillåter inte Microsoft Outlook att du tar emot vissa bifogade filer (till exempel EXE-filer) eftersom de skulle kunna smitta datorn med virus. Outlook blockerar dessa filer som standard. Om ditt företag använder Microsoft Exchange kan bara e-postserverns administratör tillåta dessa filtyper. Outlooks slutanvändare kan inte tillåta dessa filtyper.

Artikelinnehåll


Bakgrund – om farorna på Internet

När Microsoft Outlook 97 först släpptes verkade Internet relativt säkert, och att skicka bifogade filer i e-postmeddelanden verkade helt ofarligt. Men sedan ­­­­­­­­­– i början av mars 1999 när viruset Melissa slog till, för att sedan följas av ILOVEYOU-viruset – kom eftertankens kranka blekhet. Dessa virus spred sig snabbare än något man hade sett tidigare, och de tvingade många företag att stänga ned sina e-postsystem med stora kostnader som följd. För att sprida viruset gällde det att få folk att tro att de infekterade e-postmeddelandena kom från någon de kände, och till och med många datorexperter föll offer för detta och blev infekterade. Det är ingen hemlighet att hackare gillar att sprida sitt virus så mycket som möjligt – och i dag når man flest människor med Microsoft Office Outlook. I hela världen finns det fler än 300 miljoner Outlook-användare. Därför förväntar sig företag och andra Microsoft-kunder att Microsoft ska erbjuda skydd mot säkerhetshot.

De flesta håller med om att Internet är ett fantastiskt bra redskap, men det är viktigt att komma ihåg att faror lurar på Internet. Till och med personer som "vet vad de gör" är sårbara. Hackarna blir mer och mer sofistikerade. Microsoft vill inte att Outlook ska vara ett medium för att sprida farliga filer på Internet. Outlook blockerar därför bifogade filer som skulle kunna vara skadliga och hindrar obehöriga program från att få åtkomst till din adressbok. Outlook är utvecklat med fokus på säkerhet, så att alla kan fortsätta att skicka och ta emot e-post.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela ut filer på ett säkert sätt

De allra flesta har inte en tanke på att skicka filer som skulle kunna vara skadliga – och människor som gör det använder andra metoder. Här följer några säkra sätt att dela filer:

  • Outlook blockerar inte dokument som har följande filnamnstillägg: XLS, DOC, PPT och TXT. Dessa filtyper är sådana som de flesta använder i arbetet. Det är dock viktigt att komma ihåg att sådana filer kan innehålla makron som skulle kunna sprida virus. När du får sådana filer i din Inkorg, använder du ett anti-virusprogram från tredje part för att söka igenom dem innan du öppnar dem. Du kan även följa de rekommenderade metoderna för att skydda din dator.
  • Om du vill skicka en fil av en blockerad typ kan du ändra filnamnstillägget så att det inte längre matchar någon av de blockerade typerna. Du kan till exempel byta namn från program.exe till program.exe_ok och sedan bifoga filen i ett e-postmeddelande. I meddelandet förklarar du hur mottagaren ska göra för att byta namn på filen så att den återfår ursprungstillägget (i det här fallet program.exe). Det viktigaste är dock att du bara öppnar filer som du förväntar dig ska komma.
  • Använd ett zip-program för att paketera filerna innan du bifogar dem i ett e-postmeddelande. I meddelandet kan du förklara hur mottagaren ska extrahera filerna från det zippade paketet.
  • Spara filerna på en skyddad nätverksresurs. De flesta Internetleverantörer erbjuder sina kunder ett utrymme där de kan spara filer. En metod är att spara filer på MSN och ge dina mottagare åtkomst till dem. I meddelandet till dina mottagare kan du ange en länk till den delade platsen.

Överst på sidan Överst på sidan

Bifogade filtyper som är blockerade i Outlook

I följande tabell visas de filtyper som blockeras som standard i Outlook.

