Bifoga en fil, ett meddelande, en kontakt eller ett objekt i ett e-postmeddelande

Filer kan skickas som bilagor till ett e-postmeddelande. Dessutom kan andra Outlook-objekt, som meddelanden, kontakter eller uppgifter, bifogas i meddelanden som du skickar.

 Anteckning    Även om det inte finns någon fördefinierad gräns i Outlook begränsar många Internetleverantörer (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.) hur stora meddelanden som du kan skicka, utöver storleken på din inkorg.

Bifoga en fil i ett meddelande

 1. Skapa ett meddelande, eller klicka på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i ett befintligt meddelande.
 2. Klicka på Meddelande i meddelandefönstret.
 3. Klicka på Bifoga fil i gruppen Inkludera.

Kommandot Bifoga fil i menyfliksområdet

 1. Bläddra till och klicka på den fil du vill bifoga, och klicka sedan på Infoga.

 Tips    När du skriver ett meddelande kan du även bifoga filer genom att använda kommandona på fliken Infoga i gruppen Inkludera eller dra filer från mappar på datorn till meddelandefönstret.

Överst på sidan Överst på sidan

Bifoga ett Outlook-objekt i ett meddelande

Du kan bifoga Outlook -objekt (objekt: Ett objekt är grundelementet som innehåller information i Outlook (liknar en fil i andra program). Objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och dokument.), till exempel andra e-postmeddelanden, uppgifter, kontakter och kalenderposter, i ett meddelande. Det här är det enklaste sättet att vidarebefordra flera objekt eller meddelanden.

 1. Skapa ett meddelande, eller klicka på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i ett befintligt meddelande.
 2. Klicka på Meddelande i meddelandefönstret.
 3. Klicka på Bifoga objekt i gruppen Inkludera.

Kommandot Bifoga objekt i menyfliksområdet

 1. Gör något av följande:
 • Peka på Visitkort och klicka sedan på Andra visitkort. Klicka på en kontakt och sedan på OK. Om du vill markera flera kontakter håller du ned Ctrl medan du klickar på varje kontakt.
 • Klicka på Kalender. Markera kalendern, datumintervallet och information som du vill ta med. För alternativ i kategorin Avancerat klickar du på Visa. Klicka på OK om du vill lägga till kalendern i meddelandet.
 • Klicka på Outlook-objekt. Bläddra i mapplistan tills du hittar mappen med objektet som du vill bifoga. Under Objekt klickar du på objektet och sedan på OK.

Kommandot Bifoga Outlook-objekt i menyfliksområdet

 Tips    När du skriver ett meddelande kan du även bifoga filer genom att använda kommandona på fliken Infoga i gruppen Inkludera eller dra filer från mappar på datorn till meddelandefönstret.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2013