Filnamnstillägg Filtyp
ADE Access-projekt (Microsoft)
ADP Access-projekt (Microsoft)
APP Körbart program
ASP Active Server Page
BAS BASIC-källkod
BAT Satsvis bearbetning
CER Internetsäkerhetscertifikat
CHM Kompilerad HTML-hjälp
CMD Kommandofil i DOS CP/M, kommandofil i Windows NT
COM Kommando
CPL Kontrollpaneltillägg i Windows (Microsoft)
CRT Certifikatfil
CSH CSH-skript
DER DER-kodad X509-certifikatfil
EXE Körbar fil
FXP Kompilerad FoxPro-källfil (Microsoft)
GADGET Windows Vista-gadget
HLP Hjälpfil i Windows
HTA Hypertextprogram
INF Informations- eller installationsfil
INS Internetkommunikationsinställningar för IIS (Microsoft)
ISP Internetleverantörsinställningar för IIS (Microsoft)
ITS Internetdokumentuppsättning, Internetöversättning
JS Källkod i JavaScript
JSE Jscript-skriptfil
KSH UNIX-skalskript
LNK Genväg i Windows
MAD Genväg till Access-modul (Microsoft)
MAF Access (Microsoft)
MAG Genväg till Access-diagram (Microsoft)
MAM Genväg till Access-makro (Microsoft)
MAQ Genväg till Access-fråga (Microsoft)
MAR Genväg till Access-rapport (Microsoft)
MAS Lagrade procedurer i Access (Microsoft)
MAT Genväg till Access-tabell (Microsoft)
MAU Media Attachment Unit
MAV Genväg till Access-vy (Microsoft)
MAW Dataåtkomstsida i Access (Microsoft)
MDA Tillägg till Access (Microsoft), MDA Access 2-arbetsgrupp (Microsoft)
MDB Access-program (Microsoft), MDB Access-databas (Microsoft)
MDE Access MDE-databasfil (Microsoft)
MDT Data för tillägg till Access (Microsoft)
MDW Arbetsgruppinformation i Access (Microsoft)
MDZ Access-guidemall (Microsoft)
MSC Styrfil för snapin-modul till Microsoft Management Console (Microsoft)
MSH Microsoft Shell
MSH1 Microsoft Shell
MSH2 Microsoft Shell
MSHXML Microsoft Shell
MSH1XML Microsoft Shell
MSH2XML Microsoft Shell
MSI Windows Installer-paket (Microsoft)
MSP Windows Installer-uppdateringsfil
MST Installationstransformskript för Windows SDK
OPS Office-profilinställningar
PCD Visual Test (Microsoft)
PIF Programinformationsfil i Windows (Microsoft)
PLG Logg för Developer Studio-build
PRF Systemfil i Windows
PRG Programfil
PST Adressboksfil för MS Exchange, Personlig mapp i Outlook (Microsoft)
REG Registreringsinformation/nyckel för W95/98, registerdatafil
SCF Kommando i Utforskaren
SCR Skärmsläckare för Windows
SCT Windows-skriptkomponent, Foxpro Screen (Microsoft)
SHB Genväg till ett dokument
SHS Shell Scrap-objektfil
PS1 Windows PowerShell
PS1XML Windows PowerShell
PS2 Windows PowerShell
PS2XML Windows PowerShell
PSC1 Windows PowerShell
PSC2 Windows PowerShell
TMP Temporär fil/mapp
URL Internetgenväg
VB VBScript-fil eller VisualBasic-källkod
VBE VBScript-skriptfil
VBS VBScript-skriptfil, skript i Visual Basic for Applications
VSMACROS Binärt makroprojekt för Visual Studio .NET (Microsoft)
VSW Visio-arbetsyta (Microsoft)
WS Windows Script-fil
WSC Windows Script-komponent
WSF Windows Script-fil
WSH Windows Script Host-inställningsfil
XNK Genväg till gemensam Exchange-mapp

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2007